Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Симеонівський 1-й літопис

Микола Жарких

Симеонівський літопис використано за публікацією 2007 р. [Полное собрание русских летописей. Т. 18. Симеоновская летопись. – М.: Знак, 2007 г. – 328 с. ]. Цей літопис збережено у єдиному списку, переписаному Д.Ф.Лаптевим в 1540-х роках у Йосифо-Волоколамському монастирі.

На початку літопису вміщено цікаві списки митрополитів, єпископів та князів. Останній з митрополитів – Симон (правив у 1495 – 1512 рр.), останній з князів – Дмитро Іванович (онук Івана 3-го, 1483 – 1509 рр., вінчаний як наступник престолу в 1498 р.). Отже, ці списки належать до кінця 15 ст.

Далі йде текст літопису, який починається з середини статті 1177 року і обривається на початку статті 1493 року. Мабуть, протограф, з якого переписував Лаптев, втратив початок та кінець. Структурно він складається з двох частин. Перша, доведена до 1412 р., є тверською обробкою Троїцького літопису 1408 р. (тому вона використана М. Д. Приселковим у реконструкції цього згорілого літопису). Друга частина, за 1402 – 1408 та 1412 – 1493 рр., близька до московського зводу 1492 р.

Тому я вважаю за доцільне розділити цей літописний збірник на дві частини і називати Симеонівським 1-м літописом частину до 1411 р., а Симеонівським 2-м літописом – частину за 1402 – 1408, 1412 – 1493 рр.

Тут ми розглянемо повідомлення Симеонівського 1-го літопису (Сим1Л).

В лето 6691 [1183] преставися благоверная княгини Олга Юрьевна, нареченная чернечьскы Ефросиния, месяца иуля в 4 день, и положена бысть во святеи Богородици в Володимери. [Близько до ЛЛ.]

В лето 6706 [1198] преставися князь Смоленскыи Давыд, постригся и в скиме быв. [Так само як в ЛЛ.]

В лето 6721 [1213], индикта месяца априля в 18 день, в память святого Мартына, папы Римскаго, преставися великии князь Всеволод, именованыи во святом крещении Дмитрии, сын Георгиев, благочестиваго князя всея Русии, внук Володимеря Мономаха, княжив в Суздальстеи земле 30 лет и 7 […] положиша в церкви Богородица Златоверхая. [День пам’яті папи Мартина – 14 квітня. Ще один варіант дати смерті, навіть рік відмінний. А решта – як в ЛЛ.]

В лето 6727 [1219]. Тоя же зимы месяца февраля во 2 день, в праздник Стретения господа нашего Исуса Христа, в пяток, в 7 час дни преставися христолюбивыи князь Костянтин, сын Всеволожь, внук Юрьев, правнук Володимера Мономаха […] и положиша и в церкви святыя Богородица Златоверхиа, идеже отец его положен бе. Бе же всех лет Костянтиновых 36, княгини же Костянтинова ту и пострижеся над гробом мужа своего и нарекоша имя еи Огафиа. [Попри те, що в ЛЛ ця стаття – ультра-березнева, тут рік просунуто ще на 1 вперед. Думаю, що літописець помилився, прийнявши ультра-березневі статті ЛЛ за березневі, і перевівши їх ще раз в ультра-березневі. А так запис повторює ЛЛ.]

В лето 6729 [1221]. Тое же зимы преставися месяца генвара в 24 день, на память святыа мученици Еуксинии, княгиня Костянтинова, именем Агафиа черноризица. Положена бысть в церкви святыа Богородица в Ростове. [Так, як в ЛЛ, з характерним зсувом на 1 рік вперед.]

В лето 6736 [1228]. Тое же зимы месяца генваря в 6 день, в праздник честнаго Богоявлениа господа нашего Исуса Христа в четверток преставися князь Володимер, нареченныи во святом крещении Дмитрии, постригся в скиму, сын Всеволожь великого князя, и положен бысть в церкви святыя Богородица. [Так, як у ТЛ – докладніше за ЛЛ, і без зсуву року.]

В лето 6737 [1229]. преставися Мстислав Мстиславичь в чернцех и в скиме. [Так, як в ЛЛ, з характерним зсувом на 1 рік вперед.]

В лето 6745 [1238 – татари під Владимиром]. На утрии же и уведе князь Всеволод и владыка Митрофан, яко уже взяту быти граду от безбожных агарян, и внидоша в церковь святыа Богородица и постригошася вси в аггельскыи образ от владыки Митрофана. Татарове же приступиша ко граду в неделю мясопусную февраля в 7. [Цього епізоду немає ані в ЛЛ, ані в ТЛ. Є велика подібність до Н1ЛСІ. Отже, постриження відбулось напередодні – у м’ясопусну суботу 6 лютого 1238 р. Вказівка на м’ясопусну суботу й неділю міститься також в ЛЛ.]

[1238 – кн. Юрій на Сіті]. И всед на конь с братом своим Святославом и с сыновци своими, с Васильком Костянтиновичем и Всеволодом, и с мужи своими, и соступишася обои, и бысть сеча велика, и ту убъен бысть великии князь Юрьи на реце на Сити, и дружины его много избиша. Блаженыи же епископ Кирил взя князя великаго мертва, иды з Белаозера, и принесе в Ростов и пев над ним обычныя песни со игумены, с крилошаны, с попы, со дияконы, и со многими слезами и вложи и во гроб у святеи Богородици. [Рік в Сим1Л не позначено. Це дещо скорочене оповідання ЛЛ, не Н1ЛСІ.]

В лето 6756 [1248]. Тое же зимы убиша Литва князя Михаила Ярославичя, внука Всеволожа. Блаженный же епископ Кирил посла, взя тело его, и положиша е в церкви святыа Богородици в Володимери. [Скорочений і перефразований запис ЛЛ.]

В лето 6760 [1253]. Того же лета преставися христолюбивый князь Святослав Всеволодичь месяца февраля в 3. [Тут точна дата, якої нема в інших літописах.]

В лето 6763 [1255] по велице дни, по святей недели преставися Костянтин, сын великаго князя Ярослава, и бысть плач велик. Спряташа тело его и понесоша и во Володимир, и яко услыша брат его Александр князь смерть брата своего, и срете и с митрополитом и с игумены, и с попы, и певше обычныа песни, и положиша и у святеи богородици в Володимери. [Так, як в ЛЛ.]

В лето 6766 [1258] преставися князь Олег Рязанскыи на страстной недели в среду, в чернцех и в скиме, и положен бысть у святого Спаса месяца марта в 20, на память святыа мученици Фетинии Самаряныни. [Дата правильна – як у ТЛ, в той час як в ЛЛ описка.]

В лето 6771 [1263]. Того же лета преставися благочестивыи и христолюбивыи великыи князь Александр, сын Ярославль, много мужства показав на ратех и за христианы с погаными татары перемогаяся. Егда же изволением суда божия конец жития сего временного прият, постригся в аггельскыи чин, и тако изволи его бог привести к собе от славы в славу, месяца ноября в 14 день, на память святого апостола Филиппа, и певше над ним обычныя песни, и положиша тело его в манастыри Рожества святыа богородица, и плакашася над ним много. [Так само як у ТЛ.]

В лето 6772 [1264] преставися князь Андреи Суздалскыи, сын Ярославль, внук Всеволожь. [Так само як у ТЛ.]

В лето 6777 [1269] преставися князь Дмитреи Ярославичь, внук великаго князя Всеволода, постригся в чернци и в скиму от епископа ростовского Игнатия, ту сущу Глебу князю и мати его, седящим им у него; оному же язык связася, и возрев на епископа и рече: «Господине владыко, исполни бог труд твои в царстве небеснем, се мя еси покрутил на долг путь, на вечная лета, воина истинному царю Христу, богу нашему». И по сем предасть душу, и погребоша в Юрьеве манастыре святого Михаила. [Так само як в ТЛ. Ярославич – описка; за іншими літописами треба Святославич.]

В лето 6779 [1271] преставися князь Василеи Александровичь.

В лето 6779 [1271]. Тое же зимы преставися благовернаа христолюбивая княгини Васильковаа месяца декабря в 9 день, а в лето индикта 14-е, на память Зачатия святыа богородица, яко литургию поють по всему городу, ту сущю в манастыри у нея Борису князю с княгинею и с детьми, а Глебу тогда сущу в Татарех, и предасть душу тихо и нетрудно, безмятежно. Слышаша вси людие града Ростова преставление ея и стекошася вси людие в манастырь святого Спаса, епископ Игнатии и игумени и попове, и клирици, певше над нею обычныа песни, и погребоша ю у святого Спаса в своем еи манастыри со многими слезами. [Запис дуже подібний до ТЛ, відрізняється буквально кількома літерами.]

В лето 6779 [1271]. Тоя же зимы преставися великии князь Ярослав Ярославич, внук Всеволож, ида ис Татар, держа великое княжение по брате своем Александре 7 лет, и везоша и на Тверь епископ Семен и игумени, и попове, певше над ним обычныа песни, и положиша тело его на Тфери в церкви святого Козьмы и Дамиана. Того же лета родися сын его Михайло. [В ТЛ цей запис зберігся фрагментарно. Відзначаємо тут народження Михайла, тому що в пізніших літописах «родися» помилково змінено на «помер».]

В лето 6784 [1277]. Тое же зимы преставися князь великии Василии мезинныи, сын Ярославль, внук Всеволода великаго, жил от рожения своего лет 40, держав по брате княжение великое 5 лет, и преставися на Костроме месяца генваря, и положиша и в церкви святого Феодора. [Дуже подібно до ТЛ.]

В лето 6787 [1279]. Тое же весны преставися князь Юрьи Андреевичь Суждалскыи месяца марта, и положиша тело его в церкви святеи богородици в Суждале.

В лето 6799 [1291] пострижеся в черници княжна София, дщи князя великаго Ярослава Ярославичя Тферскаго, девою сущи в девичи манастыри, месяца февраля в 10 день, на память святого мученика Харлампиа, в великое говеино, во вторник на 1 неделе поста. [Так само як у ТЛ, там і міркування щодо дати.]

В лето 6803 [1295] преставися князь великии Дмитреи Александровичь в чернцех и в скиме, и на пути близ Волока. [Дещо скорочений запис ТЛ.]

В лето 6808 [1300]. Того же лета преставися князь Федор Ростиславичь Черныи Ярославскии и Смоленскии, и в Ярославли в чернцех и в скиме. [Докладніше, ніж в ЛЛ.]

В лето 6811 [1303]. преставися князь Иван Дмитриевичь Переяславскыи, боголюбивыи и смиреныи, и кроткыи, и тихыи, месяца маиа в 15. [Точно як у ТЛ.]

В лето 6811 [1303]. Тое же зимы месяца феврали в 25 в понеделник преставися князь Борис Андреевич на Костроме. [Докладніше, ніж в ЛЛ. 25 лютого 1303 р. – понеділок (маємо ультра-березневий стиль).]

В лето 6812 [1304] месяца марта в 5, в великое говеино, на безымяннои неделе во вторник, преставися князь Данило Александровичь, внук Ярославль, правнук великаго Всеволода, в чернцех и в скиме, и положен бысть в церкви святого Михаила на Москве, в своеи отчине. [Дуже близько до ТЛ.]

В лето 6813 [1305] месяца июля в 27 преставися князь великии Андреи Александровичь и положен бысть на Городце в церкви святого Михаила. [Точно як у ТЛ.]

В лето 6816 [1308]. Тое же осени преставися князь Александр Даниловичь.

В лето 6820 [1312] преставися княгини Ярославля Ярославичя, именем Оксинья, в черницах и в скыме, и положена бысть на Тфери. [Точно як у ТЛ і трохи відмінно від РогЛ.]

В лето 6826 [1318]. Того же лета убил царь Озбяк в Орде великого князя Михаила Ярославичя Тферского на реце Наи у города Дедякова, и привезоша его из Орды в Москву. [Запис докладніший, ніж в Н1ЛСІ, але відмінний від повісті РогЛ – там р. Севенча вказана.]

В лето 6828 [1320] месяца маиа в 30, на память святого отца Исакия прозвитера, преставися князь Борис Даниловичь, и положен бысть во граде в Володимери в церкви святыа Богородица. [Пам’ять св. Ісакія Далматського – справді 30 травня. Трохи докладніше, ніж у ТЛ.]

В лето 6833 [1325]. Тое же зимы в Филипово говенье, месяца ноября в 21, на память честнаго Введениа святеи богородици, князь Дмитреи Михайловичь Тферскии в Орде убил князя великаго Юрья Даниловичя, и привезоша тело его на Москву и положиша его в церкви святого Михаила. [В ТЛ достеменно була тільки остання фраза. В РогЛ – дуже стисло.]

В лето 6834 [1326]. Тое же осени месяца сентября в 15, на память святого мученика Никиты, убиша в Орде два князя, Дмитрея Михаиловичя Тферского да князя Александра Новосильскаго, единого дни на едином месте, на реце, нарицаемеи Кордакле. [Як у ТЛ, РогЛ, відмінність тільки у назві ріки.]

В лето 6839 [1331]. На ту же зиму месяца марта в 1 день, на память преподобнои мученици Евдокеи, преставися княгиня великая Иванова, именем Елена, в черницах и в скиме, и положена бысть в церкви святого Спаса. [Точно як у ТЛ, РогЛ.]

В лето 6841 [1333]. Того же лета преставися Суздальскии князь Александр Васильевичь. [Так само в ТЛ, РогЛ.]

В лето 6847 [1339]. Тое же осени месяца октября в 28, на память святого мученика Терентиа и Неонилы, убиша в Орде князя Александра Михаиловичя Тферскаго, и сына его князя Федора убиша, и разоимани быша по составом. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6848 [1340] преставися князь великии Московскии Иван Даниловичь, внук великаго Александра, правнук великаго Ярослава, в чернцех и в скиме, месяца марта в 31, на память святого отца Стефана чюдотворца, а в гроб положен бысть месяца апрела в 1, на память преподобныя Марии Египетскыя, в церкви святого Михаила, юже сам создал в своей отчине на Москве. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6853 [1345] месяца марта в 11, на память святого отца Софрониа, преставися княгини великая Анастасиа Семенова в черницах и в скиме, и положена в церкви святого Спаса на Москве, юже сама повеле подписати. [Точно як у РогЛ. Пам’ять єрусалимського патріарха Софронія – дійсно 11 березня.]

В лето 6853 [1345]. Того же лета преставися князь Муромскии Василей Ярославичь. Того же лета преставися князь Ярославский Василеи Давыдовичь в чернцех и в скиме, и положен бысть в своей отчине, в граде Муроме, в церкви святою мученику Бориса и Глеба. [Див. коментар]

В лето 6854 [1346]. Того же лета преставися князь Тферскии Костянтин Михаиловичь. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6858 [1350] преставися князь Василеи Александровичь Рязанскии. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6862 [1354]. Тое же весны за полсемы недели, как минули сорочины Феогносту митрополиту, по велице дни, месяца апреля в 26, на память святого мученика Василиа, преставися князь великий Семен Ивановичь Московскыи, княжив лет 12, и положен бысть в своей отчине на Москве в церкви святого Михаила. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6862 [1354]. Того же лета месяца июня в 6, на память святого мученика Дорофея, преставися князь Андрей Ивановичь, после сорочин брата своего Семеновых на третеи день, и положен бысть в тои же церкви святого Михаила. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6863 [1355]. Тое же осени в Филипово говение преставися князь Костянтин Васильевич Суздальскыи месяца ноября в 21, на Введение святыя богородица, в чернцех и в скиме, и положен бысть в церкви святого Спаса в Новегороде в Нижнем. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6867 [1359] месяца ноября в 13, на память святого отца Иоанна Златоустого, преставися благоверныи князь великий Иван Ивановичь Московскыи, в чернцех и в скиме, и положен бысть в своеи отчине в граде Москве, в церкви святого Михаила. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6872 [1364]. Тое же зимы месяца декабря в 27 день, на память первомученика Стефана, преставися княгини великая Александра Иванова Ивановичя, в черницах и в скиме, и наречено бысть имя еи во мнишском чину Мариа, и положена бысть в манастыри у Святого Спаса на Москве, в притворе в приделе. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6873 [1365]. Того же лета, месяца июня во 2 день, на память святого отца Митрофана, патриарха Царяграда, преставися благоверныи и смиреныи князь Андреи Костянтинович Суждальскыи Нижнего Новагорода, в чернцех и в скиме, и положен бысть в церкви святого Спаса в Новегороде в Нижнем, идеже бе отец его князь Костянтин Васильевичь.

[День пам’яті Митрофана Константинопольського – 4 червня, не 2-ге. Відмінність від РогЛ полягає саме в імені святого – в РогЛ правильно, тут помилково. Яке ім’я стояло в ТЛ – невідомо.]

В лето 6876 [1368]. Того же лета преставися князь Василеи Михаиловичь Тферскыи в Кашине. [Скорочення запису РогЛ.]

В лето 6878 [1370]. Тогда ранен бысть князь Василеи Ивановичь Березуискыи, у города у Волока стоящу ему на мосту, внезапу ис подмостья, сквозе мост, литвин пронзе его сулицею, и в тои язве разболелся, изнемог, преставися в чернцех. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6882 [1374]. Тое же осени месяца сентября в 17 преставися на Москве последнии тысячскии Василеи Васильев сын Вельяминовичя и в чернцех и в скиме, и наречено бысть имя ему Варсунофии, и положен бысть в манастыри у святого Богоявления. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6886 [1378]. Преставися княгини Андреева Василиса, в черницах и в скиме, и положена бысть в монастыри святого Зачатиа, еже сама создала […] Си убо преподобная княгини Василиса беаше от града Тфери, рода славна, велика, от отца, именуемаго Ивана Киасовскаго, и матери, нарицаемыя Анны; а родилася в лето 6839, в царство царя Андроника Царягородцкаго, а патриарха Калиста, а в Орде тогды царь бысть Озбяк в Сараи, а на Руси в княжение великое Ивана Даниловичя Калитино, при архиепископе Феогнасте митрополите.

И еще сущи отроковица, изучена бысть грамоте, и егда бысть 12 лет от рожениа ея, вдана бысть за христолюбиваго князя Андрея Костянтиновичя, и пожиста в законе господни, яко богоугодници постом и молитвою, и милостынею, и пожиста лет 24, и князь Андреи преставися в чернцех и в скиме, и положиша его в церкви святаго Спаса, идеже бе отець его князь Костянтин.

Княгиня же Василиса много плакавше по князи своем, пребысть вдовою 4 лета, по сем пострижена бысть от Дионисья, архимандрита Печерскаго [в Нижньому Новгороді], и наречено бысть имя еи Феодора. И бысть еи тогда от рожения лет 40 и раздава все имение свое, казну, церквам и монастырем и нищим, а слуги своа и рабы и рабыня распустила на слободу, а сама [перейшла] на житие в манастыри у святаго Зачатиа, иже сама создала при своем князи […]

Княгиня же Василиса, нареченная преподобная Феодора, поживши в черницах 8 лет, и поболевши неколико дней, преставися ко господу. [Оце рідкісний випадок докладної повісті про життя і смерть княгині. Дуже подібно до РогЛ, тільки тут додано прізвище Киасовский.]

В лето 6891 [1383]. Того же лета месяца июля в 5 день в неделю, на память святого отца Еулампада, в 6 час дни преставися раб божии князь великии Дмитреи Костянтинович, в чернцех и в скиме, наречено во святом крещении Фома, а во мнишьском чину наречен бысть Феодор, и положен бысть во своеи отчине в Новегороде в Нижнем в церкви каменои во святом Спасе. [Точно як у ТЛ, РогЛ.]

В лето 6897 [1389] месяца мая в 19, на память святого мученика Патрекия, на 5 неделе по велице дни в среду долго вечера в час нощи, преставися благоверныи и христолюбивыи и благородныи Дмитрии Ивановичь Московскии. В гроб положен бысть мая в 20, на память святого мученика Фалелея, и певше над ним обычныя песни, положише его в церкви святого архааггела Михаила. [Точно як в РогЛ, тільки там вказано 2-й час. ]

В лето 6897 [1389]. Тое же зимы в Филиппово говение, месяца декабря во 2 день, на память святого пророка Аввакума, преставися раба божия благоверная княгини Мария Андреева, мати сущи Володимеру, в черницах и в скиме, наречено бысть имя еи во мнишьском чину Марфа, и положена бысть в церкви святого Рожества в честнем манастыре, иже сама создала, еще сущи при своем животе. [До ТЛ дуже подібно, з РогЛ – ідентично.]

В лето 6898 [1390]. Тое же весны в великое говение преставися раб божий Иван Родионович, нареченыи во мнишьском чину Игнатии, и положен бысть у святого Спаса в монастыри, иже на Всходне. [Точно як у ТЛ, РогЛ.]

В лето 6900 [1392]. Того же лета преставися княгини великая Ульяна Олгердова в черницах и в скиме. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6901 [1393] месяца июля в 29 день преставися князь Иван, сын князя великого Дмитриев. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6902 [1394] преставися князь великии Суждалскыи Борис. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6903 [1395]. Того же лета преставися благоверныи князь Борис Михаиловичь в Кашине в канун святаго пророка Ильи, а привезоше его во Тферь на память святыя Мариа Магдалыни, и положен бысть во святем Александре. [Точно як у РогЛ.]

В лето 6907 [1399]. Під цим роком уміщена обширна повість про смерть великого князя Михайла Олександровича Тверського [с. 144 – 148]:

Того же лета преставися благоверныи великии князь Михаило Александровичь Тферскыи, от родьства лет 65 [… Князь говорить єпископу Арсенію:] «Да мя сподобит в день сии пострищися в иноческое житие от честныя тя рукы» […] От того же часу изыде в слух по всему граду, яко дни сего хощет великии князь Михаило Александровичь оставити свое княжение, и хощет постригтися и черноризец быти, и дивяхуся людие зело […] Он же в манастырь святого Афанасия на пострижение грядеше […] Преподобный епископ Арсений постриже и, и облече и во святый аггельскыи иноческыи образ, Матфеи тому имя нарек. В 4 день призывает епископа и скимного свершения желанием просит. Епископ же, духовне радуяся, в куколь и в скиму воверши и […] Пребысть днии 8 в святем аггельском образе, и бысть якоже скончавающуся дни осмому во вторник, вечеру сущу […] тихо и кротко преставися блаженныи Матфеи […] И погребоша и в велицеи соборнои церкви святого Спаса на деснеи стране, в лето 6907 месяца августа в 27 день, на память святого отца Пимина.

Практично ідентична до РогЛ. Хоча дана повість – безсумнівно тверського походження, вона за інформативністю поступається аналогічній повісті С1ЛСІ, при тому що основні факти збігаються. Повість цікава дуже докладним описом самої процедури постриження князя.

В лето 6919 [1410]. Того же лета о Троицыне дни преставися князь Володимер Андреевичь. [Точно як у РогЛ, там і підстави датування.]

В лето 6920 [1411] преставися княгини великая Овдотья князя великаго Ивана Михайловичя Тферскаго месяца апреля 13. [Точно як у РогЛ, там і підстави датування.]

На цих словах текст, який ми назвали Сим1Л, уривається, можливо, механічно, так що й запис про смерть Євдокії обрізано, принаймні можна було сподіватись повідомлення про місце її поховання.

В плані змісту впадає в очі виняткова близькість Сим1Л в частині 1374 – 1411 років до РогЛ. Але від подальших роздумів на цю тему я утримуюсь, щоб не відволікатись від своєї основної теми.