Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 301 – 350

Микола Жарких

301. З Шаргорода (с. 47)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Феодосію інокиню (в 19-й позиції).

302. Віленські (с. 47)

(1) 18 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієромонаха Вісаріона (2), інока Анастасія (3), інокиню Олену (4), інокиню Антоніду (6), інока Фому (7), ієрея Федора (12), ієрея Стефана (14), ієродиякона Йова (17).

(2) Олену з Сенчі.

Можливо, з Сенчі походила не тільки Олена, але й кілька попередніх імен.

303. Рід Бобурк з Мінська (с. 47)

5 імен чоловіків і жінок впереміш.

304. Рід Павлів і Филипів з Мінська (с. 47)

9 імен чоловіків і жінок впереміш.

305. Рід Костянтина з Вислоча [Свіслочі?] (с. 47)

22 імені чоловіків і жінок впереміш.

306. Рід Онуфрія з Бобровська
[Бобруйська?] (с. 47 – 48)

Ієромонаха Сильвестра, ієромонаха Афанасія.

307. З Костянтинова Старого (с. 48)

16 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інокиню Євдокію (10), схимонаха Киріака (12), ієродиякона Руфа (14).

308. Упис панів Стрибилів зі Мстиславля (с. 48)

Ам[…]са, Михайла, мл. Андрія.

Маємо інформацію про Стрибилів з Київщини у 1 пол. 17 ст. [Несецький, ], не з Мстиславля.

309. Лозчиної писаревої і Грекин (с. 48)

Марту, схимонаху (!) Феодосію, схимонаха (!) Анну, інокиню Устину, інокиню Аграфену, інокиню Февронію, інокиню Євникію, інокиню Марфу, інокиню Агафію, схимницю Максиміллу, ієрея Григорія, Агафію, Симеона, Феодосія, Агафію, Саву, монаха Михайла.

Іван Васильович Лозка відомий від 1586 р., став київським земським писарем у 1600 р., помер після 1608 р. Він був одружений двічі, його друга дружина – Магдалина з Чирських – померла, мабуть, між 1618 і 1624 роками [Бонецький-2, 16, 50 – 51]. Можливо, Лозчина писарева – це вона, а може, йдеться про якогось іншого Лозку, пізнішого часу. Принаймні ніяких історичних імен в цьому записі не видно.

Максимілла виступає непоганим доважком (pendant) до Петронілли (12-27).

310. Рід Паїсія Межигоця и испуд Степаня (с. 48)

Я думаю, назву треба читати «Рід Паїсія Межигірця з-під Степані». Паїсій мав би бути ченцем Межигірського монастиря.

108 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Никифора (1), інока Павла (5), монаха Іоана (6), інока Іллю (8), ієрея Федора (17), ієрея Аввакума (18), монаха Омеляна (40), младенця Ігнатія (45), схимницю Пелагею (54), схимонаха Максима (55), ієрея Іоана (61), ієрея Василя (62), ієрея Павла (63), ієромонаха Герасима (64), ієрея Федора (65), ієрея Родіона (87), ієрея Павла (88), ієрея Захарію (95), ієрея Федора (103), ієрея Пахомія (104), монаха Євдокима (105).

311. Рід монаха Іо[…] Кириловича (с. 48)

42 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Кирила (2), ієрея Ігнатія (3), ієрея Симеона (16), ієрея Федора (17), інокиню Афанасію (26), інокиню Анну (27).

312. Рід Богданової золотаревої з Києва (с. 48)

Слово золотаревої я вважаю вказівкою на професію Богдана, жінка (удова?) якого зробила запис, тому пишу з маленької літери.

113 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Паїсія (1), ієрея Іоана (24), ієрея Симеона (46), ієрея Гавриїла (50), ієрея Іоана (57).

313. А се поминання Гришка Гладкого (с. 48 – 49)

118 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Андрія (63), інока Даниїла (72), ієрея Фому (85), ієрея Петра (86), ієрея Андрія (116).

314. Рід ієромонаха Панкратія з Добромиля (с. 49)

75 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Андрія (6), ієромонаха Панкратія (10), ієрея Йосифа (20), схимника Андрія (28), ієромонаха Діонісія (38), ієрея Андрія (63), ієрея Симеона (64).

315. Рід ієромонаха Антонія від землі Угорської (с. 49)

(1) 9 духовних осіб (ієромонаха Антонія (1), митрополита Луку (2), єпископа Амфілохія (3), єпископа Павла (4), ієрея Федора (5), ієрея Ігнатія (6), ієромонаха Арсенія (7), ієромонаха Михайла (8), ієромонаха Амфілохія (9)), далі 8 імен чоловіків, далі 6 імен жінок.

(2) 18 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо монаха Пахомія (3), монаха Никиту (4), монаха Стефана (5), монаха Іллю (6), ієрея Федора (9), ієрея Олексія (12), ієрея Афанасія (18).

Щодо митрополита Луки (315-1-2), невідомого на теренах Русі, можна думати про грека Луку, родом з Кіпра; він у 1587 – 1605 рр. був єпископом Бозеу (у Валахії), а в 1605 – 1629 рр. – угровлахійським митрополитом. Відомо про нього небагато [Голубинский Е.Е. Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и румынской или молдо-влахийской. – М. : 1871 г., с. 358; Iorga N. Istoria bisericii româneşti si a vietii religioase a Românilor. – Vălenii-de-Munte: 1909, vol. 2, p. , 351; Мирча Пэкурариу . – Православная энциклопедия, т. 6, с. 327 – 328; Рамазанова Д. Н. : выявление, описание и изучение рукописей, принадлежащих одной писцовой школе (по рукописям РНБ и БАН). – «Современные проблемы археографии», Спб., 2011 г., с. 165 – 178].

Єпископ Амфілохій (315-1-3), якого ми також не знаходимо на наших землях, був єпископом Радовецьким (Episcopia de Radauţi) у 1595 – 1598 рр. [Iorga N., p. 346]. Так само невідоме у нас ім’я єпископа Павла (315-1-4) може стосуватись або єпископа Романського (Episcopia de Roman у Молдавії, правив у 1613 – 1616 рр.), або єпископа Хуші (Episcopia Huşilor у Молдавії; правив у 1622 – 1627 рр.) [Iorga N., p. 343, 358]. За всі ці вказівки на імена та літературу я висловлюю щиру вдячність Вірі Ченцовій.

Якщо ці ототожнення прийняти, вирисовується запис ряду духовних осіб з Валахії та Молдавії з кінця 16 – 1 чверті 17 ст. Тут, звичайно, спадає на думку ім’я Петра Могили, але навряд чи запис пов’язаний з ним (дивує відсутність його стрия – митрополита Георгія Могили). До того ж ієромонах Антоній, позначений першим у поминальному переліку, – «із землі Угорської», тобто не з Молдавії і не з Валахії (з Трансільванії, Марамароша чи сучасних Закарпаття або Словаччини, де було православне населення). Питання потребує подальшого вивчення.

316. Рід пана Петра Попеля (с. 49)

9 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Матфея (8). Маємо довідку про рід Попелів [Несецький, ], але всі вони – католики.

317. Рід інока Костянтина Горбачевського (с. 49)

82 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Максима (1), ієрея Михайла (6), інокиню Меланію (7), інокиню Євксентію (48), схимника Матфея (49), інокиню Агафію (53), монаха Оникія (54), монаха Федора (58), монаха Мамонта (59), інокиню Анастасію (61), інокиню Олімпіаду (63), інокиню Анну (64), інокиню Тавифу (70), ієромонаха Йосифа (72), інокиню Євфимію (73), інокиню Онисифору (74), ієрея Іоана (75), інокиню Євгенію (79), інока Артемія (82).

318. Кучинська Рогозинська (с. 49)

Схимницю Пелагею, інокиню Євпраксію.

319. Рід ієромонаха Пафнутія з Головчина,
ігумена Макошинського (с. 49)

30 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієромонаха Пафнутія (4), младенця Трофима (7), мл Пелагею (8), мл Параскевію (9), ієрея Филона (24), інокиню Трофиму (25), ієромонаха Родіона (26), монаха Макарія (27).

– містечко у сучасній Могилівській області Білорусії; – містечко з монастирем у сучасному Менському районі Чернігівської області.

320. Марії з Прилуки (с. 49)

Корнілія.

Не можна визначити, чи про вінницьку, чи про чернігівську Прилуку йдеться.

321. Рід інока Мисаїла з Петрикова (с. 49 – 50)

50 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Герасима (11), інока Мисаїла (12), інока Лук’яна (16), ієромонаха Філарета (26), ієромонаха Пахомія (27), ієромонаха Євстафія (28), ієромонаха Гавриїла (29), монаха Йосифа (30), ієромонаха Арсенія (31), монаха Євтихія (34), ієромонаха Андрія (35), монаха Іристарха (! Аристарха? 36), інокиню Євгенію (37), монаха Федора (39), монаха Тимофія (40), монаха Памфила (41), монаха Уарта (! Уара? 42), інокиню Анастасію (43), ієромонаха Йова (45), схимонаха Андрія (46), ієромонаха Васіана (48), монаха Васіана (49), монаха Варлаама (50).

– місто у сучасній Гомельській області Білорусії.

322. Рід монаха Пахомія Лавіча (с. 50)

45 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо монаха Пахомія (13), ієрея Федора (41).

323. Рід із Златове[р]хого (с. 50)

18 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Федора (1), ієрея Данила (9), монаха Ісайю (12), інокиню Магдалину (13), інокиню Олену (17). Златоверхий – мабуть монастир у Києві?

324. Рід монаха Мефодія з Бару (с. 50)

6 імен – спочатку 5 чоловіків, серед яких відзначаємо монаха Мефодія (1), потім 1 жінка.

325. Рід монаха Іоана і Мини з Довзска (с. 50)

21 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Василя (1), ієрея Григорія (2), ієрея Дем’яна (3), монаха Іоана (21). – містечко у сучасній Гомельській області Білорусії.

326. Рід Цетичів з Мстиславля (с. 50)

24 імені чоловіків і жінок впереміш.

327. Рід Бабинців з Мигнович (с. 50)

8 імен чоловіків і жінок впереміш. – село у східній Білорусії (нині – у Смоленській області Росії).

328. Рід Друлов з Кричева (с. 50)

4 імені чоловіків і жінок впереміш. – місто у сучасній Могилівській області Білорусії.

329. Рід Купчич з Мстиславля (с. 50)

3 імені чоловіків.

330. Упис пана Олексича (с. 50)

Андрія.

Відомий Єжи Олекшич з Київського воєводства (1674 р.) [Несецький, ], «наш» Андрій, мабуть, з ранішого покоління цього роду.

331. З Річиці (с. 50)

13 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо монаха Леонтія (1), монаха Йова (2), монаха Стратоніка (8). – місто у сучасній Гомельській області Білорусії.

332. Рід ієромонаха Феодосія Оранського,
уставника Печерського (с. 50)

7 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Євстафія (1). Відомий волинській рід Оранських [Несецький, ], з якого навіть був архімандрит Жидичинського монастиря. Рід пов’язаний із с. сучасного Володимирського району Волинської області. Можна думати, що «наш» Феодосій походив з цього роду.

333. З Острога (с. 50)

14 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інокиню Євфимію (1), інокиню Матрону (2).

334. Рід ієрея Іллі з Бережан (с. 50)

(1) 26 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Іллю (1), ієрея Іоана (2).

(2) 24 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Іоана (1), ієрея Олексія (2), ієрея Григорія (3), ієрея Іоана (4), ієрея Василя (5), схимонаха Антонія (6), інока Єрмолу (7), інока Гервасія (8), інокиню Софію (9), інокиню Соломонію (10), інокиню Софію (13), інока Іоїля (14), інокиню Пелагею (15), інокиню Анастасію (22), інокиню Євфросинію (24).

(3) 16 імен, починаючи з ієросхимонаха Антонія (1), ієросхимонаха Євстафія (2), ієросхимонаха Павла (3), ієромонаха Руфа (4), інока Іону (5), далі ще 5 імен чоловіків, за ними – 6 імен жінок.

335. Рід Іванів Ткачов з Рогачина (с. 50)

46 імен чоловіків і жінок впереміш. – село у сучасному Бережанському районі Тернопільської області; може бути, що це – місто Рогатин, котре лежить за 15 км на захід від Рогачина.

336. Рід Єфросинії з Дерманя (с. 50 – 51)

9 імен, з них перше – самої Єфросинії, далі йдуть 8 виключно чоловічих імен, серед яких відзначаємо інока Феодосія (2), інока Василя (3).

337. Рід зі Слуцька Ісаакія скон (!) (с. 51)

Пелагею, Василя, Афанасія.

Слово скон, я думаю, означає з Кон… – недописану назву села біля Слуцька. На карті довкола Слуцька я нічого подібного не знайшов, тільки Леніна, Кірова, Знамя

338. Рід Ісакія інока Печерного (с. 51)

22 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Федора (1), ієрея Федора (3), ієрея Давида (5), священноієрея Йосифа (13), ієрея Євстафія (14), ієромонаха Ісайю (15), схимницю Євфимію (16), інокиню Оксентію (17), ієрея Кондратія (18), ієрея Кондратія (19), ієрея Софронія (20).

339. З Гнідина (с. 51)

Ігнатія, Анастасію.

– село біля Києва, нині Бориспільського району Київської області.

340. Рід Філофея з Немирова, диякона (с. 51)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Олексія (1), ієрея Іоана (2), ієрея Тимофія (3), інокиню Тавифу (7), ієрея Федора (8). Немирів – думаю, вінницький, не львівський.

341. Рід Єфремів і Прокопів з Рови (с. 51)

15 імен чоловіків і жінок впереміш. Що за місцевість Рова – не можу здогадатись.

342. Рід ієромонаха Іллі з Перемишл[я] (с. 51)

31 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Василя убитого (3). Трохи скорочену назву я вважаю за місто Перемишль (нині у Польщі), не Перемишляни Львівської області і не за Перемишлі в Калузькій чи Московській областях Росії.

343. Рід ієрея Іоана з Олеська (с. 51)

22 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Федора (1), ієрея Іоакима (2), Агафію мл (3), Тимофія младенця (4), Григорія младенця (5), ієрея Іоана (8). – містечко у Галичині, нині Львівської області.

344. Рід Сеняшин з Олеська і Андріїв Співаків (с. 51)

25 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Петимію (20).

345. Рід монаха Руфа Половковича (с. 51)

(1) 10 імен чоловіків підряд, серед яких відзначаємо ієромонаха Антонія (1), ієросхимонаха Євстафія (2), ієромонаха Іону (3), інока Руфа (4); далі 6 жіночих імен.

(2) 16 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Кирила (1), ієрея Дем’яна (11).

346. Рід Михайлів Кунців з Межибожа (с. 51)

27 імен чоловіків і жінок впереміш. – містечко на Поділлі, нині у Хмельницькій області.

347. Рід Іоана Ступницького (с. 51)

13 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Ігнатія (1). – село в Галичині, нині Дрогобицького району Львівської області. З селом пов’язаний шляхетський рід Ступницьких, до якого міг належати й «наш» Іван.

348. Рід монаха Іоїля з-під Угнева з Карова (с. 51)

68 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Ісакія (21), інока Гервасія (42), інока Іоїля (43), інока Стратона (44), інока Миколая (55), схимонаха Феодосія (58), схимонаха Кіпріана (59), ієрея Олексія (63), ієрея Феофана (66). – село в Галичині, нині Сокальського району Львівської області, дійсно неподалік містечка Угнева того ж району.

349. Рід монаха Мартирія
від Луцька з Торчина (с. 51 – 52)

(1) 31 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Вукулу (18, 21), монаха Кіпріана (27), інокиню Софронію (28), монаха Мартирія (31).

(2) Далі у ВС поставлено + (хрестик, неначе початок нового запису). 35 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Мартина (25).

– містечко на Волині, нині Луцького району Волинської області, отже, дійсно недалеко від Луцька.

350. Рід з Кременця (с. 52)

31 ім’я чоловіків і жінок впереміш.