Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Московський звід 1493 р.

Микола Жарких

Московський звід 1493 року належить до типу скорочених літописів. Вважається, що він мав спільний протограф зі скороченим зводом 1495 р. Він використаний за публікацією 1962 р. [Полное собрание русских летописей. Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца 15 века. – М.: изд. АН СССР, 1962 г., с. 161 – 294]. Літопис зберігся у кількох списках, найдавніший з яких походить з сер. 16 ст. Цей літопис переглянуто з кінця 12 ст.

Московський скорочений звід 1495 року використано за публікацією 1962 р. [Полное собрание русских летописей. Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца 15 века. – М.: изд. АН СССР, 1962 г., с. 300 – 366]. Літопис зберігся у кількох списках, найдавніший з яких походить з кінця 15 ст., тобто практично з часу закінчення самого зводу.

Оскільки ці зводи досить подібні, ми подаємо їх разом. Якщо перед записом немає ніякого позначення – це означає, що він читається однаково в обох зводах. Різночитання подаються з префіксами МЗ1493, МЗ1495.

В лето 6745 [1238]. Тогда убиша великого князя Юрья Всеволодовича и з детьми и со братаничами.

В лето 6756 [1248]. Преставися князь велики Ярослав Всеволодович в Орде.

В лето 6757 [1249]. Тогда убиен бысть князь великий Михайло Ярославич Московский на Поротве.

В лето 6771 [1263]. Преставися князь великии Александр Ярославич в черньцех и в скиме, и положен бысть в Володимери в Рожестве святыя богородица.

В лето 6779 [1271]. Преставися великии князь Ярослав Тверскыи.

В лето 6802 [1294]. Преставися князь великии Дмитрии Александрович в черьцех и в схиме на Волоце.

В лето 6807 [1299]. Преставися князь великыи Феодор Ярославскыи и Смоленскыи.

В лето 6810 [1302]. Преставися князь Иоанн Переяславскыи, маия в 15.

В лето 6810 [1302]. По том же на лето преставися князь Борис Андреевич февраля 25. По нем преставися за неделю князь Данило Александровичь Московскыи.

В лето 6812 [1304]. Того же лета преставися князь великыи Андреи Александрович Городецкии, Суздалскыи и Новогородцскыи, и положен бысть в церкви святаго архаггела Михаила на Городци.

В лето 6826 [1318]. Того же лета убиша в Орде князя великаго Михаила Ярославича Тверскаго.

В лето 6829 [1321]. Преставися князь Борис Данилович, и положен бысть в Володимири во святеи Богородици.

В лето 6831 [1323]. Преставися князь Юрьи Данилович в Орде.

В лето 6840 [1332]. Того же лета преставися князь великии Александр Васильевичь Суздальскаи.

В лето 6848 [1340]. Преставися князь великии Иван Даниловичь, месяца марта 31, и положен бысть в церкви святаго архаггела Михаила на Москове.

В лето 6853 [1345]. Того же лета преставися князь Василеи Давыдович Ярославскыи в черьнцех и в схиме, в положен бысть во Спасе. [Всі давніші літописи говорять, що постригся Василь Муромський – див. коментар.]

В лето 6853 [1345]. Тое же зимы преставися Василеи Муромскыи, и положен бысть у Бориса и Глеба на Ушне в монастыре. [Що це за Ушня – науці невідомо. Є така річка на схід від Казані, але це явно сюди не йде. Давніші літописи пишуть про Муром як місце розташування монастиря.]

В лето 6861 [1353].

МЗ1493: Того же лета преставися князь великыи Семен Иванович, априля 23, и положен бысть в церкви святаго Михаила архаггела.

МЗ1495: Того же лета преставися князь великыи Семен Иванович, априля 23, и положен бысть на Москве святаго Михаила архаггела в церкви.

В лето 6861 [1353]. И после сорочин князя Семена преставися брат его князь Андреи Иванович, июня в 4.

В лето 6863 [1355]. Тое же осени преставися князь Костянтин Васильевичь в черньцех и в схиме, и положен бысть в созданнеи ему церкви святаго Спаса в Новегороде Нижнем, месяца ноября 25.

В лето 6897 [1389]. Разболеся князь великии Дмитрии Иванович на Москве […] и предасть душу свою богу, месяца маиа в 9, в 2 час нощи, и положен бысть в соборнои церкви святаго архаггела Михаила. [Великої повісті немає.]

В лето 6907 [1399].

МЗ1493: Того же лета преставися благоверныи великы князь Михаило Александрович Тверскыи, нареченного во иноцех Матфеи.

МЗ1495: Того же лета преставися благоверныи великы князь Михаило Александрович Тверскыи, наречен во иноцех Матфеи. [Виправлено описку в МЗ1493.]

В лето 6912 [1404]. Того же лета преставися князь великии Василеи Дмитриевич Суздалскии.

В лето 6913 [1405]. Князь же Семен и з женою и з детми поиде к Вятке, и пребысть на Вятке 5 месяц, и разболелся и преставися месяца декабря в 20.

В лето 6915 [1407].

МЗ1493: Княгини великая Евдокея Дмитриева заложи на Москве церковь камену внутри града; а того же лета и преставися, иуня в 7, во мнишеском чину нареченна бысть Еуфросиниа, и положена в церкви Вознесениа, юже сама заложи.

МЗ1495: нема цього запису.

В лето 6915 [1407]. Того же лета преставися князь Юрьи Смоленскыи в Рязани, в пустыни у игумена у Петра.

В лето 6925 [1417]. Преставися князь Василеи Васильевич Новагорода Нижняго на пути, едучи с Коломны; и положиша его на Москве во святом архаггеле Михаиле. [Явна помилка, інші літописи називають тут Івана Васильовича.]

В лето 6933 [1425]. Месяца февраля 17 день преставися благоверныи и христолюбивыи великии князь Василеи Дмитриевич всея Руси, на второи неделе великаго поста во вторник, по соборе, в 3 час нощи; а был на великом княжении 36 лет.

В лето 6933 [1425]. Того же лета преставися князь великии Иван Михаилович Тверскии.

В лето 6949 [1441]. Тое же осени преставися князь Дмитрии Краснои.

В лето 6961 [1453]. Того же лета преставися великая княгиня Софиа в черницах у Вознесениа, июня 15.

В лето 6961 [1453]. Того же лета князь Дмитреи Юрьевич Шемяко умре с отравы в Великом Новеграде.

В лето 6964 [1456]. Тое же весны преставися князь великии Иван Феодорович Рязанскии.

В лето 6969 [1461]. Преставися князь великии Борис Тверскии, февраля 18.

В лето 6970 [1462]. Князь великии [Василь Васильович] повеле жещи у себя труд на хрепте, болести ради сухотныа, и с тех ран разболеся и преставися марта 27, на память святыя Матрена, иже в Селуни.

В лето 6971 [1463]. Во граде Ярославли, при княжении князя Александра Федоровича, явишася у Спаса в монастыри чюдотворци Феодор Растиславичь Смоленскии з детми, почало от гроба их людеи много прощати; а князем ярославским прощение же доспелося со всеми вотчинами, отдавали их великому князю Ивану Васильевичу, а печалованием из старины Алексеевым Полуектовича, диака великого князя.

В лето 6975 [1467].

МЗ1493: Преставися великая княгини Марья Тверская, апреля 22, в 3 час нощи; а князь великии был на Коломне.

МЗ1495: Преставися великая княгини Марья Тферянка, апреля 22, в 3 час нощи; а князь великии был на Коломне.

В лето 6981 [1473]. А князь Юрьи разболеся и преставися лета 81, сентября 12.

В лето 6986 [1478].

МЗ1493: Тое же зимы, февраля 2, великая княгини Мариа Василиа Васильевича пострижеся в черници в манастыри у Вознесениа на Москве, и наречено бысть имя еи Марфа.

МЗ1495: нема цього запису.

В лето 6989 [1481]. Тое же весны, месяца июла в 5 день, преставися благоверныи князь Андреи Васильевич Меньшои в 4 час дни, и положен бысть на Москве в церква Архаггеле.

В лето 6991 [1483]. Генваря в 7 преставися князь велики Василеи Иванович Рязанскыи в обедню.

В лето 6991 [1483].

МЗ1493: Тое же весны, априля 2, преставися княгини Елена князя Андрея Васильевича.

МЗ1495: Тое же весны, априля 2, преставися княгини Елена князя Андрея Васильевича Углечского.

В лето 6993 [1485].

МЗ1493: Того же лета, июля в 4, преставися благоверная великая княгини Мариа, мати великого князя Ивана Васильевича, нареченая во мнишеском чину инока Марфа, и положена бысть в церкви Вознесения на Москве.

МЗ1495: нема цього запису.

В лето 6998 [1490].

МЗ1493: Тоя же зимы, месяца марта в 7, с суботы на неделю, в 8 час нощи, преставися благоверныи и христолюбивыи князь великии Иван, сын великого князя Ивана Васильевича всеа Русии стареишии, первые его великия княгини Марьи, дочери великого князя Борисовы Александровича Тверскаго; и положиша и во церкви архангела Михаила на Москве.

МЗ1495: Месяца марта в 7, с суботы на неделю, в 8 час нощи, преставися благоверныи князь великии Иван Иванович всея Руси и положен на Москве в Архаггеле.

В лето 7002 [1493].

МЗ1493: Тое же осени, ноября в 6 день, преставися князь Ондреи Васильевичь, а седел в тюрме на Москве, на Казенном дворе, два года и 47 днеи, и положиша во Архангеле на Москве у северских двереи.

МЗ1495: Тое же осени, ноября в 6 день, преставися князь Андреи Васильевич Болшеи, а седел в тюрме на Москве, на Казенном дворе, два года и 47 днеи, и положиша и во Архаггиле на Москве у северских двереи.

Записом за 16 листопада 1493 р. закінчується Московський звід 1493 р. У зводі 1495 р., який закінчується записом за 15 лютого 1495 р., є ще одна нотатка:

В лето 7002 [1493].

МЗ1493: нема цього запису.

МЗ1495: Того же месяца [мая] 29, в четверток, привезоша с Волока князя Бориса Васильевича мертваго, и положиша и в церкви архаггела Михаила на Москве.

Таким чином, зводи 1493 та 1495 років справді досить подібні і в розрізі нашої теми можуть розглядатись як одне джерело. Що ж стосується змісту, то для часу до 1425 року можна простежити 10 випадків, коли МЗ1493 слідує записам РогЛ – НКЛ – Н4Л, на відміну від редакцій, представлених в С1ЛСІ – МЗ1492. Для періоду 1441 – 1462 рр. є 4 записи, в яких МЗ1493 слідує за ЄЛ, а не за іншими літописами. Тобто в цілому не можна сказати, щоб МЗ1493 був простим скороченням якогось ранішого літопису – це досить самостійне зведення кількох джерел.