Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

3. Новгородські архієпископи

Микола Жарких

Перелік, названий «Архієпископи Новгородські», розміщений у ВС на с. 15.

Новгородські архієпископи були першими після київських митрополитів церковними чинами на Русі. Після поділу митрополії в середині 15 ст. вони відійшли до Московської митрополії і не мали істотних зв’язків з Києвом. Тому природно припустити, що їх перелік запозичено з довідкових статей при великоруських літописах.

Позначення в таблицях:

Роки правління проставлені за Вікіпедією. Спірні питання церковної історії Новгорода ми тут не розглядаємо.

Послідовність стовпчиків у таблиці – від коротшого переліку до найдовшого. Вона, як ми бачимо, зовсім не збігається з хронологічною послідовністю створення самих літописів. Це – однозначне свідчення, що додаткові статті з переліками компонувались окремо від літописних текстів.

Н4Л – перелік, доданий до Новоросійського списку Новгородського 4-го літопису (цей список доведено до 1437 р.) [ПСРЛ, 1929 г., т. 4, вип. 3, с. 624]. Цей перелік досить докладний, містить число років правління, день та місяць смерті, різні біографічні подробиці. Доведений він тільки до Давида (1309 – 1325), тобто закінчується значно раніше, ніж літопис, до якого він доданий.

Л72ЯМІ – перелік, доданий до Уваровського літопису (доведеному до 1518 р.) Літопис надрукований в 28-у томі ПСРЛ (1962). Але цінні додатки до власне літописного тексту з цього рукопису були надруковані раніше, в 1910 р., як додатки до тексту Єрмолінського літопису [ПСРЛ, 1910, т. 23, с. 165]. В цій додатковій статті повністю втрачено перелік митрополитів і початок переліку новгородських єпископів. Перелік єпископів – власне, копія переліку з Н4Л, з усіма його особливостями.

ВЛ – перелік, доданий до Воскресенського літопису, 1541 р. [ПСРЛ, 1856 р., т. 7, с. 239]. Це ще одна копія переліку Н4Л, де скорочено переважну більшість подробиць.

ЛА – перелік з літопису Авраамки [ПСРЛ, 1889 р., т. 16, стб. 315 – 318.]

Н1ЛМІ – перелік, доданий в кінці статті 6496 року в Новгородському 1-у літописі молодшого ізводу [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.: 1950 г., с. 163].

НкнЛ – перелік, доданий на початку Ленінградського списку (бл. 1679 р.) Никанорівського літопису [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 141 – 142]. Це власне лапідарний літопис, який містить роки призначення та імена єпископів. Це ще одна копія Н4Л, дещо поплутана і продовжена до Серапіона (1506 – 1509).

Хр – перелік, доданий до Хронографа редакції 1512 р. за рукописом 1538 р. [ПСРЛ, 1911 г., т 22, ч. 1, с. 464]. Містить одні тільки імена, доведений до Макарія (1526 – 1542), тобто до часу написання рукопису Хронографа.

Точно такий самий перелік додано на початку Симеонівського літопису [ПСРЛ, 1913 г., т. 18, с. 22], тільки замість правильного Іоана (3-8) помилково написано Іона. Це – індивідуальна описка даного літопису. Перелік так само доведено до Макарія, тобто до часу переписування збереженої копії Симеонівського літопису.

НикЛ – довідкова стаття на початку Никонівського літопису [ПСРЛ, 1862 г., т. 9, с. 14]. Перелік доведений до Пимена (1552 – 1571), тобто до часу завершення НикЛ (бл. 1559 р.). Єдина відмінність полягає в тому, що намість правильного Нифонта (3-9) помилково записано Никифора. Це також індивідуальна описка даного літопису.

МЗ1493 – перелік, доданий як вступна стаття до списку Бел 1512 Московського скороченого зводу 1493 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 296]. Містить одні тільки імена. Доведений до Олександра (1576 – 1586), тобто продовжений значно пізніше кінця того літопису, до якого він доданий.

ВС – Введенський синодик, 1654 р.

Блакитним тлом виділено редакцію Є; піщаним тлом виділено редакцію Г.

Роки прав-ління Н4Л Л72ЯМІ ВЛ ЛА Н1ЛМІ НкнЛ Хр НикЛ МЗ1493 ВС
3-1 Іоаким Корсу-нянин 989 – 1030 Іоаким Корсу-нянин Іоаким Корсу-нянин Іоаким Корсу-нянин Іоаким Корсу-нянин Іоаким Іоаким Іоаким Іоаким Іоан Корсу-нянин
3-2 Єфрем Грек 1030 – 1035 Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Іоан
3-3 Лука Жидята 1035? – 1059 Лука Жидята Лука Жидята Лука Жидята Лука Лука Лука Лука Лука Лука
3-4 Стефан 1060 – 1068 Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан
3-5 Федір 1069 – 1078 Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір
3-6 Герман 1078 – 1096 Герман Герман Герман Герман Герман Герман Герман Герман Герман
3-7 Никити 1096 – 1108 Никита Никита Никита Никита Никита Никита Никита Никита
3-8 Іоан 1-й 1110 – 1130 Іван Попьян Іван Попьян Іван Попьян Іван Попьян Іоан Іоан Іоан Іоан
3-9 Нифонт 1131 – 1156 Нифонт Нифонт Нифонт Нифонт Нифонт Нифонт Ники-фор Нифонт Нифонт
3-10 Арка-дій 1158 – 1163 Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій Арка-дій
3-11 Іоан 2-й 1163 – 1186 Ілля Ілля Ілля Ілля Іоан Ілля Іоан Іоан Іоан Ілля
3-12 Іоан
3-13 Григо-рій 1187 – 1193 Гаври-їл Гаври-їл Гаври-їл Гаври-їл Григо-рій Гаври-їл Григо-рій Григо-рій Григо-рій Гаври-їл
3-14 Марти-рій 1193 – 1199 Марти-рій Руша-нин Марти-рій Руша-нин Марти-рій Марти-рій Руша-нин Марти-рій Марти-рій Марти-рій Марти-рій Марти-рій
3-15 Митро-фан 1201 – 1211 Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан
3-16 Антоній 1211 – 1219 Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній
3-17 Митро-фан (2-а каден-ція) 1220 – 1223 Митро-фан [вдруге] Митро-фан [вдруге] Митро-фан Митро-фан [вдруге] Митро-фан
3-18 Арсеній 1223 – 1225 Арсеній Арсеній Арсеній Арсеній Спири-дон Саватій
3-19 Антоній (2-а каден-ція) 1225 – 1228 Антоній [вдруге] Антоній [вдруге] Антоній [вдруге] Антоній
3-20 Арсеній (2-а каден-ція) 1228 Арсеній [вдруге] Арсеній [вдруге] Арсеній [вдруге]
3-21 Антоній (3-я каден-ція) 1228 – 1229 Антоній [втретє] Антоній [втретє] Антоній [втретє]
3-22 Спири-дон 1230 – 1249 Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон Спири-дон
3-23 Далмат 1251 – 1274 Далмат Далмат Далмат Далмат Далмат Далмат Далмат Далмат Далмат
3-24 Кли-мент 1276 – 1299 Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент Кли-мент
3-25 Фео-ктист 1300 – 1308 Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист Фео-ктист
3-26 Давид 1309 – 1325 Давид Давид Давид Давид Давид Давид Давид Давид Давид
3-27 Мойсей 1325 – 1331 Мойсей Мойсей Мойсей
3-28 Василь Каліка 1331 – 1352 Василь Василь Василь Василь Василь Василь
3-29 Мойсей (2-а каден-ція) 1352 – 1359 Мойсей [вдруге] Мойсей [вдруге] Мойсей Мойсей Мойсей Мойсей
3-30 Олексій 1359 – 1388 Олексій Олексій Олексій Олексій Олексій Олексій
3-31 Іоан 3-й 1388 – 1415 Іона Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан
3-32 Симеон 1416 – 1421 Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон
3-33 Фео-досій 1-й 1421 – 1423
3-34 Євфи-мій 1-й 1423 – 1429 Євфи-мій Євфи-мій Євфи-мій Євфи-мій Євфи-мій
3-35 Євфи-мій 2-й 1429 – 1458 Євфи-мій Євфи-мій Євфи-мій Євфи-мій
3-36 Іона 1458 – 1470 Іона Іона Іона Іона
3-37 Феофіл 1470 – 1483 Феофіл Феофіл Феофіл Феофіл
3-38 Сергій 1483 – 1484 Сергій Сергій Сергій Сергій
3-39 Генадій 1484 – 1504 Генадій Генадій Генадій Генадій
3-40 Сера-піон 1-й 1506 – 1509 Сера-піон Сера-піон Сера-піон Сера-піон
3-41 Макарій 1-й 1526 – 1542 Макарій Макарій Макарій
3-42 Фео-досій 2-й 1542 – 1551 Фео-досій Фео-досій
3-43 Сера-піон 2-й 1551 – 1552 Сера-піон Сера-піон
3-44 Пимен 1552 – 1571 Пимен Пимен
3-45 Леонід 1571 – 1575 Леонід
3-46 Олекс-андр 1576 – 1586 Олекс-андр

Подібно до переліків митрополитів, ми бачимо дві редакції: редакцію Є (від Єфрема, 3-2) та редакцію Г (від Григорія, 3-13). Різниця між ними така:

– редакція Є містить Єфрема (3-2), якого не визнає редакція Г;

– редакція Є містить невідомі науці імена Іллі (3-11) та Гавриїла (3-13), на місці яких редакція Г подає історичних Іоана та Григорія;

– редакція Є містить опис анархії 1-ї чверті 13 ст. (3-17 – 3-21), якого нема у редакції Г.

Редакція Є – давня, походить з 1 чв. 14 ст., і в деяких списках продовжена. Редакція Г – пізніша і більш якісна. Найкоротший і найраніший її список доведено до Євфимія 1-го, отже, вона склалась в 1430-х роках, і пізніше також поповнювалась новими іменами.

Так само легко можна встановити місце переліку ВС: це фрагмент редакції Є з деякими пропусками та самодіяльністю на кшталт Іоана (3-12), запозиченого, мабуть, з редакції Г, та невідомого з інших переліків Саватія (3-18). Встановити однозначно джерело запозичення тут не можна. Це міг бути список будь-якого з літописів Н4Л, ЛА, Л72ЯМІ, ВЛ (але не НкнЛ!).

Наведена таблиця привернула увагу Олександра Боброва, котрий скористався нею для своєї статті [Бобров А. Г. в летописном Списке ростовских владык. – «Книжные центры Древней Руси: Ростово-Ярославская земля», СПб., 2022 г., с. 50].

Відзначаю це, бо поки що – це рідкісний випадок, коли моя робота послужила бодай маленькою сходинкою до наступного розвитку науки.

Порівняйте це з тим що пише Валерій Ластовський про мій «Терехтемирів» – і відчуйте різницю.

Доповнено 23 листопада 2022 р.