Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Зведені таблиці митрополитів

Микола Жарких

Позначення в таблицях:

Н4Л – перелік, доданий до Новоросійського списку Новгородського 4-го літопису (цей список доведено до 1437 р.) [ПСРЛ, 1929 г., т. 4, вип. 3, с. 624].

Н1ЛМІ – перелік, доданий в кінці статті 6496 року в Новгородському 1-у літописі молодшого ізводу [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.: 1950 г., с. 163].

ЛА – перелік у складі Літопису Авраамки (1469 р.) [ПСРЛ, 1889 г., т. 16, стб. 315].

МЗ1493 – перелік, доданий як вступна стаття до списку Бел 1512 Московського скороченого зводу 1493 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 296].

Дуже подібний перелік додано на початку Симеонівського літопису [ПСРЛ, 1913 г., т. 18, с. 22]. Він має тільки дві відмінності: замість правильного Іони (Мт1-63) помилково написано Іоан; перелік продовжено на 1 особу – Симона (1495 – 1511). Тому ми не виділяли цей перелік окремим стовпчиком.

Ще один перелік, котрий на початку нічим не відрізняється від МЗ1493, подано як довідкову статтю на початку Никонівського літопису [ПСРЛ, 1862 г., т. 9, с. 13]. Він доведений аж до патріарха Іосифа (1642 – 1652), тобто до часу написання Никонівського списку.

Хр – перелік, доданий до Хронографа редакції 1512 р. за рукописом 1538 р. [ПСРЛ, 1911 г., т. 22, ч. 1, с. 464].

ВЛ – перелік, доданий до Воскресенського літопису, 1541 р. [ПСРЛ, 1856 р., т. 7, с. 239].

СК – Зміст Степенної книги, 1560..1563 рр. [ПСРЛ, 1908 р., т. 22, ч. 1, с. 41 – 57].

ЛКЛев Кревза Оборона унії. – Памятники полемической литературы в западной Руси. – Спб. : 1878 г., т. 1, стб. 227 – 238. (Русская историческая библиотека, т. 4).

Пал – Палінодія, 1621 – 1622 рр. [як вище].

ПСКСильвестр Косов Патерикон. – Київ: 1635 р., с. 169 – 181. [Цитую за виданням: Сінкевич Н. Патерикон Сильвестра Косова. – К. : 2013 р., с. 580 – 607. Це цінне видання містить фотокопію польського оригіналу 1635 р. та переклад українською мовою.]

Блакитним тлом виділено редакцію М; піщаним тлом виділено редакцію Л.

Загальноруські та московські митрополити 11 – 16 ст.

Ім’я Роки прав-ління Н4Л (1437) Н1ЛМІ (1444) ЛА (1469) МЗ1493 (1493) Хр (1538) ВЛ (1541) СК (1560) ЛК (1617) Пал (1622) ПСК (1635) ВС (1654)
Мт1-1 Михаїл 1-й 988 – 992 Леонт Леонт Михаїл Михаїл Леонт Михаїл Михаїл Михаїл Михаїл Михаїл (2-1)
Мт1-2 Леон-тій 992 – 1008 Миха-їл Миха-їл Леон-тій Леон-тій Миха-їл Леон-тій Леон-тій Леон-тій Леон-тій Леон-тій (2-2)
Мт1-3 Фео-філакт ? – 1018? 987?
Мт1-4 Іоан 1-й 1019 – 1035 Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іона [1]
Мт1-5 Олексій 1020-і рр.
Мт1-6 Фео-пемпт 1035 – 1039 + + + + + + + + + + Фео-пемпт (2-3)
Мт1-7 Кирил 1-й 1050 – ? Кирил Кирил Кирил [1]
Мт1-8 Іларіон 1051 – 1054 + + + + + + + + + + Іларіон (2-4)
Мт1-9 Єфрем 1-й 1054 – 1065 + + + + + Єфрем [1] Єфрем (2-5)
Мт1-10 Георгій 1065 – 1076 + + + + + + + + + + Георгій (2-6)
Мт1-11 Іоан 2-й 1076 – 1089 + + + + + + + + + + Іоан (2-7)
Мт1-12 Іоан 3-й 1090 – 1091 + + + Іоан ско-пець Іоан ско-пець + + + Іоан євнух Іоан ско-пець (2-8)
Мт1-13 Єфрем 2-й 1091 – 1097 Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем
Мт1-14 Мико-лай 1097 – 1101 + + + + + + + + Мико-лай (2-9)
Мт1-15 Ники-фор 1-й 1104 – 1121 + + + + + + + + + + Ники-фор (2-10)
Мт1-16 Афа-насій Афа-насій
Мт1-17 Федір Федір
Мт1-18 Никита 1122 – 1126 + + + + + + + + Никита (2-11)
Мт1-19 Никита Никита (2-12)
Мт1-20 Михаїл 2-й 1130 – 1145 + + + + + + + + + Михаїл (2-13)
Мт1-21 Кли-мент 1147 – 1155 Кли-мент Кли-мент Костян-тин [1] Кли-мент Кли-мент (2-14)
Мт1-22 Костян-тин 1-й 1156 – 1159 + + + + + + Кли-мент + Костян-тин (2-15)
Мт1-23 Нифонт
Мт1-24 Федір 1160 – 1163 + + + + + + Федір (2-16)
Мт1-25 Іоан 4-й 1164 – 1166 + + + + + + + + + Іоан (2-17)
Мт1-26 Костян-тин 2-й 1167 – 1169 Кос-тян-тин Костян-тин Костян-тин (2-18)
Мт1-27 Михаїл 3-й 1171? – 1173?
Мт1-28 Ники-фор 2-й 1182 – 1198 + + + + + + + + + Ники-фор (2-19)
Мт1-29 Афа-насій
Мт1-30 Гав-риїл Гав-риїл Гав-риїл Гав-риїл Гав-риїл Гав-риїл [1]
Мт1-31 Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій [1]
Мт1-32 Матфей 1210 – 1220 + + + + + + + + + Матфей (?) або Никита (?) Матфей (2-20)
Мт1-33 Кирил 2-й 1224 – 1233 + + + + + + + + + Кирил (2-21)
Мт1-34 Кирил 3-й 1233 – 1236 Кирил Кирил Кирил Кирил (2-22)
Мт1-35 Йосиф 1242 – ? + + + + + + + + Йосиф (2-23)
Мт1-36 Петро Аке-рович [2] 1241 – 1246
Мт1-37 Кирил 4-й 1247 – 1281 + + + + + + + +
Мт1-38 Максим 1283 – 1305 + + + + + + + + + + Максим (2-24)
Мт1-39 Петро 1308 – 1326 + + + Петро чудо-творець Петро чудо-творець Мос-ков-ський + Петро чудо-творець + + + Петро (2-25)
Мт1-40 Пимен (2-26)
Мт1-41 Фео-гност 1328 – 1354 + + + + + + + + + + Фео-гност (2-27)
Мт1-42 Михаїл (2-28)
Мт1-43 Діо-нісій (2-29)
Мт1-44 Гера-сим (2-30)
Мт1-45 Галак-тіон (2-31)
Мт1-46 Мико-лай (2-32)
Мт1-47 Пимен (2-33)
Мт1-48 Іоан (2-34)
Мт1-49 Василь (2-35)
Мт1-50 Іоан (2-36)
Мт1-51 Симеон (2-37)
Мт1-52 Олексій 1354 – 1378 + + + Олексій чудо-творець Олексій чудо-творець + Олексій чудо-творець + + + Олексій (2-28)
Мт1-53 Михаїл 4-й (Митяй) 1379 Михаїл Митяй – (⇑ 2-28)
Мт1-54 Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій Діо-нісій – (⇑ 2-29)
Мт1-55 Кіпріан 1381 – 1383 Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан (2-39)
Мт1-56 Пимен 1382 – 1389 + + + + + + + + – (⇑ 2-33)
Мт1-57 Діо-нісій 1383 – 1385 Діо-нісій Діо-нісій – (⇑ 2-29)
Мт1-58 Кіпріан (2-а каден-ція) 1390 – 1406 Кіпрі-ан Кіпрі-ан Кіпрі-ан паки патрі-арх паки Кіпрі-ан Кіпрі-ан
Мт1-59 Фотій 1409 – 1431 + + + + + + + + + + Фотій (2-40)
Мт1-60 Гри-горій Цам-блак 1415 – 1419 Гри-горій Цам-блак Гри-горій Цам-блак Гри-горій Цам-блак Гри-горій (2-41?)
Мт1-61 Гера-сим 1433 – 1435 Гера-сим Гера-сим – (⇑ 2-30)
Мт1-62 Ісидор 1435 – 1442 + + + + +
Мт1-63 Іона 1448 – 1461 + + + Іона чудо-творець + Гри-горій (?) або Іона Іоан (2-42) [опис-ка?]
Мт1-64 Фео-досій 1461 – 1464 + + + +
Мт1-65 Филип 1-й 1464 – 1473 + + + +
Мт1-66 Герон-тій 1473 – 1489 + + + + Герон-тій (2-43)
Мт1-67 Зосима 1490 – 1495 + + + +
Мт1-68 Симон 1495 – 1511 + + + Симон (2-44)
Мт1-69 Вар-лаам 1511 – 1521 + + +
Мт1-70 Даниїл 1522 – 1539 + +
Мт1-71 Іоасаф 1539 – 1542 + +
Мт1-72 Мака-рій 1542 – 1563 + +

Київські митрополити 15 – 17 ст.

Ім’я Роки правління ЛК (1617 р.) Пал (1621 р.) ПСК (1635 р.) ВС (1654 р.)
Мт2-1 Григорій 2-й Болгаринович 1458 – 1473 Григорій Григорій
Мт2-2 Мисаїл 1474 – 1480 Мисаїл Мисаїл Мисаїл
Мт2-3 Спиридон 1475? – 1481?
Мт2-4 Симеон 1481 – 1488 Симеон Симеон Симеон
Мт2-5 Іона 1-й Глезна 1488 – 1494 Іона Глезна Іона Глезна Іона Глезна Іоан (2-45) [описка?]
Мт2-6 Макарій 1-й Чорт 1495 – 1497 Макарій Макарій Макарій Макарій (2-46)
Мт2-7 Йосиф 1-й Болгаринович 1498 – 1501 Йосиф (2-47)
Мт2-8 Іона 2-й 1503 – 1507 Іоан (2-48) [описка?]
Мт2-9 Йосиф 2-й Солтан 1508 – 1521 Йосиф Солтан Йосиф Солтан Йосиф Солтан [3] Йосиф (2-49)
Мт2-10 Іона Іона Іона
Мт2-11 Йосиф 3-й Русин 1522 – 1533 Йосиф Йосиф Йосиф
Мт2-12 Макарій 2-й Москвитянин 1534 – 1555 Макарій Макарій Макарій Макарій (2-50)
Мт2-13 Сильвестр Белькевич 1556 – 1567 Сильвестр Белькевич Сильвестр Белькевич Сильвестр Белькевич Сильвестр (2-51)
Мт2-14 Іона 3-й Протасевич 1568 – 1677 Іона Протасевич Іона Протасевич Іона Іоан (2-52) [описка?]
Мт2-15 Ілля Куча 1577 – 1579 Ілля Куча Ілля Куча Ілля Куча Ілля (2-53)
Мт2-16 Онисифор Дівочка 1579 – 1589 Онисифор Дівочка Онисифор Дівочка Онисифор Дівочка Онисифор Дівочка (2-54)
Мт2-17 Михаїл Рогоза 1589 – 1599 Михаїл Рогоза Михаїл Рогоза Михаїл Рогоза Михаїл Рогоза (2-55)
Мт2-18 Іпатій Потій 1600 – 1613 Іпатій Потій
Мт2-19 Йов Борецький 1620 – 1631 Йов Борецький Йов Борецький (2-56)
Мт2-20 Сильвестр Косов (2-57)
Мт2-21 Ісайя Копинський 1631 – 1633 Ісайя Копинський (2-58)
Мт2-22 Петро Могила 1633 – 1647 Петро Могила Петро Могила (2-59)
Мт2-23 Сильвестр Косов 1647 – 1657 – (⇑ 2-57)

1. Примітка З. Копистенського – це ім’я узято з Київського столичного пом’яника.

2. Цього Петра Акеровича ніхто з дослідників за митрополита не визнає. Це – особистий (помилковий) погляд Дмитра Блажейовського. Я включив його до свого переліку з дидактичною метою – щоб наочно показати: вигадування нових (міфічних) митрополитів мало місце не тільки в 16 – 17 ст., але й у 20 ст.

3. Л. Кревза датував початок правління цього «Йосифа Солтана» 1497 р. [стб. 237], З. Копистенський – 1477 р. [стб. 1038], а С. Косов – 1497 р. [с. 601], тобто всі вони називали Йосифом Солтаном Йосифа 1-го, після якого йшов Іона.