Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Скорочення

Микола Жарких

Скорочені назви синодиків

Скорочення Повна назва Граничні роки Публікація
ВС Введенський синодик / Синодик Введенської церкви на Ближніх печерах у Києво-Печерській лаврі 1654 1720 Лаврський альманах, 2007 р.,
ЛС Любецький синодик / Синодик Любецького Антонієва монастиря 1753 1788 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. –Спб.: 1892 г. – 327, 47 с.
ПС Печерський синодик / Найдавніший синодик Києво-Печерського монастиря 1483 1530-і рр. Древний помяник Киево-Печерской Лавры (конца XV и начала XVI столетия) / Голубев С. – Чтения в историческом обществе Нестора летописца, 1891 г., т. 6, приложение
РС Ростовський синодик / невідомої церкви в Ростові 1643 Конев С. В. Синодикология. Часть 2. Ростовский соборный синодик. – Историческая генеалогия, 1995 г., № 6, с. 95 – 107
СпС Супрасльський синодик / Субботник или помяник Супральского монастыря 1598 1625 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, Вильна, 1878 г., т. 9, с. 454 – 459.
СофС Софійський синодик / київського Софійського собору сер. 18 ст. кін. 18 ст. Поменник Софії Київської / Прокоп’юк О. – К.: 2004 р. – 270 с. [Користуюсь нагодою, щоб висловити пані Оксані Прокоп’юк вдячність за надання мені цього цінного видання]
УС-1 1-й Успенський синодик / Найдавніший синодик московського Успенського собору сер. 16 ст. бл. 1600 р. Древняя российская вивлиофика (1-е изд.), Спб., 1775 г., ч. 8, – 90; Древняя российская вивлиофика (2-е изд.), М., 1788 г., ч. 6, – 481.
УС-3 3-й Успенський синодик / синодик московського Успенського собору 1684 Древняя российская вивлиофика (1-е изд.), Спб., 1775 г., ч. 8, с. 90 – 125; Древняя российская вивлиофика (2-е изд.), М., 1788 г., ч. 6, с. 481 – 506.
ЦС Царський синодик (царя Івана 4-го) 1557 1557 Белокуров С. А. Синодик московских царей 16 в. – ЧОИДР, 1897 г., № 3, с. 25 – 28; також Каштанов С. М. Царский синодик 50-х годов 16 в. – Россия и греческий мир в 16 в., М., 2004 г., т. 1, с. 44 – 53.

Скорочені назви літописів

Для літописів я вживаю ті самі скорочення, що в моїх роботах «Звичай постриження правителя в ченці» та «Дві традиції літописання Великого князівства Литовського».

Скорочені назви джерел

ЛКЛев Кревза Оборона унії (1617 р.) – Памятники полемической литературы в западной Руси. – Спб. : 1878 г., т. 1, стб. 227 – 238. (Русская историческая библиотека, т. 4).

ПалКопистенський З. Палінодія. – Памятники полемической литературы в западной Руси. – Спб. : 1878 г., т. 1, стб. 313 – 1200. (Русская историческая библиотека, т. 4).

ПДПсевдо-Дорофей Книга історії (Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' [Венеція: 1631 р. Перелік патріархів – на с. ρο (170) – ροε (175)]).

ПЛ – Перелік константинопольських патріархів, складений (1541 – 1594) (Series episcoporum Byzancii. – In: . – Francofurti: 1596, vol. 1, p. 296 – 304).

ПСКСильвестр Косов Патерикон (1635 р.) [Цитую за виданням: Сінкевич Н. Патерикон Сильвестра Косова. – К. : 2013 р. Це цінне видання містить фотокопію польського оригіналу 1635 р. та переклад українською мовою.]

ТГ – Перелік константинопольських патріархів, складений Мануелем Малаксусом в 1577 р. (. – Basel: 1584, p. 105 – 212).

ТФ – Згадки про призначення константинопольських патріархів у хронологічній таблиці, складеній (1565 – 1614) (. – Francofurti: 1596, vol. 1, ненумеровані сторінки на початку тому). Арабські числа після імен позначають, на мою думку, номери у послідовності патріархів; числа в дужках – роки початку правління.

Скорочені назви довідників

Бонецький-1Boniecki A. w w.ks.Litewskim w 15 i 16 ww. – Warszawa: 1887. – 15, 425, 49 s.

Бонецький-2Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa : 1899 – 1913, tt. 1 – 16 (повний опис на сайті ).

ВольфWolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca 14 w. – Warszawa: 1895. – 698 s.

МодзалевскийМодзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – К. : 1908 – 2004 гг., т. 1 – 5.

НесецькийNiesecki K. Herbarz Polski. – Lipsk : 1839 – 1845, tt. 1 – 10 (повний опис на сайті ).