Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Псковські літописи

Микола Жарких

Псковські літописи є дуже своєрідними, вони містять лише невелику кількість запозичень із загальних літописів, натомість масу місцевих повідомлень, які не відбились в жодних інших літописах.

Псковський 1-й літопис (П1Л)

Псковський 1-й літопис використано за виданням 1848 р. [Полное собрание русских летописей. Т. 4. Новгородская 4-я летопись. Псковская 1-я летопись. – Спб.: тип. Э. Праца, 1848 г., с. 165 – 345]. Починається він від призвання варягів і спочатку містить виписки з Повісті времен і літ, з особливим інтересом до Пскова. Починаючи з 12 ст., в ньому з’являються оригінальні звістки. Найдавніша його редакція походить з 1469 р., наступною була редакція 1547 р. В найповнішому зі списків літопис доведено до 1650 року.

В лето 6912 [1404]. Тоя зимы, в суботу мясопустную, на праздник Сретения Господа нашего Исуса Христа, князь Григорей пострижеся во мнишеский чин. [Стрітення – 2 лютого. В 1404 р. м’ясопусна субота припадала на 2 лютого, так що показники збігаються. Але рік 6912-й в такому разі слід вважати ультра-березневим.]

В лето 6925 [1417]. Того же лета […] и князь Григорей преставися.

В лето 6927 [1419], индикта 12, бысть мор во Пскове велик; и князь Феодор Александровичь постригся на Снетной Горе. [ Ростовський.]

В лето 6950 [1442] бысть во Пскове мор велик зело […] И князь Александр Федорович, и посадник Георгий Тимофеевичь […] поставиша церковь Похвалу святыя Богородица […] Того же лета князь Александр [Федорович? Іванович?] преставися в образе ангельськом. [Син Федора Ростовського? В списку намісників в 1439 – 1442 рр. значиться кн. Олександр Іванович Лукомський.]

В лето 6973 [1465]. Того же лета преставися посадник псковский Максим во иноческом чину.

В лето 6984 [1476]. Тоя же зимы преставися во граде в великом Володимере князь Федор Юрьевичь Шуйской, и постриглся. [Він був псковським намісником в 1467 – 1472 рр., звідси й цікавість літописця до його долі.]

В лето 6984 [1476]. Тоя же весны преставися в городе в Муроме Марфин сын Феодор, и постриглся месяца мая в 9, на пренесение мощей святаго Николы.

В лето 6984 [1476]. Князь Иван Звенигородской преставися в великом Володимере, в великой пяток, и постриглся. [Те саме у Псковському 3-у літописі. Цей Іван Олександрович Звенигородський був псковським намісником в 1463 – 1466 рр., і в 1476 р. псковичі знову просили призначити його, але він помер. Велика п’ятниця в 1476 р. була 12 квітня.]

В лето 7042 [1534]. Того же лета месяца декабря в 4 день преставися благоверный великий князь Василей Ивановичь всея Руси, и остави земное царство, приим мнишеский чин, наречен во иноцех Варлам скимник.

В лето 7092 [1584]. Преставися царь Иван, марта в 18 день, в среду, во 12 час дни. [Цей запис міститься в основному списку П1Л. 18.03.1584 р. – дійсно середа.]

В лето 7092 [1584]. Государь царь и великий князь Иоанн Василиевичь, судом божиим, преставися, в иноцех Иона. [Цей запис міститься у Снегиревському списку П1Л.]

В лето 7106 [1598]. Преставися царь Федор Иванович генваря в 6 день.

В лето 7112 [1604]. Преставися благоверная царица Ирина Федоровна, во иноцех Александра, октября в 26 день.

В лето 7114 [1606] князя Василья воцариша на Москве, и бысть полчетверта года, и постригши отдаша в Литву, и тамо умре.

Псковський 2-й літопис (П2Л)

Псковський 2-й літопис обривається на півслові в 1486 р. Він зберігся у єдиному списку кінця 15 ст., використано за виданням 1955 р. [Псковские летописи. – М. : 1955 г., т. 2, с. 10 – 69.]

В лето 6912 [1404]. Того же лета князь Григории пострижеся в Великих пустынях.

В лето 6925 [1417]. Того же лета преставися князь Григории, на Снетной горе постригся, и положен бысть в притворе на деснои стороне.

В лето 6928 [1420]. И бысть мор велик зело, и мнози тогда мужи и жены прияша аггельскыи образ мнишьскыи.

В лето 6928 [1420]. Тогда пострижеся в болезни князь Феодор Александровичь и отъеха на Москву.

Таким чином, записи П2Л, не даючи нових епізодів, підтверджують дані П1Л і додають до них важливі подробиці.

Псковський 3-й літопис (П3Л)

Псковський 3-й літопис – це звід 1567 року, продовжений пізніше до сер. 17 ст. В частині до 1481 р. він близький до П1Л. Літопис використано за виданням 1955 р. [Псковские летописи. – М. : 1955 г., т. 2, с. 70 – 290]

В лето 6860 [1352]. Бысть мор зол во граде Пскове и по селом […] Да сего ради мнози идяху в монастыри, мужи или жены, постризахуся в мнишский чин, аггельскому образу сподобляхуся. [Подібно до запису Н4Л.]

Записи 6192, 6925, 6950, 6973, 6984 (всі три записи), 7092, 7106, 7112, 7114 років повторюють записи П1Л.

В лето 6973 [1465]. Того же лета преставися посадник псковскии Юрьи Тимофеевич в черньцех. [В П1Л згадана його смерть, але без вказівки на чернецтво.]

Загалом псковські літописи дають для нашої теми поживу не дуже рясну, але їх звістки не перетинаються з іншими літописами.