Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Зауваження до розлогих
літописних текстів 16 ст.

Микола Жарких

Після всього, що сказано вище про походження раніших текстів СМФ, аналіз літописних текстів 16 ст. видається дуже простою справою.

Текст Тверського літопису

Оскільки в заголовку (М-1) маємо родовід Михайла, то природно порівнювати цей текст із МЗ1492, котрий так само містить цей родовід. Відмінність полягає в тому, що в ТверЛ родовід ще гірше зіпсовано.

Стилізація родоводу слідує саме МЗ1492, а не НикЛ (хоча останній був написаний раніше за ТверЛ). І в подальшому порівнянні ніяких особливостей НикЛ у ТверЛ немає, так що ці варіанти СМФ не споріднені.

Порівняння основного тексту показує, однак, структурні відмінності ТверЛ від МЗ1492. У ТверЛ пропущено епізод М-3, наявний в МЗ1492; натомість в ТверЛ є епізоди М-14, 17, 18, 42 – всі пропущені в МЗ1492, але наявні в С-2.

Те, що писар ТверЛ узяв за основу саме С-2, а не МЗ1492, видно з епізодів М-8, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30 (тут нема імені Іоана, наявного в МЗ1492), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 47, 50, 52, 61, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78 – всього у 28 епізодах, де текст ТверЛ ближчий до С-2, а не до МЗ1492.

Текст епізодів М-13, 31, 45, 48, 49, 62, 64 (всього 7 епізодів) у ТверЛ ближчий до МЗ1492, ніж до С-2. Епізод М-12 є в МЗ1492, а відсутній в С-2. Також в епізоді М-33 маємо об’єднання особливостей, наявних в С-2 та МЗ1492.

Таким чином, в ТверЛ текст С-2 доповнено за текстом МЗ1492.

У ТверЛ маємо три вставних епізоди. Епізод М-8а присвячено історії татарських нападів (битвам на Калці та на Сіті). Знову виникає запитання – якщо текст призначався для літопису, то навіщо в ньому повторення уже викладеного раніше? Воно було би доречним для тексту, поширюваного поза літописом. Епізод М-28а дає порівняння вчинку Михайла зі святим Георгієм, що дає нам додаткову вказівку для пошуку агіографічних джерел СМФ. Однак це слушне порівняння не було використано пізнішими авторами. Нарешті, в епізоді М-46а, котрий зустрічається досить рідко (хоча й потрібен для логіки викладу) маємо скорочення відповідного епізоду С-2. Подібне за змістом, але текстуально зовсім відмінне скорочення маємо в С-3. Оскільки в ТверЛ немає окраси варіанту С-3 – імені Іоана, слід думати, що скорочення виконано незалежно від С-3.

В епізоді М-27 маємо доповнення до давніх текстів: «Михаилу Всеволодичу, бывшу в Угрых 3 лета». Мені здається, що це помилково прикладена до Михайла звістка про три роки стояння Батия в Угорщині. Вона є в ІпатЛ, а також і в МЗ1492 під 6748 роком. Є ця звістка і в самому ТверЛ під 6749 роком. Друге доповнення маємо в епізоді М-50: князю Борису було 15 років. І ця звістка основана на повідомленні про народження Бориса в 1231 р. – відповідна звістка є як в МЗ1492, так і в ТверЛ під 6739 роком.

Отже, ці доповнення є наслідком студій писаря ТверЛ над відомими нам джерелами. Істотно при цьому, що ТверЛ безсумнівно був закінчений не деінде, як у Ростові; і от ми бачимо, що ніякої спеціальної місцевої пам’яті про Михайла і Федора у Ростові не було, і літописець знав тільки те, що знали скрізь по Московській державі. Пороблені в ТверЛ доповнення не мали істотного впливу на подальший розвиток тексту СМФ. Однак ми ще повернемось до цього варіанту СМФ, коли дійдемо до тексту Димитрія Туптала.

Текст Воскресенського літопису

Воскресенський літопис, доведений до 1541 року, досить акуратно повторює текст МЗ1492 аж до його кінця. Тим більшою несподіванкою для мене був текст СМФ, котрий зовсім не бажає слідувати МЗ1492, а показує виразну близькість до С1ЛСІ.

Епізоди, в яких ВЛ ближчий до С1ЛСІ: М-3, 8, 9, 11 – 14, 19, 20, 21, 23, 26 – 29, 32 – 40, 43, 46 – 48, 50, 52, 58, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 78 – всього у 40 епізодах.

Є у ВЛ епізоди, яких взагалі немає в МЗ1492: М-16 – 18, 42, 62, 70 – всього 6 епізодів.

Епізоди, в яких ВЛ ближчий до МЗ1492: М-1, 45 – всього 2 епізоди.

Особливо показовим є епізод М-64, котрий в основному слідує С1ЛСІ, але в кінці доповнений «непорушними стовпами» з МЗ1492.

Таким чином, у ВЛ маємо в основному текст С1ЛСІ, дещо доповнений із МЗ1492. Нічого істотно нового в розвиток сюжету цей текст не вносить, але засвідчує, що літописці наполегливо шукали кращі (на їх думку) тексти і вносили вдосконалення.

Текст Холмогорського літопису

У Холмогорському літописі, доведеному до 1559 року, текст СМФ скорочено і зіпсовано. Це псування внаслідок невдалого скорочення особливо добре видно в епізоді М-49, де Михайла умовляє зі сльозами Єлдега, а не Борис; також в епізоді М-75 благочестиві християни зберегли вогняний стовп, а не тіла мучеників.

В епізодах М-29 – 31, 33 – 35, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 58, 61, 67, 69, 70, 71, 77 – всього 19 – текст показує близькість до С-2.

В епізодах М-8, 13, 27, 32 – всього 4 – текст показує близькість до С1ЛСІ, але 3 із цих зближень мають характер синонімічних замін, і могли виникнути незалежно. Тільки в епізоді М-13 маємо згадку про родину Михайла, якої немає в С-2, але вона є в інших версіях РПТ і в усіх РЛТ, тому наполягати на використанні саме С-2 не випадає.

В цілому всі розглянуті літописні тексти 16 ст. є варіаціями РПТ, котрі не вносять нічого нового у зміст та ідею твору.