Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 701 – 750

Микола Жарких

701. З Погорілець (с. 73)

Федора.

Є з назвою Погорільці, вибрати з них не можна.

702. Се поминання Марії стариці від Огородного (с. 73)

11 імен чоловіків і жінок впереміш.

703. Поминання Антона Гавриловича Білого,
міщанина Київського (с. 73)

18 імен чоловіків і жінок впереміш. Над заголовком цього розділу надписано:

Року АХПИ [1688] місяця ноєврія ГІ [13] преставився і тут положен у великому монастирі раб божий Антон.

Дата позначає час смерті самого Антона, не час, коли він зробив запис свого роду до ВС.

704. Се поминання раба божого священноінока Єфрема Шацького, року божого АХξΘ [1669] (с. 73)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Василя (3). Тут дата, я думаю, позначає рік запису до ВС.

705. З містечка Печерського (с. 73)

Марію.

706. Се поминання раба божого монаха Пахомія Лоскуцького, писаря монастиря Печерського Київського (с. 73)

32 імені чоловіків і жінок впереміш.

707. Се поминання Овдотьї Уласової з Нового Поля з-під Вільська (с. 73)

10 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо іноку Євсевію (10). – село в сучасному Черняхівському районі Житомирської області.

708. Се поминання Марії Іванової Зимихи з Ічні (с. 73)

(1) 8 імен чоловіків і жінок впереміш.

(2) 12 імен чоловіків і жінок впереміш – дописані пізніше.

Разом з цією допискою, я думаю, зроблено й доповнення до заголовку:

Року АХПЕ [1685] Септеврія S [6] вписали інокиню монастиря Печерського [се поминання Марії Іванової Зимихи…], во інокинях Мамелфи.

Перший запис Марія зробила ще в мирському стані, а приписка фіксує час її смерті.

709. Рід чесної госпожі інокині Анастасії, бывшои гетьманової Богданової Хмельницької […] отрасяся постригла в року АХОА [1671] (с. 73)

(1) Інокиню Анастасію (в 1-й позиції), Никифора (2), Мартина (3), Іоакима (4), Зиновія (5), Йосифа (5), Данила (6), Іоана (7), Василя (8), Харитона (9), Тимофія (10), Олексія (11), младенця Семена (12), Іоана (13), Семена (14), Ірину (15), Віру (16), мл Агафію (17), Павла (18), Агафію (19), Семена (20), Антонія (21), Анну (22), Пелагею (23).

(2) Інокиню Єлизавету (1), інокиню Василису (2) (дописані пізніше).

(3) Марію (1), Феодору (2), Анну (3), Пелагею (4), Олену (5), Стефаниду (6).

З 3-м блоком неясно, чи відноситься він до запису Ганни Хмельницької, але з огляду на те, що в 1-у блоці чоловічих імен значно більше, ніж жіночих, таке можливо.

(1-1) Анастасія – чернече ім’я . Можна думати, що вона постриглася незадовго до смерті і сама уклала запис членів свого роду.

(1-2) Никифор – майже нема сумніву, що це Никифор Золотаренко, батько Івана, Василя та Ганни, отже, тесть Б. Хмельницького. Про нього ми не маємо незалежних звісток, але знаємо Івана Никифоровича Золотаренка.

(1-4) Іоаким – може позначати брата Ганни Сомківни, першої дружини Богдана Хмельницького – (1619 – 1663).

(1-5) Зиновій – мабуть, сам (бл. 1595 – 1657).

(1-10) Тимофій – можливо, (1632 – 1653), старший син Богдана Хмельницького.

Окрім того, в записі є багато поширених імен, котрі можуть стосуватись інших родичів гетьмана (підкреслюю, що ці відповідності більш гіпотетичні):

(1-6) Данило († 1659) – зять Б. Хмельницького, чоловік його дочки Катерини.

(1-7) Іван (? – 1655), брат Анни, отже, дівер Б. Хмельницького.

(1-8) Василь (? – 1663), брат Анни та Івана, дівер Б. Хмельницького.

(1-18) Павло (бл. 1620 – 1670) – зять Б. Хмельницького, чоловік його дочки Катерини.

(1-22, 3-3) Анна (1608 – 1647) – перша дружина Б. Хмельницького.

(3-5) Олена – ще дочка Б. Хмельницького, окрема від Стефаниди? Її називають також (котра померла в 1668 р.). Бачимо, що з дочками Б. Хмельницького – повна плутанина, котра вимагає перегляду справи з нуля, з відкиданням усієї «історіографії» і опорою тільки на сучасні документальні згадки.

(3-6) Стефанида (відома також як Олена). Згадки про неї маємо з 1650 – 1659 років, рік смерті невідомий.

В цілому можна думати, що тут записані родичі Б. Хмельницького, котрі померли не пізніше 1670 року.

710. Рід Антонія слюсаря з Варви (с. 74)

11 імен чоловіків і жінок впереміш.

711. З Києва (с. 74)

Феодорі (!).

712. Іоана… (с. 74)

Іоана, Марію.

713. Рід Каріона монаха,
послушника Печерного (с. 74)

(1) 15 імен чоловіків і жінок впереміш.

(2) Марію, Бориса, Євдокію.

714. Року АХОА [1671] місяця августа дня ЕІ [15]. Рід Митрофана Биковича, ієромонаха Печерського (с. 74)

27 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієромонаха Митрофана (27).

715. Се поминання Феодори,
обивательки тутейшої (с. 74)

7 імен чоловіків і жінок впереміш.

716. З Києва (с. 74)

Анну, Марію.

717. З Козельця (с. 74)

Агафію, Анну.

718. З Ніжина (с. 74)

Олену.

719. З Вишень (с. 74)

12 імен чоловіків і жінок впереміш. Географічна назва, мабуть, позначає село Вишеньки; сіл такої назви в Україні є , найближче до Києва – у Бориспільському районі.

720. Се поминання раба божого
Парфенія з Канева (с. 74)

Овдотію.

721. Се поминання раба божого Трохима,
послушника монастирського (с. 74)

5 імен чоловіків і жінок впереміш, останнім записаний сам Трохим.

722. Се поминання раби божої Анни з Києва (с. 74)

Іоана, Євфимію, Данила, Анну.

723. Рід Андрія Даниловича з Рильська (с. 74)

Данила, Євгенію, Агафію. Року АХОА [1671].

724. Рід Іларіона, диякона Печерського (с. 74)

22 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієромонаха Іларіона (21), інокиню Анатолію (22).

725. Рід монаха Йосифа Григоровича, на той час на печері преподобного Антонія будучого. Року АХОА [1671] (с. 71)

11 імен чоловіків і тільки 2 – жінок, серед яких відзначаємо ієромонаха Йосифа (1), ієромонаха Іларіона (2), схимника Кирила (5), схимника Афанасія (6), схимника Пахомія (7), монаха Йосифа (13).

726. Семена Остропольський (!) (с. 74)

Розділ містить тільки одне ім’я.

727. Рід пана Іоана Домановського
з повіту Пінського (с. 74)

Євдокію, Павла.

В довіднику є Домановські з Підляшшя, мабуть, католики [Бонецький-2, 4, 359 – 360].

728. Се поминання з Березної (с. 74)

Костянтина, Тетяну, Василя.

729. Рід священноієрея Йосифа Мужиловського, Борисоглібського пресвитера Київського (с. 74 – 75)

Ієрея Іоана, Агафію, младенця Антонія.

Маємо відомості про козацького старшину (? – 1654), можливо, запис зробив якийсь його родич. Також вище (розділ 282) ми бачили запис Андрія Мужиловського. на Подолі зруйнували московські окупанти.

730. З Києва року АХОГ [1673] (с. 75)

Антипа, Феклу.

Оскільки після цього розділу маємо 4 записи, датовані 1672 роком (і тільки після них починаються записи, датовані 1673 роком) – слід думати, що в даті зроблена описка.

731. З Лохвиці (с. 75)

Дем’яна, Марію, Анну.

732. З Полтави (с. 75)

Інокиню Євфимію, Якова, Матрону, Іллю, Іоана.

733. З містечка [Печерського?] (с. 75)

Євфимія, Агапію, Федора, Анастасію, Петра.

734. Анастасії і Соломонії вдів (с. 75)

8 імен чоловіків і жінок впереміш.

735. Року АХОВ [1672]. Рід Семенихи Корноушихи, обивательки Печерської (с. 75)

Іоана, Соломонію, Власія, Овдотью.

736. Рід Ксенії Фешчихи [Федчихи?],
обивательки Печерської (с. 75)

Йосифа, Акилину, Федора, Анна (!).

737. Рід Никифора Калениковича, осавула полку
Пер[еяславського?] АХОВ [1672] (с. 75)

7 імен чоловіків і жінок впереміш. У Генеральному слідстві про маєтності 1730 р. , що в 1690 р. Никифор Каленикович був чернігівським полковим осавулом.

738. Се поминання іноки Євпраксії
Мошен[ської?] (с. 75)

Афанасія, Феодору, Павла, інокиню Євпраксію.

739. Рід Лавреневої кресторізки
АХОВ [1672] сеп[теврія] А [1] (с. 75)

Монаха Кіпріана, схимницю Євдокію, Марка, Пелагею, Матрону.

740. Рід Іоана Васильєва, козака донського (с. 75)

Василя, Ульяну.

741. Рід Іллі Івановича, послушника Печерного (с. 75)

14 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Іллю (14) – мабуть, названого у заголовку.

742. Се поминання Марії Іванової,
удови зі Слуцька (с. 75)

5 імен чоловіків і жінок впереміш.

743. З Пухович (с. 75)

Стефаниду.

– назва кількох сіл в Білорусії, найбільш відоме – у Мінській області.

744. Року АХОВ [1672] місяця октоврія КГ [23] дня.
Сіє поминання отець і братій, преставившихся
у святій обителі цій (с. 75)

(1) Ієромонаха Сильвестра, ієромонаха Варсонофія, ієромонаха Досифея, ієромонаха Михайла, ієромонаха Афанасія, ієромонаха Євстафія, ієромонаха Йосифа, ієромонаха Климентія, ієромонаха Варлаама, ієромонаха Кирила, ієромонаха Авксентія, ієромонаха Лаврентія, монаха Ананія, монаха Макарія, монаха Дмитра, ієромонаха Серафіона, ієромонаха Іоасафа Журавського, ієромонаха Валеріана.

(2) Інокиню Марфу.

(3) Романа, Агрипину, Анастасію, Дем’яна.

(4) Катерину, інокиню Меланію, Анну, Романа.

745. Сіє поминання ієромонаха Паїсія,
строителя пещерного (с. 75)

41 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо ієрея Стефана (19), ієрея Йосифа (20), ієрея Василя (21), ієромонаха Йосифа (23), ієрея Демида (24), ієрея Авраама (25), ієрея Якова (26), Павла ієрея (37), младенця Каленика (38).

746. Року АХОГ [1673] місяця апріля ΘІ [19].
Рід Семенихи Олени з Києва (с. 76)

5 імен чоловіків і жінок впереміш.

747. З Остра (с. 76)

Марію.

748. Омеляна… (с. 76)

Омеляна, Марію, Тимофія, Федора.

749. Місяця мая К [20]. Се поминання ієромонаха Афанасія Єдинця, законника Печерського (с. 76)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо младенця Николая (9), младенця Іоана (10), мл Агафію (11), мл Анастасію (12), младенця Стефана (19).

750. З Підгорець (с. 76)

Конона, Анастасію.

Сіл з назвою Підгірці в Україні є кілька, але тут, думаю, йдеться про найближче до Києва Обухівського району.