Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перелік текстів літописів

Микола Жарких

Тексти літописів були двічі надруковані у серії «Полное собрание русских летописей»: в 1907 р. в 17-у тому під редакцією С. Л. Пташицького і в 1975 (т. 32), 1980 (т. 35) роках під редакцією М. М. Улащика. Хоча частини їх текстів показують дуже близьку подібність, серед рукописів немає жодної пари, про яку можна було б сказати, що другий переписано з першого. Більше того, наявні рукописи часто являють собою збірники творів різного походження, подекуди – навіть конволюти, спільність між частинами котрих обмежується спільною палітуркою.

Тому для дослідження ці літописні збірники слід поділити на логічні частини, орієнтуючись на зміст творів. Цим частинам ми надамо формалізовані назви (Біл1Л – Білоруський 1-й літопис, Віт1Л – Вітовтів 1-й літопис, Лит1Л – Литовський 1-й літопис). Головна причина запровадження формалізованих назв полягає у поділі рукописів, а до того ж:

1, назви від випадкових власників дезорієнтують: хроніку Биховця написав не Биховець, а літопис Рачинського – не Рачинський;

2, наявність кількох різних літописів з однією назвою (два Супрасльських літописи – наші Біл2Л та Біл5Л + Біл6Л; кілька Уваровських літописів, зокрема, наші Віт4Л + Біл3Л та Літопис від 72-х язик молодшого ізводу);

3, подібність назв літописів, наприклад «Кроники великого княжства Литовского и Жомоитского» (Лит7Л) та «Литовская и Жмойтская хроника» (Лит8Л).

В кожній групі літописи пронумеровано послідовно – від раніших до пізніших, орієнтуючись виключно на дати рукописів.

«Литовські» літописи я вважаю за доцільне поділити у свою чергу на дві групи: «Вітовтові» літописи починають виклад від смерті Гедиміна, тоді як «власне-литовські» – від Палемона:

«Вітовтові» літописи

Скоро-чення Дата Публікація і традиційна назва
Віт1Л 1397 (останній рік, немає кінця)
кін. 15 – поч. 16 ст. (палеографія)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 191 – 204 (Виленский список);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 85 – 90 ().
Віт2Л 1382 (кінцевий рік)
кін. 15 – поч. 16 ст. (список)
Prochaska A. Przekład ruskiego latopisca ks. Litewskiego na język laciński. – Kwartalnik historyczny, 1888, r. 2, № 2, s. 196 – 197.
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 219 – 226 (Origo regis Jagyelo et Wytholdi ducum Lithuanie);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 115 – 117 ( Jagyelo et Wytholdi ducum Lithuanie);
Мароз В. Лацінамоўны спіс «Origo regis» у гісторыі беларускага летапісання. – Роднае слова, 2014 г., № 1, с. 28 – 32 (білоруський переклад).
Віт3Л 1446 (кінцевий рік)
1520 (запис писаря)
Latoposiec litewski / I. Daniłowicz. – Dziennik Wileński, 1832, № 3; 1824, № 1 – 3;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 71 – 84 (Супрасльская летопись, 2-я часть);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 61 – 67 (, 2-я часть).
Віт4Л 1445 (кінцевий рік)
1524 (філігрань)
Летопись великих князей литовских / А. Н. Попов. – Учёные записки 2-го отделения АН, 1854 г., кн. 1, отд. 3, с. 27 – 58;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 85 – 109 (Уваровский список А);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 68 – 78 (, 1 часть).
Віт5Л 1392 (останній рік, немає кінця)
1534 р. (філігрань)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 125 – 152 (Академический список);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 110 – 114 (, 2 часть)
Віт6Л 1446 (кінцевий рік)
16 ст. (палеографія)
Литовская летопись по списку, находящемуся в библиотеке графа Красинского / А. Ф. Бычков. – Спб.: 1893 г.;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 153 – 190 (Список графа Красинского А);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 132 – 144 (, 2 часть).
Віт7Л 1526 (найпізніша дата в тексті)
1530-і рр. (дата збірника статей)
/ Г. Бугославский. – Смоленская старина, 1911 г., т. 1, вып. 2, с. 5 – 16.

«Литовські» літописи

Скоро-чення Дата Публікація і традиційна назва
Лит1Л 1507 (остання дата, немає кінця)
17 ст. (список)
Pomniki do dziejów litewskich / T. Narbutt. – Wilno: 1846;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 473 – 572 (Список Быховца);
ПСРЛ, 1975 г., т. 32, с. 128 – 173 ()
Лит2Л 1396 (останній рік, немає кінця)
16 ст. (палеографія)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 239 – 292 (Список Археологического общества; втрачені початок та кінець тут подано за списком Румянцевського музею);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 91 – 102 ().
Лит3Л 16 ст. (палеографія) Литовская летопись по списку, находящемуся в библиотеке графа Красинского / А. Ф. Бычков. – Спб.: 1893 г.;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 227 – 238 (Список графа Красинского Б);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 128 – 132 (, 1 часть).
Лит4Л 1535 (останній рік, немає кінця)
1550 (дата списку)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 421 – 472 (Ольшевский список);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 173 – 191 ().
Лит5Л 1548 (останній рік, немає кінця)
1582 (філігрань)
1635, 1651 (інші статті збірника)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 295 – 356 (Список графа Рачинского);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 145 – 172 ().
Лит6Л 1548 (кінцевий рік)
1690 (дата списку)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 357 – 412 (Евреиновский список);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 214 – 238 ().
Лит7Л 1567 (кінцевий рік)
кін. 17 ст. (палеографія)
Кроники великого княжства Литовского и Жомоитского / Б. Вахевич. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1902 г., т. 24;
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 193 – 213 ().
Лит8Л 1588 (кінцевий рік)
17 ст., 1740-і роки (списки)
ПСРЛ, 1975 г., т. 32, с. 15 – 127 ()

«Білоруські» літописи

Скоро-чення Дата Публікація і традиційна назва
Біл1Л 1435 (останній рік, кінець втрачено)
1464 – 1491 (філіграні)
15 ст. (палеографія)
Русские летописи / С. Белокуров. – Чтения в обществе истории и древностей российских, 1898 г., кн. 4;
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 19 – 35 ().
Біл2Л 1446 (кінцевий рік)
1520 (запис писаря)
Latoposiec litewski / I. Daniłowicz. – Dziennik Wileński, 1832, № 3; 1824, № 1 – 3;
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 1 – 70 (Супрасльская летопись, 1-я часть);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 36 – 61 (, 1-я часть).
Біл3Л 1237 (останній рік, кінець втрачено)
1524 (філігрань)
ПСРЛ, 1907 г., т. 17, стб. 109 – 124 (Уваровский список Б);
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 78 – 84 (, 2 часть).
Біл4Л 1446 (кінцевий рік)
1534 (філігрань)
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 103 – 110 (, 1 часть)
Біл5Л 1382 (кінцевий рік)
1540-і рр. (список)
Супрасльская рукопись / М. А. Оболенский. – М.: 1836 г., с. 1 – 123 (Сокращенная Новгородская летопись, от начала земли Славянской до взятия Москвы Тохтамышем в 1382 г.).
Біл6Л 1544 (кінцевий рік)
1498 – 1516 (філіграні)
поч. 16 ст. (палеографія)
Супрасльская рукопись / М. А. Оболенский. – М.: 1836 г., с. 125 – 154 (Краткая Киевская летопись от начала земли Русской до 1516 г.).
ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 118 – 127 ().

Більш наочно склад наявних списків літописів показано на наступній схемі:

Склад списків літописів Великого…

Яким би очевидним не видавався цей поділ – ніхто з попередніх дослідників його не запровадив, що в дуже драматичний спосіб відбилося як на перебігу студій, так і на висновках. Тому в наступних розділах буде багато нового, введеного вперше.