Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Короткі літописні тексти

Микола Жарких

Короткі літописні тексти (КЛТ) представлені в чотирьох літописах. Всі вони дуже подібні між собою, аж до запозичення явних описок.

ЄЛ – Єрмолінський літопис [ПСРЛ, 1910 г., т. 23, с. 81].

Л72ЯСІ – Літопис від 72-х язик старшого ізводу [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 56].

Л72ЯМІ – Літопис від 72-х язик молодшого ізводу [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 214].

НЛД – Новгородський літопис Дубровського [ПСРЛ, 2004 г., т. 43, с. 95].

Епізод ЄЛ (1481 р.) під 6754 р. Л72ЯСІ (1497 р.) під 6754 р. Л72ЯМІ (1518 р.) під 6754 р. НЛД (1539 р.) під 6755 р.
М-1 Заголовок В то же лето убиен бысть князь Михайло Всеволод Чрьниговски и болярин его Феодор от царя Батыя во Орде за православную веру В то же лето убиен бысть князь Михайло Всеволодич Черниговский и боярин его Феодор от царя Батыя в Орде за православную веру Як у Л72ЯСІ Убиен бысть в Орде князь Михайло Черниговский Всеволодич и боярин его Феодор от царя Батыя за православную веру
М-2 Автор
М-3 М. – християнин
М-4 Обов’язки християнина
М-5 Походження М.
М-6 М. почув про прихід варварів
М-7 Як бог карає грішників
М-8 Напад татар
М-9 Біблійні порівняння
М-10 Поразка Мстислава
М-11 Люди ховались у містах
М-12 М. в Києві наказав убити татарських послів
М-13 М. утік до Угорщини
М-14 Інші люди тікали в далекі краї
М-15 Падіння Києва
М-16 Загибель і полон людей
М-17 Мало людей залишилось, їх порахували
М-18 і почали брати данину
М-19 Князі і люди повертались / М. повернувся до Києва
М-20 Татари кликали їх [князів?] до Батия
М-21 Слова наказу
М-22 Князі поклоняються
М-23 Звичай Батия
М-24 Татари приносять жертви
М-25 Багато князів з боярами підкорились і просили собі волості
М-26 Татари давали їм [те що просили] і спокушали мирською славою
М-27 М. перебував у Чернігові
М-28 М. вирішив поїхати до Батия і викрити його спокусу
М-29 М. приїхав до свого духовного отця
М-30 Промова духовного отця
М-31 Відповідь М.
М-32 Відповідь Ф.
М-33 Духовний отець пророкує мучеництво М. і Ф.
М-34 Духовний отець благословляє М. і Ф.
М-35 М. збирається в дорогу й їде
М-36 М. і Ф. приїхали до Батия
М-37 Наказ Батия волхвам
М-38 Волхви хотять провести М. і Ф. крізь вогонь
М-39 Приготування вогнів
М-40 М. відмовляється пройти крізь вогонь і поклонитись ідолам Не иде бо сквозе огнь, ни поклонися кусту и идолом их. Не иде бо сквозе огнь, ни поклонися солнцу и кусту, идолом их. Не иде вскозе [!] огнь, ни поклонися солнцу и кусту, идолом их. Не иде бо вскозе [!] огнь, ни поклонитися кусту, идолом их.
М-41 Політична декларація М.
М-42 Слова М. до Ф.
М-43 Волхви доповідають Батию
М-44 Єлдега (вельможа Батия) наказав мучити М. і потім наказав відрізати М. голову
М-45 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти
М-46 Слова наказу
М-47 Політична декларація М.
М-48 Діалог М. та Єлдеги
М-49 Діалог Бориса та М. Князь же Борис Ростовский, внук его, и ини мнози глаголаху ему [М.]: «Створи волю цареву…» Князь же Борис Ростовский, внук его, и ини мнози бояре их глаголаху ему [М.]: «Сотвори волю цареву…» Як у Л72ЯСІ Як у ЄЛ
М-50 Думка Ф.
М-51 Промова Ф. до М.
М-52 М. відмовляється від мирської слави
М-53 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти
М-54 Слова наказу
М-55 Політична декларація М.
М-56 Запитання Єлдеги і богословська декларація М.
М-57 Діалог М. та Єлдеги
М-58 Єлдега доповідає Батию
М-59 Наклеп Єлдеги на М.
М-60 Гнів Батия
М-61 М. і Ф. співають мученицький гімн
М-62 Причастя М. і Ф.
М-63 Остання відмова М. і Ф. Он же никакож вня о глаголемых, Он же никако же вия [!] о глаголемых, Он же никако же внят о глаголемых, Он же никако же внят о поучаемых,
М-64 Гімн мучеників но беяше яко столп неприклонен со болярином си Ф. но бяше аки столп неприклонен со боярином си Ф. но беашу аки столп неприклонен со боярином си Ф. побияше [!] аки столп неприклонен з боярином си Ф.
М-65 Убивці б’ють М. Татары же много мучиша их, Як у ЄЛ Як у ЄЛ Як у ЄЛ
М-66 М. терпить страждання
М-67 Доман відрізав голову М. и после некий законопреступник, иже пре[же] быв хрестьянин, именем Домон, отреза ему главу ножем. и последи некий законопреступник, иже преже быв христьянин, именем Доман, отреза ножем главу его . Як у Л72ЯСІ [Як у ЄЛ, в кінці:] Доман, отреза ножем главу ему.
М-68 Ф. ганить татарську віру і славить християнську И потом много нудив Ф., власть князя его даяху ему, ласкающе, он же укори их и богом их поругася. [Як у ЄЛ, з відмінами:]… много нудивше… он же укорив их… [Як у ЄЛ, з відмінами:]… много нудиша… [Як у ЄЛ, з відмінами:]… много нудивше… богом их ругаяся.
М-69 Татари пропонують Ф. поклонитися і прийняти князівство [перенесено у попередній епізод] [перенесено у попередній епізод] [перенесено у попередній епізод] [перенесено у попередній епізод]
М-70 Відмова Ф.
М-71 Федору відрізали голову Тако же мучивше его, главу отрезаше. И тако же мучаше его, главу отрезаше. Як у ЄЛ И того тако же мучивше и главу ему отрезаше.
М-72 Кінець М. і Ф. Скончаша же ся севтеврия 20. Скончаша же ся септеврия 20. Як у Л72ЯСІ Скончаша же ся себтяб[ря] 24 [1].
М-73 Тіла М. та Ф. кинули псам, але пси багато днів їх не торкали Поврьжена быша телеса псом на снедь… И повержены быша телеса их псом на снедь… Як у Л72ЯСІ И поверженна быша телеса их псом на снедь…
М-74 Над тілами з’явився вогненний стовп и яви господь столп огнен над телесью их, и свещи многи горящи, и глас аггельск поющ, и явися столп огнен над телесы ею, и свещи многи горящи, и гласи аггельск поющ, [Як у ЄЛ, з відміною:]… над телесы ею… [Як у ЄЛ, з відміною:]… над телеси их…
М-75 Їх тіла зберегли якісь християни и сохранены быша некими хрестьяны. и сохранены быста некими хрестьяны. Як у Л72ЯСІ и сохранены быша телеса их некими хрестианы.
М-76 Вшанування пам’яті М. і Ф. у Ростові
М-77 Дата загибелі М. і Ф. [перенесено вище, в М-72] [перенесено вище, в М-72] [перенесено вище, в М-72] [перенесено вище, в М-72]
М-78 М. і Ф. моляться за нас

Примітки

1. НЛД переписано дуже недбало, з величезною кількістю описок (дві навіть у нашому тексті відзначено), тому надавати значення цій даті не слід, це теж писарська помилка.

Зауваження

Всі списки містять один і той же набір 16 епізодів (62 епізоди пропущено).

Оскільки вважається, що Єрмолінський літопис основано на ГЗ1460, слід думати, що скорочений текст СМФ у складі ЄЛ також утворено з цього зводу. Однак порівняння ЄЛ із МЗ1492 не показує нічого, притаманного тільки МЗ1492 – так само текст ЄЛ можна було би утворити і скороченням С1ЛСІ. Тому я приймаю походження КЛТ від зводу 1460-х років тільки умовно.

Єдиною особливістю КЛТ є епізод М-68, в якому татари намагаються звабити Федора, а він ганить татарську віру – цього не було в жодному з попередніх текстів.