Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 341 – 372

Микола Жарких

341. От Успения – Агафію… (с. 76)

9 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо священноінока Івоню (3), схимниці Євдокії (! 4), священика інока Антонія (5).

Дата, згідно моїх розрахунків, позначає 15 серпня 1528 р.

342. Яким поч[ав] – Ксенію… (с. 76)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо іноку Варвару (6), іноку Марем’яну (10), священно схимника Євстратія (13).

Яким – це вже десяте ім’я писаря ПС.

343. Рід Захарії Полтева зі Смоленська (с. 76)

37 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Сергія (1), інока Саву (13), інока Єфрема (25), Іоана (28 Волинець вписав за сермягу – приписано на полі).

Занько Павлович Полтев згаданий у 1510 р. як смоленський городничий [Бонецький-1, ]. Я думаю, що на початку розділу записано саме його рід.

344. Никон ге[нваря] А [1] – Федора… (с. 76)

43 імені чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Феофана (9), Льва схимника (16), схимницю Агафію (18).

Я думаю, що Никона як писаря ПС ми вже бачили вище (у розділі 332). Дата, згідно моїх розрахунків, позначає 1 січня 1529 р.

345. Рід Бородін Амбросович (с. 76)

65 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Євсегнія (12), іноку Марем’яну (13), Никиту (18 Чаплич – приписано на полі), іноку Агрипину (33), іноку Фетінію (34), іноку Наталю (48).

Про Чапличів маємо згадки з 1 пол. 16 ст. [Бонецький-1, ], але Никити серед них немає. Роду Бородіних у цьому довіднику немає.

346. Рід князя Івана Вишьневського (с. 77)

ПС Вітте (27 – 29) Войтович Примітки
346-0 Князь Іван Іван Михайлович Вишневецький згоден з Є. В.
346-1 Князя Михайла Михайло Васильович, батько кн. Івана (346-0), відомий у 1475 – 1514 рр. 253 Михайло Іванович Несвізький, помер після 1478 р. згоден з Є. В.
346-2 Княгиню Агафію мабуть, дружина Михайла (346-1) 254 як у Є. В. ?
346-3 Князя Василя Василь Васильович Збаразький, батько Михайла (346-1), згаданий в 1463 р. 255 як у Є. В. згоден з Є. В.
346-4 Княжну Марію помилково: княгиня, дружина кн. Василя (346-3), мати кн. Михайла (346-1) 256 сестра Василя Васильовича (346-3) ?
346-5 Князя Михайла Михайло Іванович Несвізький, брат у других Василя (346-3) 257 Михайло Васильович Вишневецький († 1517 р.) ?
346-6 Княжну Марію сестра Михайла Васильовича (346-1), в 1493 р. – дружина Івашка Яковича Владики 258 сестра Михайла [неясно, якого] ?
346-7 Князя Єрофея ? 259 княже ім’я Федора Васильовича Порицького, згаданого в 1514 р. ?
346-8 Авдотью. Кінець. можливо, перша дружина Михайла (346-1) ?

Князь Іван Михайлович Вишневецький, котрий зробив запис до ПС, відомий від 1511 р., помер бл. 1542 р. [Вольф, 563 – 564]. Для нас важливо, що в записі немає його брата Федора, котрий помер бл. 1533 р. [Вольф, 554], і можна думати, що запис був зроблений раніше.

З ототожнень, запропонованих коментаторами, можна погодитись тільки з тим, що Михайло і Василь позначають батька і діда князя Івана. Авдотья (346-8), якби була дружиною кн. Михайла (неважливо, якого) – звалася б княгинею, чого ми не бачимо. Княжна Марія (346-6), якби вона існувала і була на момент запису більше 30 років жінкою Владики, не могла бути вписана зі своїм дівочим титулом, і так далі.

347. Марка… (с. 77)

Марка, Євфимію, Февронію, Агафію, Євдокію, Зиновію, Ірину, Василя, Сильвестра, Луки (!), Фому.

348. Рід пана Єска Матфеєвича (с. 77)

Анну, Агафію, Мамелфу, схимника Йосифа (4).

Такого роду в довіднику Бонецького немає.

349. Рід пана Івана Рагачовского Дмитрієвича (с. 77)

Дмитра, Фетінію, Андрія, Тетяну.

Такого роду в довіднику Бонецького немає, назва, я думаю, вказує на місто Рогачов у Білорусії, хоча села з такою назвою є на Волині та біля Житомира.

350. Рід пана Івана Привередовського (с. 77)

Олександра, Василису, Василя, Івана.

Роду Привередовських в довіднику Бонецького немає; у Млинівському районі Рівненської обл. є село , котре вперше згадується в описі Луцького замку 1545 р. як власність Грицька Привередовського. Думаю, цей запис в ПС дозволяє дещо поглибити історію цього села – до 1520-х років.

351. Рід пана Івана Дмитровича М[ж]евського (с. 77)

Дмитра, Анну, Івана.

Такого роду в довіднику Бонецького немає.

352. [Рід] Минка з Острузка (с. 77)

Афанасія, Варвару, Андрія, Анастасію, Анастасію, Михайла, Ульяну.

353. Рід пана Івана Покотиловича (с. 77)

Арефу, Марфу, Георгія, Агафію, Міхея, Федора, Анну, Івана, Анну, Григорія. Кінець.

Зем’янин Іван Покотило згаданий в 1544 р. [Бонецький-1, ]. Можна думати, що це він зробив запис свого роду.

354. Микиту… (с. 77)

Микиту, Марію, Катерину, Якова, Василя, Агафію, Агрипину.

355. Рід пана Єрлида Окорського Сенка (с. 77)

(1) Онисифора, Меланію, Івана, Євдокію, Василя, Марію, Симона, Анну.

(2) Івана (Остафьєвича – приписано на полі), Якова, Февронію, ієрея Павла.

Ні Єрлидів (Єрличів?), ні Окорських в довіднику Бонецького немає. В Локачинському районі Волинської області є села та ; можна думати, що даний запис ПС пов’язаний із Волинню.

356. Івашко Давидович 3 душі уписав (с. 77 – 78)

(1) Марію, схимницю Акулину, Онуфрія.

(2) Авдотью, Семена, Соломониду, Кирила, Меланію, Якова, Стефана, Івана, Григорія, Івана, Фетінію, Нестора.

357. Рід Василів Шестокова (с. 78)

Інока Васіана, Марію, Максима.

Такого роду в довіднику Бонецького немає.

358. Рід пана Данила Васильовича писаря князя Костянтина Івановича Острозького і його жони Марії по отцям і по матерям їх (с. 78)

Преосвященного єпископа Варсонофія, Володимира – у святому хрещенні Василя, схимника Феогноста, Федора, Воніфатія, Анисима, Семена інока, Анну, Меланію, Антоніду, Марину, Катерину.

Про Данила Васильовича я ніяких відомостей не знайшов. Думаю, що вказівка на князя Острозького зроблена ще за життя останнього, тобто до 1530 р.

правив у Смоленську з 1509 р., в 1514 р. ув’язнений російською владою. Можливо, що запис стосувався саме його.

Формулу «Володимира – у святому хрещенні Василя» ми бачили вище (розділ 9-1) стосовно князя Володимира Святославича. Можливо, тут помилково пропущено його князівський титул.

Після цього розділу зроблено пропуск на половину сторінки. Можливо, тут планувалось зробити ще якийсь запис, пов’язаний з князем Острозьким (пом’яник, записаний нижче, в розділі 373 ?).

359. Рід Чешенков (с. 78)

Григорія, Потапія.

Запис роду Григорія Чешенкова ми вже бачили вище (розділ 233-5), тут, я думаю, записано самого Григорія після його смерті.

360. Івана (Ворона)… (с. 78)

Івана (Ворона – приписано на полі), Олену, Івана, Івана.

Маємо звістки одразу про двох осіб на ім’я Іван Ворона. Перший згаданий в 1511 р. – мав справу з кн. Заславським; в 1518 р. уже виступають його сини. Другий – віленський боярин в 1538 р. [Бонецький-1, ]. Можна думати, що тут згадано першого з них.

361. Рід Єнков (с. 78)

Федора, Григорія, Агафію.

362. Рід князя Ружинського (с. 78)

Воніфатія, схимницю Февронію, Феодосію, Авдотью, Івана, Івана, Марію, Павла, Меланію, Нелюбу, Лихача, Наума.

Вище (розділи 139, 329) ми вже бачили заголовки князівських родів, за якими немає жодного князівського імені. Повтори говорять нам, що такі записи не можна вважати помилками писарів. Єдине, що спадає мені на думку – що ці записи були наслідками якихось вкладів відповідних родин на користь Печерського монастиря, котрі не були пов’язані із поминанням конкретних осіб; синодик виступав тут просто як пам’ятна книга таких благодіянь.

363. Рід Промченков Василів (с. 78)

Ігнатія, Євфимію, Йосифа, схимницю Ксенію.

Пан Ігнат Промчейкович був свідком при укладанні 20 вересня 1463 р. в Острозі купчої пана Дробиша Мжюровича [Archiwum książat Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – Lw. : 1887, t. 1, № 59, s. 56]. Цілком може бути, що саме він записаний першим в цьому розділі. Васько та Грицько Промчейковичі (брати?) були свідками при заповіті Марії, дружини Михна Омелянського, написаному в Острозі 21 квітня 1508 р. [Archiwum książat Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – Lw. : 1890, t. 3, № 85, s. 55]. Васько міг бути сином або онуком Ігнатія і саме тією особою, котра ініціювала даний запис. Отже, маємо ще один рід пов’язаний з Острогом та князями Острозькими.

Ще один запис цього роду дано нижче (розділ 370), але там немає історичних імен.

364. Рід Лабосов (с. 78)

Михайла, Гаврила, Василису.

Такого роду в довіднику Бонецького немає.

365. Рід пана Ласков Іванов (с. 78)

Івана, Тетяну.

Такого роду в довіднику Бонецького немає. У Володимир-Волинському районі є село – можливо, воно якось пов’язане із цим записом.

366. Рід пана Богдана Гоского (с. 78)

Івана, Олександра.

Вище (розділ 250) ми вже бачили один запис Богдана Гостського, з іншими іменами.

367. Рід пана Івана Федоровича Кощеєвича, архімандрита Жидичинського Іони (с. 78)

(1) Костянтина, схимника Феогноста, інока Луки (!), Стефана, священноархімандрита Іону, Олександра, Георгія, Федора, Лаврентія, Меланію, Анастасію.

(2) Меланію (Гурка Федорович – приписано на полі), Марію, Марію, Федора, Анастасію, Іоана, Анна (!).

(3) Івана Шпрайського, Михайла, Євфимію, Іоана, Софонія.

Вище (розділ 176) ми вже бачили запис жидичинського архімандрита Іоасафа, а тут маємо друге ім’я архімандрита (я так розумію, що Іваном Федоровичем Кощеєвичем він звався до постриження).

Родів Кощеєвичів і Шпрайських у в довіднику Бонецького немає.

Блок (3) в рукописі перекреслено, після нього йде пробіл на 1/3 сторінки.

368. Рід валах Олексійовича, зовомого Єрофея, писаря і підскарбія князя Костянтина Острозького (с. 78)

Іоана, Олексія, Євсегнія, Бориса – інока Варсонофія, Григорія, Пахомія, Гаврила, Марію, Зиновію.

Після цього розділу в рукописі знову залишено пробіл на півсторінки. Як і про запис писаря Данила (розділ 358), можна думати, що цей запис зроблено ще за життя князя Костянтина Івановича Острозького, до 1530 р.

369. Івашков рід Охремович (с. 79)

Никифора, Христину.

Такого роду в довіднику Бонецького немає.

370. Рід Промченков (с. 79)

Івана, Марію, Никиту, Єфрема, Михайла, Агафію, Артемія.

Один запис цього роду ми вже бачили вище (розділ 363).

371. Рід пана Івана Котов (с. 79)

Іоана, Єфросинії (!), схимника Фірса, Феклу, Андрія, Олену, Юрія, Петра, Льва, Марію, Федора, Анастасію, Івана, Льва, Ульяну, Ульяну, Мануїла, Варвару.

Ми маємо звістки про рід Котовичів з кінця 15 ст.; найбільш відомий його представник – Лев Іванович Котович (згадувався в 1524 – 1541 рр.); в 1546 – 1547 роках виступають уже діти Льва [Бонецький-1, ]. Може бути, що першим в розділі записано Івана – батька Льва, котрий як Ян / Івашко Котович згадувався в 1495 – 1499 рр.

372. Рід Стефана Петуховича (с. 79)

Йова, Марію, схимницю Агрипину, Федора, Парасковію, Петра, Тетяну, схимника Досифея, Агрипину, Івана, Лукерію, інока Антонія.

В 1507 р. згаданий полоцький хорунжий Олександр Петух [Бонецький-1, ], і могло би бути, що в 1520-х роках уже діяли його діти – Петуховичі. На жаль, не бачимо в записі потрібного нам Олександра, тому цей зв’язок залишається чисто гіпотетичним.