Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Формули

Микола Жарких

Найважливіший, п’ятий елемент нашого аналізу буде присвячено формулам, за допомогою яких літописи відображають випадки смерті правителів (+ можливі передсмертні постриження).

Смерть людини – завжди прикра подія, і для того, щоб про неї говорити, люди вигадали дуже багато евфемізмів і символічних фраз / виразів. Які ж із них зустрічаються у наших джерелах і наскільки вживаними є ті чи інші формули?

Зазначу, що наступні підрахунки охоплюють всі дані зведеної таблиці за 12 – 16 ст. (дані за 17 ст. не враховуються). Оскільки тут ми говоримо не про факти, а про їх відображення у письмових джерелах, ми враховуємо всі повтори однієї звістки. Також треба одразу зазначити: щодо формул постриження наші джерела чітко діляться на дві групи – 1, усі літописи; 2, Ник1Л (я вже зазначав любов автора Ник1Л до перифраз і риторичних висловів; тут ця риса проявиться у всій повноті). Отже, спочатку ми проаналізуємо формули всіх літописів, а потім подивимось, що додає до них Ник1Л.

Розглянемо перш за все формулу смерті (безвідносно до постриження).

Формула Повідомлень про смерть Повідомлень про постриження + смерть Разом
Преставися 682 312 994
Успе 8 2 10
Умре / умер 3 0 3
В животе не стало 2 1 3
Ко господу отиде 1 1 2
Душу отдаде богу 1 1 2
Отходит в жизнь вечную 1 0 1
Преставление 1 0 1
Разом 699 317 1016

Висновок з цієї таблиці настільки очевидний, що навіть не варто рисувати діаграму (до яких я великий любитель): в 98% усіх випадків вжито слово «преставися». Всі інші формули застосовуються лише спорадично. Щодо формули «в животе не стало» слід зауважити, що вона з кінця 15 ст. застосовувалась до католицьких і мусульманських правителів, але я спеціально її не відстежував.

Випадки насильницької смерті значно менше чисельні (122), але формули більш різноманітні. Перш за все їх можна поділити на формули активного стану, які акцентують увагу на діях убивць (уби, повеле убити, опоил зелием та ін.) – таких випадків маємо 49; формули пасивного стану акцентують увагу на загиблому (убьен бысть, преставися в тюрьме / нужной смерти / заточении та ін.) – 73 випадки.

Розглянемо тепер детальніше формули передсмертного постриження.

Перша ознака, за якою їх можна класифікувати – це послідовність подій. Нечисленні випадки з різноманітними формулюваннями вказують, що спочатку мало місце постриження, а потім – смерть:

Формула Число випадків
пострижеся в черньци и преставися 3
пострижеся в иноческий образ и в схиму, преставися 3
пострижеся и преставися 2
повеле себе постричи и отдаде душу свою к богу 1
восприят великий ангельский образ, ко господу отиде 1
Всього 10

Цим не часто вживаним формулам (3% загального числа) протистоять часто вживані формули, де на першому місці відзначено смерть особи, а далі – факт її постриження / чернецтва. Такі формули охоплюють 97% випадків. На мою думку, такі записи роблять акцент на найважливішому в усій події – факті смерті, переносячі подробиці в кінець.

Серед таких записів рішуче переважають записи з ключовим словом «преставися» (94% усіх випадків), всі інші варіанти нечисленні:

Формула Число випадків
Отъидоша житья сего въ аггельском чину 7
Успе, постригся 2
В животе не стало в черьнцех и в скиме 1
Всього 10

Серед формул, які починаються зі слова «преставися», можна виділити формули з двома дієсловами (наприклад, «преставися, постригся…») та формули з одним дієсловом (наприклад, «преставися в чернцах…»):

Формули з двома дієсловами (преставися +…) Число випадків
Преставися, приим мнишский чин 13
Преставися, восприим мнишский чин 5
Преставися, восприя ангельский образ 1
Преставися, прием мниский образ 1
Преставися, постригся и в скиму 12
Преставися, постригся 9
Преставися, постригся в чернци 7
Преставися, постригшися 5
Преставися, постригся в чернци и в скиму 5
Преставися, постригся и в схиме быв 5
Преставися, постригся в аггельский чин 2
Преставися, пострижеся в черньци и в скыму 2
Всього 67

Випадків застосування формул на основі дієслова «приим» маємо 20 (30% числа випадків з двома дієсловами), випадків з дієсловом «постригся» – 47 (70%).

А ось формули з одним дієсловом:

Формули з одним дієсловом Число випадків
Преставися в чернцах / черницах и в скиме 114
Преставися, нареченный / нареченная во мнишском чину 42
Преставися во мнишеском чину 29
Преставися в чернцах / черницах 19
Преставися, в чернцех наречен 4
Преставися, наречен в чернцех 4
Преставися, наречена чернечьскы 3
Преставися, нареченный во иноцех 3
Преставися, бывши въ мнишьскомь чину 3
Преставися во иноческом чину 2
Преставися, наречено бысть имя его в чернцех 2
Преставися, во иноческом чину наречен 2
Преставися в иноцех 1
Преставися в образе ангельськом 1
Преставися в пострижении 1
Преставися в чернечестве 1
Преставися в черницах во мнишеском чину 1
Преставися во иноцех и в схиме 1
Преставися во мнишеском чину и в скиме 1
Преставися, нареченныи в чернцех 1
Преставися, чернечьское имя 1
Преставися… а мирьскы 1
Всього 237

Серед випадків з одним дієсловом 48% припадає на формулу «Преставися в чернцах / черницах и в скиме» – це становить 36% від загального числа випадків застосування формул постриження. Ця формула має вважатись основною, найбільш вживаною.

Нарешті, розглянемо вирази, в яких фіксується чернечий стан, безвідносно до дієслів:

Формули чернечого стану Число випадків
Чернець / чернецтво 165
Схима 140
Мнишеський чин 94
[Без визначення] 15
Інок 5
Іночеський чин 4
Ангельський образ 2
Ангельський чин 2
Мнишеський образ 1
Всього 428

Цю таблицю є сенс проілюструвати діаграмою:

Розподіл формул чернечого стану

Розподіл формул чернечого стану

Ми бачимо велику популярність поняття «схима», що відповідає великій популярності формули «преставися в чернцах / черницах и в скиме».

А які формули використовує Ник1Л?

Формула Число випадків
пострижеся во иноческий чин и преставися 1
пострижеся во иноческий чин и схиму и преставися 2
пострижеся во святой ангельский иноческий образ и во схиму и преставися 4
пострижеся во святой ангельский иноческий образ и преставися 1
пострижеся во святый аггельский иноческий чин и преставися во святом аггелском иноческом образе 1
преставися в чернцах и во схиме 1
преставися во иноцех 1
преставися во иноцех и во схиме 6
преставися во иноческом образе и во схиме 1
преставися во иноческом чину 7
преставися во иноческом чину и во схиме 1
преставися во мнишеском чину 3
преставися во святом ангельском иноческом чину 1
преставися во святом иноческом образе 1
преставися, во мнишеском чину наречена 1
преставися, и наречено бысть имя ему во иноцех 1
преставися, наречен бысть во иноческом чину 1
преставися, наречен во иноцех 1
преставися, постригся во иноческий чин и во схиму 2
Всього 37

Як бачимо, у автора Ник1Л є свої улюблені формули, які співпадають з формулами всієї маси літописів (вони в таблиці виділені півжирним). В цілому ці 4 формули в Ник1Л застосовано 15 разів (40%). 60% припадає на формули, вигадані самим автором Ник1Л, котрі зовсім не зустрічаються в інших літописах (ми вже відзначали уміння автора Ник1Л перефразовувати відомі тексти і розбавляти їх благочестивими епітетами).

Важливо відзначити, – хоча в Ник1Л і зустрічаються формули, відомі з інших літописів, вони ніколи не застосовуються до тих самих осіб, до яких вони застосовані в основній масі літописів. Тобто розглядаючи запис про передсмертне постриження конкретної особи, ми в Ник1Л завжди маємо формулу, відмінну від інших літописів (навіть якщо ця формула зустрічається деінде).

Для кожної окремої особи варіативність формул дуже незначна – здебільшого пізніші літописи акуратно копіюють формулу джерела, не вносячи до неї ніяких змін. Поява якоїсь другої формули зумовлена найчастіше скороченням запису літопису-джерела. Так, якщо в авторитетному літописі А стоїть «преставися в чернцах и в схиме», то так стоїть і в усіх літописах, похідних від А. Якщо літопис Б, використовуючи літопис А, скорочує цей запис до «преставися» – то так стоїть і в усіх літописах, похідних від Б. Оце й уся різноманітність.

Натомість в Ник1Л ми обов’язково побачимо якусь нову формулу, котра не співпадає з жодним з попередніх літописів. Це – унікальна особливість Ник1Л.