Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Скорочені назви літописів

Микола Жарких

Скорочені назви джерел (з кінцевими датами):

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

ВЗ1215 – Владимирський звід 1215 р. (ПСРЛ, т. 38, 41)

ІпатЛ – Іпатіївський літопис (1292 р.) (ПСРЛ, т. 2)

ЛЛ – Лаврентіївський літопис (1305 р.) (ПСРЛ, т. 1)

Н1ЛСІ – Новгородський 1-й літопис старшого ізводу (1352 р.)

ТЛ – Троїцький літопис (1408 р.)

РогЛ – Рогозький літописець (1411 р.) (ПСРЛ, т. 15)

Сим1Л – Симеонівський 1-й літопис (1411 р.) (ПСРЛ, т. 18)

С1ЛСІ – Софійський 1-й літопис старшого ізводу (1418 р.) (ПСРЛ, т. 6)

МАЛ – Московський Академічний літопис (1418 р.) (ПСРЛ, т. 1)

НКЛ – Новгородський Карамзінський літопис (1428 р.); також НКЛ1 – 1-а серія виписок, НКЛ2 – 2-а серія виписок (ПСРЛ, т. 42)

Н1ЛМІ – Новгородський 1-й літопис молодшого ізводу (1446 р.)

Н4Л – Новгородський 4-й літопис (1447 р.) (ПСРЛ, т. 4)

ЛА – літопис Авраамки (1469 р.) (ПСРЛ, т. 16)

ЄЛ – Єрмолінський літопис (1481 р.) (ПСРЛ, т. 23)

ТипЛ – Типографський літопис (1489, 1534 р.) (ПСРЛ, т. 24)

МЗ1492 – Московський звід 1492 р. (ПСРЛ, т. 25)

Сим2Л – Симеонівський 2-й літопис (1493 р.) (ПСРЛ, т. 18)

МЗ1493 – Московський звід 1493 р. (ПСРЛ, т. 27)

Л72Я – Літопис від 72-х язик (1497, 1518 р.) (ПСРЛ, т. 28)

С3Л – Софійський 3-й літопис (який в історіографії зветься Софійським 1-м літописом за списком Царського) (1508 р.) (ПСРЛ, т. 39)

Хр – Хронограф (1512, 1551 р.) (ПСРЛ, т. 22)

С2Л – Софійський 2-й літопис (1517 р.) (ПСРЛ, т. 6)

ІфЛ – Іоасафівський літопис (1520 р.)

ТверЛ – Тверський літопис (1534 р.) (ПСРЛ, т. 15)

ВПЛ – Вологодсько-Пермський літопис (1538 р.) (ПСРЛ, т. 26)

НЛД – Новгородський літопис Дубровського (1539 р.) (ПСРЛ, т. 43)

ВЛ – Воскресенський літопис (1541 р.) (ПСРЛ, т. 7 – 8)

ЛПЦ – Літопис початку царювання (1552 р.) (ПСРЛ, т. 29)

НикЛ – Никонівський літопис (1558 р.) (ПСРЛ, т. 9 – 13); Ник1Л – частина НикЛ до 1428 р.; Ник2Л – частина НикЛ від 1429 р.

ЛьвовЛ – Львовський літопис (1560 р.) (ПСРЛ, т. 20)

ОНЛ – Олександро-Невський літопис (1567 р.) (ПСРЛ, т. 29)

ПискЛ – Пискарівський літописець (1615 р.) (ПСРЛ, т. 34)

П1Л – Псковський 1-й літопис (1650 р.)

П2Л – Псковський 2-й літопис (1486 р.)

П3Л – Псковський 3-й літопис (1650 р.)

МазЛ – Мазуринський літописець (1682 р.) (ПСРЛ, т. 31)