Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Огляд

Микола Жарких

В оглядовій таблиці розміщено назви розділів, кількісні показники, географічні назви, пов’язані з записаними іменами, а також початкову і кінцеву дати, пов’язані з записаними іменами (дати їх життя та / або згадок в документах).

Всього в основній частині ПС (розділи 1 – 415) записано, за моїми підрахунками, 14 316 імен, в тому числі 769 князів та 998 духовних осіб (слід знати, що князі-ченці зараховувались як до групи князів, так і до групи духовних осіб).

Окрім того, в кінцевих розділах (416 – 417) записано ще 261 ім’я, 46 князів, 32 духовних особи – я не включав їх до загального підрахунку, тому що там багато імен явно запозичені з основної частини ПС.

В середньому в розділі записано 34.5 імені; в блоці – 19.7 імені. Як розділи, так і блоки в середньому виглядають «переповненими» – записи окремих родів не перевищували 10 осіб, а досить часто складались лише з 2 імен (батька та матері), подекуди блок і навіть розділ містив тільки одне ім’я. Тобто реально блоків (груп імен, вписаних однією особою за одним заходом) у ПС повинно було би бути вдвічі чи втричі більше нарахованого, але для виділення переважної частини блоків ПС не містить реальних вказівок.

Загальні тенденції розвитку ПС можна представити у вигляді наступних діаграм:

Розподіл числа імен в ПС

Розподіл числа імен в ПС

Вертикальна фіолетова лінія – медіана розподілу: 50% імен записано в розділах 1 – 135 (ліворуч), а 50% – в розділах 136 – 415 (праворуч)

Загальна тенденція – зменшення числа імен в розділі по мірі руху від початку до кінця ПС (медіана лежить ліворуч від середнього, 207-го розділу).

Розподіл числа князів в ПС

Розподіл числа князів в ПС

Медіана розподілу лежить в районі 55-го розділу

Загальна тенденція – концентрація князівських імен в початковій частині ПС і відносне зменшення їх числа по мірі руху до кінця (медіана лежить ліворуч від медіани числа імен).

Розподіл числа духовних осіб в ПС

Розподіл числа духовних осіб в ПС

Медіана розподілу лежить в районі 185-го розділу

Загальна тенденція – збільшення відносного сила духовних осіб по мірі руху від початку до кінця ПС (медіана лежить праворуч від медіани числа імен).