Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

5 – 10. Інші єпископи

Микола Жарких

Далі у Введенському синодику (с. 16) йдуть переліки єпископів інших єпархій, причому тут проігноровано новітні (від 14 ст.) єпархії північно-східної Русі, натомість подано єпархії південної та західної Русі.

Для порівняння використані такі джерела:

МЗ1493 – перелік, доданий як вступна стаття до списку Бел 1512 Московського скороченого зводу 1493 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 297]. Після розглянутого нами переліку ростовських єпископів тут ідуть переліки єпископів коломенських, тверських, рязанських, сарайських та пермських, котрих нема у ВС. Далі йдуть цікаві для нас переліки єпископів чернігівських, переяславських, смоленських, володимирських, юр’ївських та білгородських. Є також переліки єпископів луцьких та турівських, котрих нема у ВС.

СимЛ – перелік, досить подібний до МЗ1493, додано на початку Симеонівського літопису [ПСРЛ, 1913 г., т. 18, с. 23]. Значні відмінності від МЗ1493 містить тільки чернігівський перелік.

Хр – перелік, доданий до Хронографа редакції 1512 р. за рукописом 1538 р. [ПСРЛ, 1911 г., т. 22, ч. 1, с. 465]. Він нічим не відрізняється від переліку СимЛ.

НикЛ – перелік, доданий як довідкова стаття на початку Никонівського літопису [ПСРЛ, 1862 г., т. 9, с. 14 – 15].

5. Чернігів

МЗ1493 СимЛ, Хр НикЛ ВС
5-1 Неофіт Неофіт Неофіт Нифонт
5-2 Мартирій
5-3 Феодул
5-4 Іоан Іоан Іван Іоан
5-5 Феоктист Феоктист Феоктист Феоктист
5-6 Іраклід
5-7 Антоній
5-8 Порфірій
5-9 Пантелеймон
5-10 Онуфрій Онуфрій Онуфрій Онуфрій
5-11 Феотекн (!)
5-12 Зосима
5-13 Лазар
5-14 Феодосій
5-15 Іоан
5-16 Антоній
5-17 Антоній Антоній
5-18 Порфирій Порфирій
5-19 Захарій
5-20 Григорій Григорій Григорій
5-21 Ісакій Ісакій Ісакій

З Чернігівською єпархією маємо великий клопіт, тому що таблиця показує нам принаймні чотири варіанти переліку.

Перш за все, треба відзначити, що перелік МЗ1493 є скороченням більш повного переліку СимЛ – Хр.

В переліку СимЛ – Хр з неясної причини бракує Пантелеймона (Іпатіївський літопис, 1142 р.). Закінчується перелік Григорієм (орієнтовно 3 чв. 14 ст.) та Ісакієм (згадувався у 1389 – 1415). Натомість наступного відомого з джерел єпископа Єфимія (згадувався у 1465 – 1485) в переліку немає, хоча він згадується в усіх московських літописах, де є записи за 2 пол. 15 ст. Отже, орієнтовний час укладання переліку СимЛ – 1 пол. 15 ст., мабуть за митрополита Фотія.

Другий варіант подає Никонівський літопис. Його перелік так само закінчується Ісакієм, але в ньому зазначено 5 імен, невідомих з інших джерел.

У переліку ВС ми бачимо невідомого Пантелеймона (5-9), але Антоній та Порфирій (5-7 – 5-8) явно заскочили не на своє місце: хронологічно правильно вони розміщені в СимЛ (5-17 – 5-18).

Отже, цей перелік не залежить від московських літописів і мабуть є наслідком самостійних студій (нагадаю, що Хлебниківський список Іпатіївського літопису був переписаний саме для Печерського монастиря і довгий час там зберігався).

Сторінка 6 з Введенського синодика

Далі чи бачимо ім’я Зосима, котре можна пов’язати із Зосимою Прокоповичем (1649 – 1656) [про цього Зосиму досить докладно розповідає Филарет Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов: 1873 г., т. 1, с. 33 – 36], до того ж він записаний у ВС (розділ 264) (зауважу, що цього Зосиму я не впізнав, коли писав про Любецький синодик); Лазар (Баранович, 1657 – 1693), Феодосій (Углицький, 1693 – 1696), Іоан (Максимович, 1697 – 1713) та Антоній (Стаховський, 1713 – 1721).

На фотокопії, люб’язно наданій мені О. Кузьмуком, добре видно, що ці 4 імені дописані іншим почерком, також перші літери не написані – їх планувалось вписати червоним чорнилом, але це так і не було зроблено. Тут ми бачимо, що встановлені О. Кузьмуком загальні рамки написання ВС – 1654 – 1694 роки – треба розширити до (орієнтовно) 1720 року.

6. Переяслав

МЗ1493, СимЛ, Хр, НикЛ, ГЛ ВС
6-1 Петро Петро
6-2 Єфрем Єфрем
6-3 Лазар Лазар
6-4 Сильвестр Сильвестр
6-5 Іоан Іоан
6-6 Маркел Маркел
6-7 Єфимій Єфимій
6-8 Павло Павло
6-9 Симеон Симеон
6-10 Захарія
6-11 Кирил

Перелік переяславських єпископів у московських літописах закінчується іменем Симона, вбитого татарами в 1239 році. До основного набору літописів тут додано перелік з Густинського літопису (ГЛ) [ПСРЛ, 2003 р., т. 40, с. 118], вставлений у статтю 1239 року.

У Введенському синодику ми бачимо акуратну копію цього переліку, доповненого іменами Захарії (Корниловича, 1700 – 1715) та Кирила (Шумлянського, 1716 – 1724). Ці імена, як видно з наведеної вище фотокопії, додано бл. 1720 р.

7. Смоленськ

МЗ1493, СимЛ, Хр, НикЛ ВС
7-1 Мануїл Мануїл
7-2 Феофілакт
7-3 Парфеній
7-4 Данило
7-5 Михаїл
7-6 Насон
7-7 Мисаїл
7-8 Іоан
7-9 Лазар

Перелік смоленських єпископів у московських літописах містить 7 імен, починаючи від 1137 року. Останнім значиться Мисаїл, який був єпископом в 1454 – 1474 роках (потім митрополитом). Отже, цей перелік укладено в 3-й чверті 15 ст.

Перелік ВС не має з ним нічого спільного. Імен Іоана і Лазаря інші джерел на знають, а ім’я Мануїла автор ВС міг знайти в літописі самостійно.

8. Володимир (Волинь)

МЗ1493, СимЛ, Хр, НикЛ ВС
8-1 Стефан
8-2 Амфілохій Амфілохій
8-3 Симон Федір
8-4 Федір Симон
8-5 Гоголь піп
8-6 Герасим
8-7 Митрофан

Перелік московських літописів містить 4 імені 11 – 12 ст., потім закономірно відсутні єпископи 13 ст., згадані у Галицько-Волинському літописі (цей літопис ніяк не використано у великоруських літописах), і далі йдуть імена 15 ст.: Гоголь (1405), Герасим (1415 – 1416). Єпископів 2 пол. 15 ст. нема. Отже, орієнтовний час укладання цього переліку (як і чернігівського) – 1 пол. 15 ст., мабуть за митрополита Фотія.

Перелік ВС не має з ним майже нічого спільного. Зокрема, тут значиться невідоме з інших джерел ім’я Митрофан. Цей перелік також, мабуть, є наслідком самостійних студій.

9. Юр’їв

МЗ1493, СимЛ, Хр, НикЛ ВС
9-1 Михаїл Михаїл
9-2 Мирон
9-3 Данило
9-4 Дем’ян
9-5 Антоній
9-6 Олексій

Перелік юр’ївських єпископів в московських літописах представлений 4 іменами 1071 – 1155 рр., з них до ВС вписано тільки Михаїла; натомість ВС містить два додаткових імені, які я не вмію пояснити.

10. Білгород

МЗ1493, СимЛ, Хр НикЛ ВС
10-1 Никита Никита Никита
10-2 Лука Лука Лука
10-3 Федір Федір
10-4 Діонісій
10-5 Іван
10-6 Кириней

Перелік білгородських єпископів в московських літописах представлений двома варіантами: в основному (МЗ1493) зазначено 3 імені, відомі в 1071 – 1148 роках. Никонівський літопис додає ще три імені, невідомі з джерел.

У ВС ми бачимо тільки фрагмент з 2 імен. Важко вирішити, чи тут використано перелік типу МЗ1493, чи ці імена вибрані з літопису незалежно.

Із розглянутих нами 6 переліків тільки один – переяславський – показує чітку залежність від московських літописів. Чернігівський перелік показує виразну незалежність від них. Інші переліки невиразні щодо можливих джерел. Цікаво, що чернігівський та переяславський переліки доповнювались бл. 1720 року.

Розглянемо тепер літописні джерела для всіх переліків єпископів в цілому. В наступній таблиці перший + означає саму наявність переліку в літописі, другий + (або –) – можливе використання (невикористання) його у ВС.

Нов-город Рос-тов Чер-нігів Перея-слав Смо-ленськ Воло-димир Юр’їв Біл-город
НКЛ + / –
Н4Л + / + + / –
Н1ЛМІ + / –
ЛА + / +
ЄЛ + / –
ТипЛ + / +
МЗ1492 + / –
МЗ1493 + / – + / + + / – + / + + / – + / – + / – + / ?
СимЛ + / – + / – + / + + / – + / – + / – + / ?
Л72ЯСІ + / + + / +
Л72ЯМІ + / + + / –
Хр + / – + / – + / – + / – + / – + / – + / ?
НЛД + / –
ВЛ + / + + / +
НикЛ + / – + / – + / + + / – + / – + / – + / ?
НкнЛ + / –

Всі літописи можна поділити на три категорії. До першої належить Воскресенський літопис, з якого імовірно, запозичені два найбільших і найважливіших переліки. До другої групи належать МЗ1493 та Л72ЯСІ, котрі показують зв’язок з ВС у двох переліках. До третьої групи належать Н4Л, ЛА, ТипЛ, СимЛ, НикЛ – вони показують зв’язок тільки в одному з переліків.

Але крім персонального складу єпископів, постає запитання – звідки ВС запозичив перелік єпископських кафедр? Повний перелік усіх кафедр, зазначених у ВС, присутній тільки в МЗ1493 – в усіх інших літописах він містить пропуски, але це не означає, щоб був використаний саме цей літопис – перелік менше відомих кафедр можна було запозичити також із СимЛ чи НикЛ.

Таким чином, питання про додатковий (окрім досить упевнено визначеного Воскресенського) літопис, використаний у ВС, залишається поки що відкритим.