Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Скорочення

Микола Жарких

БілЛ – «Білоруський» літопис

Біл0Л – гіпотетичний протограф списків Біл1Л – Біл4Л

Біл1Л – Біл6Л – списки «білоруських» літописів

БПЛ – Баснословний початок Литви, частина «Литовського» літопису

ВітЛ – «Вітовтів» літопис

Віт1Л – Віт7Л – списки «Вітовтового» літопису

ГВЛ – Галицько-Волинський літопис, частина Іпатіївського літопису за 1203 – 1292 рр. [ПСРЛ, т. 2]

ДВ – Діяння Вітовта, частина «Вітовтового» літопису

ЕМФ – Епітома (скорочений літопис) митрополита Фотія (гіпотетичний літопис, доведений до 1427 р.).

КЛЛ – Короткий літопис Литви, частина «Литовського» літопису

ЛитЛ – «Литовський» літопис

Лит0Л – гіпотетичний протограф усіх «литовських» літописів

Лит1Л – Лит8Л – списки «литовського» літопису

ЛКС – Літопис короля Сигізмунда, частина «литовського» літопису

ЛМФ – літопис митрополита Фотія (гіпотетичний літопис 1410 – 1427 рр.)

МемВ – Меморіал Вітовта

МЗ1492 – Московський літописний звід 1492 р. [ПСРЛ, т. 25]

МТЛ – Московсько-Тверський літопис, частина РогЛ та СимЛ за 1375 – 1411 рр.

МТГ – московсько-тверська група літописів (ТЛ + СимЛ + РогЛ)

Н1ЛМІ – Новгородський 1-й літопис молодшого ізводу [ старшего и младшего изводов. – М.-Л., 1950 г.]

Н4Л – Новгородський 4-й літопис [ПСРЛ, т. 4]

НКЛ – Новгородський Карамзінський літопис [ПСРЛ, т. 42]

ОЗП – Оповідання про з’їзд правителів, частина «Вітовтового» літопису

ПВ – Похвала Вітовту, частина «Вітовтового» літопису

ПМФ – писар митрополита Фотія (гіпотетична особа, автор ЛМФ)

ППВ – «Повість про Вітовта», перша частина «Вітовтового» літопису

ППЗ – «Повість про Подільську землю», складова частина «Вітовтового» літопису

ППС – «Повість про Свитригайла», складова частина «Вітовтового» літопису

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

РогЛ – Рогозький літописець [ПСРЛ, т. 15, ч. 1]

С1ЛСІ – Софійський 1-й літопис старшого ізводу [ПСРЛ, т. 6, ч. 1]

СимЛ – Симеонівський літопис [ПСРЛ, т. 18]

СІН – Слова Ісаака Ніневійського, рукопис 1428 р. з похвалою Вітовту

СКР – «Сказання про князів руських», вступна частина Біл0Л

СНГ – софійсько-новгородська група літописів (С1ЛСІ + НКЛ + Н4Л)

ТЛ – Троїцький літопис