Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Текст

Микола Жарких

Розбивка синодика на розділи зроблена мною. Для неї використано розбивку на абзаци в публікації. Таких розділів я нарахував 417. Там, де в рукопису були заголовки – вони виписані як заголовки розділів. В інших випадках заголовком розділу слугувало перше ім’я +…; в заголовках наведено сторінки за публікацією Голубева; в цитатах із синодика приписка на полях внесені в текст курсивом у круглих дужках (ось так) – їх чимало.

Досвід читання синодика показав, що розділ – занадто велика одиниця тексту, і їх подекуди доцільно розбити на блоки – менші частини розділів, які можна виділити на підставі тих чи інших міркувань. Ці блоки в публікації ніяк не зазначені, але потрібні для дослідження.

Орфографію цитат подано спрощено, із наближенням до сучасної орфографії української або російської мови. Надрядкові знаки вносяться в текст без застережень; в деяких випадках я не міг їх розібрати, подаю в квадратних дужках, подекуди із знаками запитання. Числа, записані кирилицею, повторено арабськими цифрами.