Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 40 – 54

Микола Жарких

40. Лапоть (с. 15)

Варлаама, Антоніду, Якова, Устинію. Кінець.

У довіднику Бонецького роду Лапоть немає.

41. Зиновія… (с. 15 – 16)

(1) 36 імен чоловіків і жінок впереміш.

(2) Князя Юрія Чернігівського.

(3) 144 імені чоловіків і жінок впереміш, серед них – рідкісні імена Дабижива (!) та Філіста. Завершено словом кінець.

Що це за князь Юрій Чернігівський – ніхто сказати не вміє. Немає такого князя і в Любецькому переліку, де багато князів атестовано «чернігівськими». Оскільки він внесений у поточні записи ПС, то виходить, що він помер десь в останні роки 15 ст.

42. Капітоліну… (с. 16)

(1) Капітоліну, Євстратій, Мартирія, Павла, Меланію, Матрону, Марію, Леонтія, Федора, Іоакима, Стефана, Іоана, Стефана, Климентія, Юліану, Симона, Сильвестра, Анну, Василя, Євдокію, Семена, Олену, Анастасію, Іоана, Нестора, Лукерію, Зиновія, інока Федора, Марію, Андрія, Леонтія, Мартина, Іллю, Василя, Євстафія, Костянтина, Феодосію, Григорія, Марію, Григорія, Якова, Кузьму, Авдотью, Федору, Наталю, Іоакима, Домну, Герасима, Ксенію, Федора, Феогноста, Аникиту, Семена, Тарасія, Василя, Олександра, Мартина, Ігнатія, Марію, Іоана, Олексія, Конона, Василя, Василя, Вавілу, Марію, Германа, Соломониди (!), Стефана, Іоана, Григорія, Олену, Євдокію, Лукерію, Анну, Сидора, Хотимію, Іоана, Софронія, Федора, Олексія, Василя, Євстафія, Улиту, Софію, Семена, Дмитра, Семена, Євфимію, Прокопія, Олександра, Христину, Іоана, Марію, Арсенія, Олексія, Феклу, Василя, Василису, Спиридона, Терентія, Акулину, Федора, павла, Євфимію, Іоана, Олену, Матрону, Афанасія, Василя, Агафію, Галасея, Оносію (!), Агафію, Андрія, Феодосію, Семена, Іоана, Сави (!), Агафона, Іоана, Василя, Матрону, Герасима, Семена, Іоана, Юрія, Іоана, Васіана, Федора, Василя, Матрону, Василя, Кіпріана, Протасія, Авдотью, Тимофія, Акулину, Григорія, Петра, Стефана, Фому, Анну, Ксенію, Федора, Іоана, Фому, Єлінарха, Февронію, Максима, Карпа, Михайла, Семена, Якова, Григорія, Йосифа.

(2) Князя Семена, княгиню Соломониду, князя Григорія, княгиню Єпіхарію (!), князя Филипа.

(3) Ксенію, Феодосію, Зосиму, Кузьму, Анну, Євдокію, Феодосію, Олександру, Матвія, Агапію, Іоана, Ігнатія, Тимофія, Ірину, Гліба, Феодосію, Матрону, Федора, Анастасію, Кузьму, Прокопія, Анну, Феодосію, Варвару, Марію, Анастасію, Лаврентія, Якова, Тетяну, Ульяну, Ульяну, Никиту, Марію, Костянтина.

Півжирним я тут виділив цікаві рідкісні імена. Про князів нічого сказати не вмію.

43. [Рід] Бердебячин (с. 17)

154 імені чоловіків і жінок впереміш, серед них – рідкісні імена: Анусію (в 78 позиції), Пігасію (в 151 позиції).

У Бонецького точно такого прізвища немає, є князь (!) Павло Бірдибакович, який в 1514 р. отримав маєток біля Ейшишок [Бонецький-2, ]. Мабуть, цей Павло – з литовським татар, і мабуть католик. Чи має він відношення до «нашого» Бердибека – неясно.

44. Рід Григорія Пантелеєва (с. 17 – 19)

(1) 167 імен чоловіків і жінок впереміш, серед них привертають увагу записи: Іону (Трубецького – слово приписано внизу на полі, зроблено відмітку, до якого імені воно відноситься; в 24 позиції), Вокола (у 80 позиції).

Пантелеєв – син Пантелея (спрощено від Пантелеймона). Тому можна припустити, що ім’я Пантелеймона, котре стоїть першим у цьому розділі, відноситься до батька Григорія. У Бонецького такого роду немає.

(2) Князя Михайла, Іоана, князя Іоана.

(3) 67 імен чоловіків і жінок впереміш, серед них бачимо Єлтуфія (у 22-й позиції).

(4) Князя Бориса.

(5) 301 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед них бачимо Григорія і жену його (в 49 позиції), Аносію (в 90 позиції), Понарію (в 140 позиції), Келсія (в 144 позиції), Єпіхарію (у 209 позиції), Кикелію (у 251 позиції), інока Леонтія (у 297 позиції).

(6) Князя Василя.

(7) 31 ім’я чоловіків і жінок впереміш, серед них бачимо: іноки Анни (! в 4 позиції), священноінока Ігнатія (в 5-й позиції), інока Мелентія (у 8 позиції), Понарію (в 26 позиції).

Анна – перший запис черниці в ПС, котрих надалі буде немало.

45. Рід пана Скипоря старости житомирського (с. 19)

21 ім’я чоловіків і жінок впереміш. В 1528 р. у переписі литовського війська зазначено, що Скипоров має служити одним конем [Бонецький-1, ]. Може, він має якийсь стосунок до цього запису в ПС.

Далі в ПС записано рід Скипорів з Брянська (розділ 130).

46. Рід Бардич (с. 19)

9 імен чоловіків і жінок впереміш, завершено словом кінець. У Бонецького такого роду немає.

47. Филипа… (с. 19)

Филипа, Пелагею, Григорія, Семена, іноку Федору. Кінець.

48. Рід Черкаський (с. 19 – 20)

28 імен чоловіків і жінок впереміш, завершено словом кінець. В 1509 році у Вільні при дворі великого князя служив дворянин Івашко Черкас [Акты, относящиеся к истории западной России. – Спб: 1848 г., т. 2, № 51, с. 63]. Можливо, він мав якийсь стосунок до даного запису ПС. Окрім цього Івашка відомо кілька інших представників носіїв цього прізвища з пізнішого часу [Бонецький-2, 3, 358].

49. Марію… (с. 20)

42 імені чоловіків і жінок впереміш, відзначаємо іноку Марію (в 9 позиції).

50. Рід пана Івана Пилиповича Черкаського (с. 20)

36 імен чоловіків і жінок впереміш, відзначаємо Хотимію (в 4 позиції), інока Герасима (в 13 позиції), інока Захарію (в 20 позиції), інока Афанасія (в 27 позиції).

Про цього пана нічого сказати не вміємо, окрім того, що сказано про розділ 48.

51. Рід пана Кузьми Шапочкина (с. 20 – 21)

235 імен чоловіків і жінок впереміш, відзначаємо (номер позиції в дужках): Хотимію (25, 27), інока Якима (35), інока Сильвестра (36), іноку Євдокію (37), інока Касіана (41), іноку Улиту (67), іноку Марію (68), священноінока Агея (80), священноінока Фотія (81).

Перемішування імен мирян і ченців засвідчує продовження поточних записів, як і в попередньому розділі. Що за пан Шапочкин – невідомо; у Вітебську в 1514 р. відомі бояри Гліб та Андрій Васильовичи Шапки [Бонецький-1, ].

52. Федора іконника рід (с. 21)

64 імені чоловіків і жінок впереміш, відзначаємо іноку Федору (24), Понарію (58).

53. Рід пана Юрія Зиновійовича (с. 21 – 22)

Інока Іону, інока Захарію, Марію, Василя, інока Іону, інока Андрія, Михайла, Іоана, Прокопія, Федора, Льва, іноку Марем’яну, Анастасію, Пацка (!), Юрія, Іоана, Марину, Агафію, іноку Ульяну, Михайла, Агрипину, Андрія, інока Іллю, Іону, Стефана, Анну, Леонтія, Дмитра, Григорія, іноку Улиту, Феодосію, Юрія, Аксинію, Кудина (!), Олену, Катерину, Федору, інока Василя, інока Федора, Марію, Ульяну, Агафію, Анцифора, Поладію (!), Дмитра, Софію, Григорія, Марію, Стефана, інока Симеона, Михайла, Ульяну і їх батьків. Кінець.

Юрій Іванович Зиновійович – досить відомий литовський пан. Перша згадка про нього датується 16 березня 1486 року, коли він з жінкою та дітьми надав Києво-Печерському монастирю (в особі архімандрита Феодосія) село Киселевичі у Бобруйській волості [Акты, относящиеся к истории западной России. – Спб: 1848 г., т. 1, № 86, с. 105 – 106]. Далі пан Юрій згаданий в 1494 р. як намісник брацлавський і посол до Москви. Потім він був намісником смоленським, могилівським. Востаннє згаданий в 1516 р. як королівський маршалок, в 1522 р. виступають уже його сини [Бонецький-1, ].

Отже, запис пана Юрія можна датувати часом від 1486 до 1516 року, але він зроблений уже після смерті архімандрита Феодосія (розділ 31-3).

Чому Є. Вітте вирішила, що запис зроблено після смерті пана Юрія і де вона побачила у цьому розділі його ім’я [Є. В., 144] – я зрозуміти не можу. Я не бачу в цьому написі не тільки самого Юрія, але також його батька Івана та його діда Зиновія (хіба би припустити, що вони ховаються під іменами іноків Іони та Захарії).

Шляхтичів з прізвищем Кудин в довіднику Бонецького немає, але маємо в Україні села , (Черкаська обл.), (Тернопільська обл.), (Хмельницька обл.).

Слово кінець тут, на мою думку, поставлено, щоби відділити запис Михайла, Ульяну і їх батьків від наступного Бориса. Не думаю, що він означає кінець роду пана Юрія.

54. Бориса… (с. 22 – 23)

342 імені чоловіків і жінок впереміш, відзначаємо Єпіхарію (7), Поладію (23, 71), Бориса схимника (41), Агафію схимницю (42), Порасію (54), інока Єпіфанія (57), Кондея (154), Увара (171), інока Варвару (! 199), іноку Бориса (! 200), інока Афанасія (201), інока Анну (! 202), іноку Марфу (203), Кілікію (221).