Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Зведена таблиця патріархів

Микола Жарких

Позначення в таблиці:

ПЛ – Перелік константинопольських патріархів, складений (1541 – 1594) (Series episcoporum Byzancii. – In: . – Francofurti: 1596, vol. 1, p. 296 – 304).

ТФ – Згадки про призначення константинопольських патріархів у хронологічній таблиці, складеній (1565 – 1614) (. – Francofurti: 1596, vol. 1, ненумеровані сторінки на початку тому). Арабські числа після імен позначають, на мою думку, номери у послідовності патріархів; числа в дужках – роки початку правління.

ТГ – Перелік константинопольських патріархів, складений Мануелем Малаксусом в 1577 р. (. – Basel: 1584, p. 105 – 212).

ПалКопистенський З. Палінодія. – Памятники полемической литературы в западной Руси. – Спб. : 1878 г., т. 1, стб. 313 – 1200. (Русская историческая библиотека, т. 4).

ПДПсевдо-Дорофей Книга історії (Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' [Венеція : 1631 р. Перелік патріархів – на с. ρο (170) – ροε (175). Я висловлюю щиру вдячність Вірі Ченцовій, яка надала мені це рідкісне видання і подала ряд зауважень до цього розділа, котрі я намагався врахувати])

ВС – Введенський синодик.

СофС – Софійський синодик (Поменник Софії Київської / О. Прокоп’юк. – К.: 2004 р., с. 33 [Користуюсь нагодою, щоб висловити пані Оксані вдячність за надання мені цього цінного видання]).

Знак + позначає співпадіння запису з базовим іменем (у 2-й стовпчику).

Знак – позначає пропуск імені в даному переліку.

Жовтим тлом виділено групу патріархів, для яких сучасні дослідники коливаються щодо послідовності правління.

Світлим блакитним тлом виділено повторні каденції патріархів.

Ім’я Роки правління ПЛ
(1596 р.)
ТФ
(1596 р.)
ТГ
(1584 р.)
Пал
(1622 р.)
ПД
(1631 р.)
ВС
(1654 р.)
СофС (бл. 1765 р.)
Пт-1 Св. Андрій до 38 Andreas
Пт-2 Св. Стахій 38 – 54 Stachus
Пт-3 Св. Онисим 54 – 68 Onesimus +
Пт-4 Полікарп 1-й 71 – 89 Polycarpus +
Пт-5 Плутарх 89 – 105 Plutarchus +
Пт-6 Седекіон 105 – 114 Sedecio +
Пт-7 Діоген 114 – 129 Diogenes +
Пт-8 Єлевферій 129 – 136 Eleutherius +
Пт-9 Фелікс 136 – 141 Felix +
Пт-10 Полікарп 2-й 141 – 144 +
Пт-11 Афінодор (Афіноген) 144 – 148 Atheno-genes Афінодор
Пт-12 Евзой 148 – 153 Euzoius +
Пт-13 Лаврентій 154 – 166 Laurentius +
Пт-14 Аліпій
(Олімпій)
166 – 169 Alypius Аліпій
Пт-15 Пертинакс 169 – 187 Pertinax Тертінакс
Пт-16 Олімпіан 187 – 198 Olym-pianus +
Пт-17 Марко 1-й 198 – 211 Marcus +
Пт-18 Філадельф 211 – 217
Пт-19 Киріак (Кириліан) 217 – 230 Cyriacus Кириліан
Пт-20 Кастин (Костянтин) 230 – 237 Castinus +
Пт-21 Євгеній 240 – 242
Пт-22 Тит 242 – 272 Tratus [sic! мабуть, Titus?] Ітос
Пт-23 Дометій 272 – 284 Domitianus +
Пт-24 Руфін 284 – 293
Пт-25 Проб 293 – 306 Probus +
Пт-26 Митрофан 306 – 314 (326?) Metro-phanus + +
Пт-27 Олександр 314 (326?) – 337 Alexander + +
Пт-28 Св. Павло 1-й Сповідник 337 – 339 Paulus Confessor + +
Пт-29 Євсевій Нікомідій-ський 339 – 341 Eusebius Arianus +
Пт-30 Св. Павло 1-й
(2 каденція)
341 – 342
Пт-31 Македоній 1-й 342 – 346 Macedo-nius +
Пт-32 Св. Павло 1-й
(3 каденція)
346 – 350
Пт-33 Македоній 1-й
(2 каденція)
351 – 360
Пт-34 Євдоксій Антіохійський 360 – 370 +
Пт-35 Флорентій 363
Пт-36 Демофіл 370 – 380 Demo-philus Arianus +
Пт-37 Євагрій 370 Euagrius orthodoxus + +
Пт-38 Максим 1-й Кінік 380 – 381
Пт-39 Св. Григорій 1-й Богослов 379 – 380 Gregorius Theologus + +
Пт-40 Нектарій 381 – 397 Nectarius + +
Пт-41 Св. Іоан 1-й Златоуст 398 – 404 Ioannes Chrysto-somus + +
Пт-42 Св. Арсакій Тарсійський 404 – 405 Arsacius + +
Пт-43 Св. Аттік 406 – 425 Atticus + +
Пт-44 Сісіній 1-й 426 – 427 Sisinius + +
Пт-45 Несторій 428 – 431 Nestorius +
Пт-46 Максиміліан 431 – 434 Maximi-anus + +
Пт-47 Св. Прокл 464 – 446 Proculus + +
Пт-48 Св. Флавіан Сповідник 447 – 449 Flauianus + +
Пт-49 Св. Анатолій 449 – 458 Anatolius Генадій +
Пт-50 Генадій 1-й 458 – 471 Gennadius Анатолій +
Flauitas (⇓ Пт-52?)
Пт-51 Акакій 472 – 489 Acacius +
Пт-52 Фравіта (Флавіан 2-й) 489 – 490 +
Пт-53 Євфимій 490 – 496 Euphemius + +
Пт-54 Македоній 2-й 496 – 511 Macedonius + +
Пт-55 Тимофій 1-й Келон 511 – 518 Timotheus + +
Пт-56 Іоан 2-й Кападокієць 518 – 520 Ioannes Cappadox + +
Пт-57 Єпіфаній 520 – 535 Epiphanius + +
Пт-58 Анфім 1-й 535 – 536 Anthimus + +
Пт-59 Міна 536 – 552 Menas + Мін[…] (1-22)
Пт-60 Євтихій 552 – 565 Eutychius + +
Пт-61 Іоан 3-й Схоластик 565 – 577 Ioan + +
Пт-62 Євтихій
(2 каденція)
577 – 582 Eutychius (restitutus) Eutychius restitutas (576) +
Пт-63 Іоан 4-й Посник 582 – 595 Ioannes Ioannes IV (580) Киріак +
Пт-64 Киріак 595 – 606 Cyriacus Cyriacus 32 (596) Іоан +
Пт-65 Св. Фома 1-й 607 – 610 Thomas Thomas Diaconus 34 (607) + +
Пт-66 Сергій 1-й 610 – 638 Sergius Sergius 35 (609) +
Пт-67 Пір 1-й 638 – 641 Pyrrhus Pyrrhus 36 (632) +
Пт-68 Павло 2-й 641 – 653 Paulus Paulus II 37 (643) + +
Пт-69 Пір 1-й
(2 каденція)
654 Pyrrhus iterum +
Пт-70 Петро 654 – 666 Petrus Petrus 38 (653) + +
Пт-71 Фома 2-й 667 – 669 Thomas Thomas secundus 39 (656) + +
Пт-72 Іоан 5-й 669 – 675 Ioannes Iohannes 40 (675) + +
Пт-73 Костянтин 1-й 675 – 677 Constan-tinus Constan-tinus 41 (678) + +
Georgius Георгій
(1-33)
Пт-74 Федір 1-й 677 – 679 Theodorus Theodorus 42 (680) +
Пт-75 Георгій 1-й Кіпрський 679 – 686 Georgius 43 (682) + Федір (1-34)
Пт-76 Федір 1-й
(2 каденція)
686 – 687 Theodorus idem +
Пт-77 Павло 3-й 687 – 693 Paulus Paulus III 44 (687) +
Пт-78 Калінік 1-й 693 – 705 Callinicus Callinicus 45 (694) + +
Пт-79 Кір 705 – 711 Cyrus Cyrus 46 (706) Кирил +
Пт-80 Іоан 6-й 712 – 715 Ioannes Iohannes 46 (712) + +
Пт-81 Герман 1-й Великий 715 – 730 Germanus magnus Germanus confessor 48 (715) + +
Пт-82 Анастасій 730 – 754 Anastasius Anastasius 49 (730) + +
Пт-83 Костянтин 2-й 754 – 766 Constan-tinus Constan-tinus II 50 (754) + +
Пт-84 Никита 1-й 766 – 780 Nicetas Nichetas 51 (766) + +
Пт-85 Павло 4-й Новий 780 – 784 Paulus Ciprius Paulus IV 53 (780) + +
Пт-86 Св. Тарасій 784 – 806 Tarasius Tarasius 53 (785) + +
Пт-87 Никифор 1-й 806 – 815 Nicephorus Nicephorus 54 (806) + +
Пт-88 Феодот 1-й Касітера 815 – 821 Theodotus Melissenos Icono-machus 55 (815) Федір Федір (1-41)
Пт-89 Антоній 1-й Касімата 821 – 836 Antonius Antonius Casimatus 56 (821) + +
Пт-90 Іоан 7-й Граматик 836 – 843 Ioannes Iohanes VI Synoro-siotes 57 (834) + +
Пт-91 Мефодій 1-й Омологіта 843 – 847 Methodius Methodius Homo-logeta 58 (842) + +
Пт-92 Ігнатій 1-й 847 – 858 Ignatius Ignatius 59 (847) + +
Пт-93 Фотій 1-й Великий 858 – 867 Photius Photius Senator (863) + +
Пт-94 Ігнатій 1-й
(2 каденція)
867 – 877 Ignatius iterum +
Пт-95 Фотій 1-й
(2 каденція)
877 – 886 Photius iterum +
Пт-96 Стефан 1-й 886 – 893 Stephanus Stephanus 60 (885) + +
Пт-97 Антоній 2-й Кавлея 893 – 901 Antonius Cauleas Antonius II Cauleas (893) + +
Пт-98 Николай 1-й Містик 901 – 907 Nicolaus Mysticus Nicolaus Mysticus 60 (901) + +
Пт-99 Євфимій 1-й Сінкел 907 – 912 Euthymius Eutymius Sinkellus 64 (903) + +
Пт-100 Николай 1-й
(2 каденція)
912 – 925 Nicolaus mysticus iterum Nicolaus Mysticus iterum (908) +
Пт-101 Стефан 2-й Амасійський 925 – 928 Stephanus Stephanus II 65 (922) + +
Пт-102 Трифон 928 – 931 Trypho Tripho 66 (925) + Нифон (1-56)
Пт-103 Феофілакт 933 – 956 Theophil-actus Lacapeni Theophil-actus 67 (931) + +
Пт-104 Полієвкт Златоуст 956 – 970 Polyeuctus Polyeuchus 68 (954) + +
Пт-105 Василь 1-й Скамандрин 970 – 974 Basilius Scamand-renus Basilius Scamand-renus 69 (971) + +
Пт-106 Антоній 3-й Студит 974 – 980 Antonius Studites Antonius III 70 (975) + +
Пт-107 Николай 2-й Хризоверг 984 – 996 Nicolaus Chryso-berges Nicolaus II Cryso-berges 71 (981) + + +
Пт-108 Сісіній 2-й 996 – 999 Sisinius Sisinius II 72 (994) + + +
Пт-109 Сергій 2-й Студит 1001 – 1019 Sergius Eulogius alias Sergius + + +
Пт-110 Євстафій 1019 – 1025 Eustachius Eustachius 74 (1017) + + +
Пт-111 Олексій 1-й Студит 1025 – 1043 Alexius Alexius Studites 75 (1033) + + +
Пт-112 Михаїл 1-й Керуларій 1043 – 1058 Michael Cerularius Michael Cerularius 75 (1051) [друкар-ська помилка, треба – 76] + + +
Пт-113 Костянтин 3-й Ліхуд 1058 – 1063 Constan-tinus Lichudes Constan-tinus III Lichudes 77 (1060) + + +
Пт-114 Іоан 8-й Ксіфілін 1063 – 1075 Ioannes Xiphilinus Iohannes VII Xiphilinys 78 (1063) + + +
Пт-115 Козьма 1-й Єрусалим-ський 1075 – 1081 Cosmas Hiero-solimitanus Cosmas Monachus 79 (1075) + + +
Пт-116 Євстратій Гаріда 1081 – 1084 Eustratius Garidas Eustratius II 80 (1081) + + +
Пт-117 Николай 3-й Граматик 1084 – 1111 Nicolaus Gramaticus Nicolaus III 81 (1084) + + +
Пт-118 Іоан 9-й Агапіт 1111 – 1134 Ioannes Chalcedonii Iohannes VIII 82 (1111) +
Пт-119 Лев Стіпеліот 1134 – 1143 Leo Stypiota Leo Styppioles 83 (1135) Леон Леон (1-72) Леон
Пт-120 Михаїл 2-й Куркуас 1143 – 1146 Michael Curcuas Michael Oxites 84 (1143) + + +
Пт-121 Козьма 2-й Аттик 1146 – 1147 Cosmas Atticus Cosmas II 85 (1147) + + +
Пт-122 Николай 4-й Музалон 1147 – 1151 Nicolaus Muzalo Nicolaus III Mazalius 86 (1148) + + +
Пт-123 Феодот 2-й 1151 – 1153 Theodotus Theodosius II 87 (1151) + + Іоан
Пт-124 Неофіт 1-й 1153 – 1154 Neophytus [через пропуск Неофіта нумерація патріархів в ТФ збилася, і відновлена тільки пропуском 91-го номеру] + +
Пт-125 Костянтин 4-й Хліарін 1154 – 1156 Constan-tinus Chliarenus Constan-tinus IV 88 (1153) + + +
Пт-126 Лука Хризоверг 1156 – 1169 Lucas Chryso-berges Lucas Monachus 89 (1155) + + +
Пт-127 Михаїл 3-й Анхіальський 1169 – 1177 Michael Michael III 90 (1167) + + +
Пт-128 Харитон Євгеніот 1177 – 1178 Charito Charito 92 (1177) + + +
Пт-129 Феодосій 1-й Ворадіот 1178 – 1183 Theodosius + + Феодот
Пт-130 Василь 2-й Каматир 1183 – 1186 Dominus Basilios Camateros Basilius II Camaternas 93 (1182) + + +
Пт-131 Никита 2-й Мунтан 1186 – 1189 Dominus Nicetas Muntanes [він мав би бути 94-м за нуме-рацією ТФ] + + +
Пт-132 Леонтій
(Лев) Феотокіт
1189 – 1190 Leontius Leontius Monachus 95 (1192) + + +
Феодот
Пт-133 Досіфей Єрусалим-ський 1190 – 1191 Dositheus Dositheus 96 (1193) + + +
Мелетій
Петро
Пт-134 Георгій 2-й Ксіфілін 1191 – 1198 Georgius Xiphilinus Georgius II Xiphilinus 97 (1194) Іоан Ксіфілін [мабуть, описка] + +
Пт-135 Іоан 10-й Каматир 1198 – 1206 Ioannes Camaterus Iohannes IX Camaterus 98 (1199) + + +
Thomas Mauro-cenus Venetus (1204) [у ТФ він не має свого номера, сучасні довідники цього латиня-нина за патріарха не визнають]
Пт-136 Михаїл 4-й Авторіан 1206 – 1212 Dominus Michael Saurianus Michael IV Autorianus 99 (1206) + + +
Пт-137 Федір 2-й Іринік 1214 – 1216 Dominus Theodorus Irencius [цей і наступний патріархи пропущені у ТФ свідомо, бо нумерація продов-жується зі 102] + + +
Іоан
Іриней
Пт-138 Максим 2-й 1216 Maximus + + +
Пт-139 Мануїл 1-й Харитопул 1216 – 1222 Dominus Manuel Charito-pulus Manuel philosophus 102 (1216) + + +
Пт-140 Герман 2-й 1223 – 1240 Germanus II 103 (1222) +
Пт-141 Мефодій 2-й 1240 Methodius II 104 (1240) + + +
Germanus Monachus (Пт-140) iterum [оцієї 2-ї каденції сучасні довідники не визнають]
Пт-142 Мануїл 2-й 1243 (1244?) – 1255 +
Пт-143 Арсеній Авторіан 1255 – 1259 Arsenius Autorianus [у ТФ тут пропу-щено 105-го патрі-арха!] + + Никифор
Nicephorus Blemmidas 106 (1255) [оцього Влеміда сучасні довідники не показують, показують тільки наступного Никифора 2-го]
Пт-144 Никифор 2-й 1260 – 1261 Nicephorus Nicephorus II 107 (1259) + + Герман
Пт-145 Арсеній Авторіан (2 каденція) 1261 – 1265 +
Пт-146 Герман 3-й 1265 – 1266 Germanus Germanus III 108 (1260) + + Арсеній
Пт-147 Йосиф 1-й Галісіот 1266 – 1275 Iosephus [на цьому закін-чується ПЛ] Iosephus 109 (1261) + + +
Георгій
Пт-148 Іоан 11-й Век 1275 – 1282 Iohannes X Beccas 110 (1274) + + +
Пт-149 Йосиф 1-й
(2 каденція)
1282 – 1283 +
Пт-150 Григорій 2-й
(Георгій) Кіпрський
1283 – 1289 Georgius Cyprius 111 (1284) Григорій Григорій (1-99) +
Пт-151 Афанасій 1-й 1289 – 1293 Athanasius 112 (1290) + + +
Герасим (⇓ Пт-156)
Пт-152 Іоан 12-й 1293 – 1303 Iohannes XI 113 (1294) + + +
Пт-153 Афанасій 1-й
(2 каденція)
1303 – 1310 Athanasius iterum (1301)
Пт-154 Нифонт 1-й 1310 – 1314 Nipho 114 (1311) + [на цьому закін-чується 1-й перелік в ПД, 2-й почина-ється з Пт-176] + +
Пт-155 Іоан 13-й Глікос 1314 – 1320 Iohannes XII Glycys 115 (1316)
Пт-156 Герасим 1-й 1320 – 1321 Gerasimus 116 (1320)
Пт-157 Ісайя 1321 – 1334 Esaias 117 (1322) + +
Георгій
Пт-158 Іоан 14-й Каліка 1334 – 1347 Iohannes XIII 118 (1341)
Пт-159 Ісідор 1-й Вухірас 1347 – 1350 [тут пропущено 119-го патріарха] + +
Пт-160 Каліст 1-й 1350 – 1354 (1353?) Callistus 120 (1360)
Пт-161 Філофей Кокін 1354 (1353?) – 1355 Philotheus 121 (1362) +
Пт-162 Каліст 1-й
(2 каденція)
1355 – 1363
Пт-163 Філофей Кокін (2 каденція) 1363 (1364?) – 1376
Пт-164 Макарій 1376 – 1379 Macarius 122 (1375)
Пт-165 Ніл Керамевс 1379 – 1388 Nilus 123 (1378) +
Пт-166 Антоній 4-й 1388 – 1390 Antonius IV 124 (1398)
Пт-167 Макарій
(2 каденція)
1390 – 1391
Пт-168 Антоній 4-й
(2 каденція)
1391 – 1397
Пт-169 Каліст 2-й Ксантопул 1397 Callistus II 125 (1406) [далі пропущено 126-го патріарха, за сучасними довід-никами – Матфія 1-го] +
Пт-170 Матфей 1-й 1397 – 1410
Пт-171 Євфимій 2-й 1410 – 1416 Euthymius II 127 (1419)
Пт-172 Йосиф 2-й 1416 – 1439 Iosephus II 128 (1424) +
Пт-173 Митрофан 2-й 1439 – 1443
Пт-174 Григорій 3-й Мама 1443 – 1450 Gregorius III 129 (1440) [на цьому закін-чується ТФ] Григорій Мамма (стб. 1049) +
Пт-175 Афанасій 2-й 1450 – 1453
Пт-176 Генадій 2-й Схоларій 1454 – 1456 1. Genna-dius Schola-rius (p. 108 – 120) Генадій Схолярій (стб. 1049 – 1050) [Примітка З. Копистен-ського: «Турко-Греція, лист 110»] + +
Пт-177 Ісідор 2-й Ксантопул 1456 – 1462 2. Isidorus (p. 120) Ісідор (стб. 1050) + +
Пт-178 Іоасаф 1-й Кока 1462 – 1463 3. Ioasaphus Cusas (p. 120 – 123) Іосаф (стб. 1050) Софро-ній Іоасаф Марк
Пт-179 Генадій 2-й
(2 каденція)
1463 Іоасаф
Пт-180 Софроній 1-й Сіропул 1463 – 1464 Симеон
Пт-181 Генадій 2-й
(3 каденція)
1464 – 1465 Рафаїл
[Діон-]ісій (⇓ Пт-184)
Пт-182 Марко 2-й Ксілокарав 1465 – 1466 4. Marcus Xylo-carabes (p. 124 – 125) Марк Ксіло-каравіс (стб. 1050) + + Іоасаф
Пт-183 Симеон 1-й Трапезунд-ський 1466 5. Symeon Trape-zuntius (p. 125 – 127) Симеон Трапе-зунчик (стб. 1050) + +
Пт-184 Діонісій 1-й Мудрий 1466 – 1471 6. Dionisius Philippo-poleos (p. 127 – 129) Діонісій Філіпо-польський (стб. 1050) + +
Пт-185 Симеон 1-й
(2 каденція)
1471 – 1475 7. Symeon denuo Trape-zuntius (p. 129 – 130) Симеон Трапе-зунчик повторе (стб. 1050) Марко (1-110) [мабуть, помилка] +
Пт-186 Рафаїл 1-й Трибал 1475 – 1476 8. Raphael Seruius (p. 130 – 131) Рафаїл Сербин (стб. 1051) + +
Пт-187 Максим 3-й Філософ 1476 – 1482 9. Maximus (p. 131 – 138) Максим (стб. 1051) + + +
Пт-188 Симеон 1-й
(3 каденція)
1482 – 1486
Пт-189 Нифонт 2-й 1486 – 1488 10. Nipho Thessalo-nicensis (p. 138 – 141) Нифон (стб. 1051) + + +
Пт-190 Діонісій 1-й
(2 каденція)
1488 – 1490 11. Dionisius denuo (p. 141 – 142) Діонісій повторе (стб. 1051 – 1052)
Пт-191 Максим 4-й Манасіс 1491 – 1497 12. Maximus Serranus (p. 142) Максим Сербський (стб. 1052) + + +
Пт-192 Нифонт 2-й
(2 каденція)
1497 – 1498 13. Nipho (p. 142 – 143) Нифон повторе (стб. 1052)
Пт-193 Іоаким 1-й 1498 – 1502 14. Ioachimus Dramae (p. 143 – 145) Іоаким з Драми (стб. 1052) + + +
Пт-194 Нифонт 2-й
(3 каденція)
1502
Пт-195 Пахомій 1-й 1503 – 1504 15. Pacho-mius Zich-narum (p. 145) Пахомій Зихнин-ський (стб. 1052) + + +
Пт-196 Іоаким 1-й
(2 каденція)
1504 16. Ioachimus iterata (p. 146) Іоаким повторе (стб. 1052)
Пт-197 Пахомій 1-й
(2 каденція)
1504 – 1513 17. Pacho-mius denuo (p. 146 – 152) Пахомій повторе (стб. 1052)
Пт-198 Феолепт 1-й 1513 – 1522 18. Theo-leptus (p. 152 – 153) Феолепт (стб. 1052) + Фео-пемпт (1-117) Фео-пемпт
Пт-199 Ієремія 1-й 1522 – 1524 19. Hieremias Sophie (p. 153 – 154) Ієремія Софійський (стб. 1052) + + +
Митро-фан
Ієремер (sic)
Пт-200 Іоаникій 1-й 1524 – 1525 20. Ioannicius Sozo-poleos (p. 154 – 156) Іоаникій Созо-польський (стб. 1052) Іоаникій
Пт-201 Ієремія 1-й
(2 каденція)
1525 – 1546 21. Hieremias restituto (p. 156 – 166) Ієремія вернул (стб. 1052) +
Флоріан (1-119) [мабуть, помилка] Флоріан
Пт-202 Діонісій 2-й Галат 1546 – 1556 22. Dionisius Nico-mediae (p. 166 – 169) Діонісій Нікоме-дійський (стб. 1053) + + +
Пт-203 Іоасаф 2-й Блискучий 1556 – 1565 23. Ioasaphus Adriano-poleos (p. 169 – 175) Іоасаф Адріано-польський (стб. 1053) + + Іосафат
Пт-204 Митрофан 3-й 1565 – 1572 24. Metro-phanes Caesareae (p. 175 – 179) Митрофан Кесарій-ський (стб. 1053) + + +
Пт-205 Ієремія 2-й Транос 1572 – 1579 25. Hieremias Larissa (p. 179 – 184) [на цьому закін-чується ТГ] Ієремія Ларійський (стб. 1053) + +
Пт-206 Митрофан 3-й
(2 каденція)
1579 – 1580
Пт-207 Ієремія 2-й
(2 каденція)
1580 – 1584
Пт-208 Пахомій 2-й Патестос 1584 – 1585 + + +
Пт-209 Феолепт 2-й 1585 – 1586 + + Фео-пемпт
Пт-210 Ієремія 2-й
(3 каденція)
1587 – 1595 + [на цьому закін-чується 2-й перелік в ПД]
Пт-211 Матфей 2-й 1596 Матфей (стб. 1070) + +
Пт-212 Гавриїл 1-й 1596 Гавриїл + +
Пт-213 Феофан 1-й Карікес 1596 Феофан Карійський + +
Пт-214 Мелетій 1-й Пігас 1597 Мелетій Александр-ійський (місце-блюститель) + +
Пт-215 Феофан 1-й
(2 каденція)
1597
Пт-216 Мелетій 1-й
(2 каденція)
1597 – 1598
Пт-217 Матфей 2-й
(2 каденція)
1598 – 1602 Матфей
Пт-218 Неофіт 2-й 1602 – 1603 Неофіт + +
Пт-219 Матфей 2-й
(3 каденція)
1603 Матфій повторе
Пт-220 Рафаїл 2-й 1603 – 1607 Рафаїл + +
Пт-221 Неофіт 2-й
(2 каденція)
1607 – 1612 Неофіт повторе
Пт-222 Кирил 1-й Лукаріс 1612
Пт-223 Тимофій 2-й Мармарінос 1612 – 1620 Тимофій митрополит Палеіпатри + +
Пт-224 Кирил 1-й
(2 каденція)
1620 – 1623 Кирил, покликаний з Александрії, нині, 1622 року, править (стб. 1070) [на ньому закін-чується Пал] + [на цьому закін-чується ВС] +
Пт-225 Григорій 4-й Амасійський 1623
Пт-226 Анфім 2-й 1623
Пт-227 Кирил 1-й
(3 каденція)
1623 – 1633
Пт-228 Кирил 2-й Контаріс 1633
Пт-229 Кирил 1-й
(4 каденція)
1633 – 1634
Пт-230 Афанасій 3-й Пателарій 1634
Пт-231 Кирил 1-й
(5 каденція)
1634 – 1635
Пт-232 Кирил 2-й
(2 каденція)
1635 – 1363
Пт-233 Неофіт 3-й Нікейський 1636 – 1637
Пт-234 Кирил 1-й
(6 каденція)
1637 – 1368
Пт-235 Кирил 2-й
(3 каденція)
1638 – 1639
Пт-236 Парфеній 1-й Герон 1639 – 1644 +
Пт-237 Парфеній 2-й Оксіс 1644 – 1646
Пт-238 Іоаникій 2-й 1646 – 1648 +
Пт-239 Парфеній 2-й
(2 каденція)
1648 – 1651
Пт-240 Іоаникій 2-й
(2 каденція)
1651 – 1652
Пт-241 Кирил 3-й Спанос 1652
Пт-242 Афанасій 3-й
(2 каденція)
1652 +
Пт-243 Паїсій 1-й 1652 – 1653 +
Пт-244 Іоаникій 2-й
(3 каденція)
1653 – 1654 [на цьому закін-чується СофС]
Пт-245 Кирил 3-й
(2 каденція)
1654
Пт-246 Паїсій 1-й
(2 каденція)
1654 – 1655
Пт-247 Іоаникій 2-й
(4 каденція)
1655 – 1656