Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 321 – 340

Микола Жарких

321. Архімандрит прислав Марку наміснику листок
велів S [6] душ вписати (с. 71)

(1) Іоана, Антоніду, Діонісія, Іоана, Никифора, Іоана.

(2) Михайла, Матрону, Зиновію, Федора, Іоана, Василя, Матрону, схимницю Олену, Анну, схимницю Олександру, Матвія, Тетяну, Луку, Василя, священноієрея Ісакія, Василису, Ульяну, Тимофія, Марію, Пелагею, Федора, Марію, Авдотью, Понарію, священноієрея Євстафія, Агафію.

322. Чудин Труфанович стародубець
S [6] душ вписав (с. 71)

(1) Костянтина, Євпраксію, інока схимника Венедикта, іноку схимницю Анну, Артема, Ірину.

(2) Євдокію, Василису, інока Андріана, іноку схимницю Анастасію, Михайла, трифона, священноінока схимника Діонісія, інока схимника Досифея, Климентія, Ірину, Маковія, Тарасія, Семена, Акулу, Євфимію, Ірину, Євдокію, Марію, інока Нифонта, Конона, Марію, інока схимника Дементія, Євфимію, Агрипину, Софію, Овдою (!), Дмитра, меланію, Федора, Филипа, Макарія, Марію, Феодосія, Григорія, Феодосію, Георгія, Матрону, Єлеазара, Марію, Євдокима, Петра, Йова, Парфенія, Марію, Андрія, Анастасію, Тимофія, Семена.

Ні Чудинів, ні Трифоновичів у довіднику Бонецького немає (мабуть, і не дивно, бо Стародуб від початку 16 ст. перейшов під владу Москви).

323. Рід Юхна Федоровича… (с. 72)

19 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Григорія (в 13-й позиції; королев дворянин – приписка на полі), Симона новохрещеного (16), Далмата (19 Перько).

Роду Перко у довіднику Бонецького немає, хоча у формі Пірко це прізвище відоме в сучасній Україні.

324. Юрія… (с. 72)

7 імен чоловіків і жінок впереміш.

325. Пан Юрій Михайлович Попковича
рід свій вписав (с. 72)

15 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Варлаама (2).

Роду Попковичів у довіднику Бонецького немає.

326. Князь Семен Озерецький дві душі вписав (с. 72)

Ісака, Давида. Кінець.

Князь Семен Іванович Озерецький відомий з двох згадок 1522 і 1528 років [Вольф, 360], що дає нам орієнтовний час запису до ПС.

327. Наум Стрільник рід свій вписав (с. 72)

Семена, Марію, Пелагею, Євдокію, Агапію.

328. Леонтій отця свого вписав (с. 72)

Йосифа.

329. Рід княгині Мосальської (с. 72)

29 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо іноку Феодосію (1), іноку Євдокію (2), іноку схимницю Єфросинію (4), іноку Наталю (7 Строчина – приписка на полі), інока Йосифа (10).

Всупереч заголовку, в тексті не згадано жодного князівського імені. Це може означати, що ця княгиня походила з нетитулованого роду, і вписані власне його представники.

330. Герасим почав (с. 72)

Павла.

Можна думати, що це той самий Герасим, який згаданий як писар вище (розділи 228, 231).

331. З Пінська Лещинський архімандрит Феодосій
сії Г [3] душі вписав (с. 72)

(1) Антонія, Тетяну, священноінока Феодосія.

(2) Схимника Каліста, схимника Лаврентія, інока Варсонофія, Анцифора, Акилину, інока Андроніка, Фекли (!), Тарасія, Йова, Івана, Євфросинію, Григорія, Пелагею.

(3) Созонта, Костянтина, Варвару, Варвару, Федора (сі Є [5] душ за ручницю вписали – приписка на полі).

(4) Полуекта, Филипа, Євдокію, Улиту.

Лещинський монастир біля Пінська відомий від 1517 р. [Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – Спб. : тип.В.Балашёва, 1877 г., стб. 545], архімандрита Феодосія серед його настоятелів не було зазначено, слід додати.

Ручниця, як пояснював С. Голубєв – це рушниця, ручна вогнепальна зброя [С. Г., 5].

332. Никон почав ге[нваря] ЄІ [15] – Пелагею… (с. 73)

17 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Єрмолая (3), Полінарії (! 4), схимниці Анастасії (! 8).

Никон – восьме ім’я писаря ПС. Дата, згідно моїх розрахунків, позначає 15 січня 1528 р.

333. Михайло Гогуля отця свого вписав –
Андрія (с. 73)

(1) Андрія.

(2) Анну, Данила, Агрипини, Ульяни (!), Стефана, Семена, Матвія, Михайла, Зиновія, Ульяну, Павла, Івана, Захарії (!).

(3) Февронії (! Василь Скопка тещу свою вписав – приписано на полі), Андрія, Матвія, іноки Євпраксії (!), Григорія, іноки Євдокії (!), інока Васіана, Акулини (!), Михайла, Анни (!), Якова, Леонтія, Якова, Федора, Євфимію, Григорія, Анну, Пелагеї (!), Феодосію, Федору, Данила, Тетяну, Авдотью, Василя, Малофея, Авдотью, Павла, Анни (!), Семена, Івана, Фоми (!), Федора, іноку Євфросинію, Софію, Діонісія, Григорія, Марію, іноку Ірину, інока Каленика, інока Іоакима,, Михайла, Кирила, Феодосію, Семена, Феодосію, Івана, Агафію, Конона, Меланії (!), Микулу, Михайла, Анну, Авдотью, іноку Марем’яну, Михайла.

(4) Кузьму, Марію (Кузьма Козакович вписав отця свого і матір – приписано на полі), Якова, Григорія, Никиту, Павла, Євстафія, Парфенія, Івана, Парасковію, Сидора, Івана, Ульяну, інока Харлампія, Льва, Євфимію, Мамельхну, Євфимію, Зиновію, Февронію, Анну, Василя, Євгу.

(5) Схимницю Євдокію (Гоголевая Ни[ко]нова бабка – приписано на полі), Трифона, Павла, Ксенії (!), Ісакія, Анну, Фетінію, Анастасію, Нестора, Павла.

Родів Гогуля / Гоголь, Козакович, Скопка у довіднику Бонецького немає. Цікаво відзначити, що слово козак вживалось в кінці 15 ст. (або й раніше) як власне ім’я – сини такого чоловіка звались Козаковичі.

334. Інок Селівестр Айгустов рід свій вписав (с. 73)

11 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо інока Сильвестра (6), схимника Діонісія (7).

Вище, в розділі 243, ми бачили запис Семена Айгустова. Чи це не він став ченцем Сильвестром?

335. Марко SI [16] душ вписав привіз [із?] Заполья
(с. 73 – 74)

(1) Остафія, Дмитра, Федора, Агафію, Федора, Феодосію, Зиновію, Данила, Антонія, Захарію, Ігнатія, Матрону, Костянтина, Михайла, Тетяну, Ксенію.

(2) Глікерії (!), Мойсея, Матрону, Семена, Ульяну, Данила, Ариста, Зиновію, інока Арсенія, Кузьми (!), Василя, Аксинії, Агафії (!), Якова, Степаниду, Якова, Матрону, Анну, Семена, іноку Ульяну, інока Никифора, Василя, Якова, Омеляна, Семена, Климентія, Фому, Федора.

(3) Павла, іноку Улиту (рід пана Бориса королевського дворянина смольнянина – приписано на полі).

(4) інока Мисаїла, Макарія, Марію, Діонісія, Меланію.

(5) Федора, Якова (з Брянська Львовичі – приписано на полі).

(6) Федора, Марію, Ігнатія, Агрипину, Демида, Леонтія, Ірину, Андрія, Родіона, Марину, Пелагею, Дмитра, Марію, Тетяну, Сергія, Захарію, Василя, Февронію, Агрипину, Пелагею, Саву, Степана, Захарію, Афанасія, Феодосію, інока Серапіона, Семена, Михайла, священноієрея Івана, Парасковію, Анну, Івана, схимницю Олену, Мартіана, Агафію, Тимофія, Василя, Давида, Христину.

336. Пан Павло Родич з Бельська
рід свій вписав (с. 74)

27 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо схимницю Єфросинію (9), Івана (19 Іван Дурасов – приписано на полі), інока Якима (26).

Родів Родичів, Дурасових у довіднику Бонецького немає.

337. Васіан ге[нваря] ЗІ [17] – Пелагею… (с. 74)

60 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо Анусію (5), інока Васіана (11), Євгу (14), Андросія (15), ієрея Григорія (23), Ходори (31), схимника Єремея (35), інока Протасія (37), інока схимника Євфимія (47), схимницю Марфу (48), інока Арсенія (50), інока схимника Германа (55).

Проти цього розділу на полях написано червоним чорнилом: Рід Уколов, Рід пана Шамакова дворянина королевського, але неясно, до яких місць тексту вони відносяться. Таких родів у довіднику Бонецького немає.

Васіан – це вже дев’яте ім’я писаря ПС. Дата, згідно моїх розрахунків, позначає 17 січня 1528 р.

338. От Великодня – Пашка… (с. 75)

36 імен чоловіків і жінок впереміш, серед яких відзначаємо схимника Семена (3), Трухона (6), Микули (! 8), ієрея Афанасія (23), інока Павла (31).

На полі тут є приписка: Митя Надяїн онук Супоинський рід свій уписав. Дата, згідно моїх розрахунків, позначає 12 квітня 1528 р.

339. Княгині Анни… (с. 75)

(1) Княгині Анни, князя Федора.

(2) Петра, ієрея Єремія, Лаврентія, іноци Парасковії схимниці (!), Якова, Івана, Варвари (!), інока Трохама (sic!), Акулини (!), Григорія, Ірини (!), Фому, Наталю, схимника Івону (sic!), Василя, Христини, Василя, іноци Полінарії, Никитія, Каленика, Михайла, Ігната, Фрола, Тимофія, Февронії, Анастасії, Фетінії (!), Степана, Агафії, Євфимії, Ульяни (!), Івана, схимниці Євпраксії (!), Федора, Льва, Прокопія, Стефана, Федора, Євсевія, Ірини (!).

(3) Кузьму (Заморенко – приписано на полі)

Про Матвія Заморенка ми маємо звістки з 1522 – 1540 рр. [Бонецький-1, ], він записаний до ПС далі (розділ 417). Кузьму слід вважати іншим представником цього роду (братом Матвія?).

340. Рід князів Крошенських (с. 75 – 76)

(1) Князя Івана (1), княгиню Євпраксію (2), князя Федора (3), княгиню Аксинію – іноку Єфросинію (4), князя Феодосія (5), князя Филипа – інока Філарета (6), князя Костянтина (7), князя Дмитра (8), князя Івана (9), князя Дмитра (10), князя Івана (11).

(2) Івана, Ульяну, Никити, Василиси (!), інока Феодосія.

(3) Стефана, Марії (родители пана Матфея Заморенка – приписано на полі).

(4) Марії, Христини (!), Андрія, Андрія, Пелагею, Анастасію, Федора, Анни (!), Петра.

(5) Артемія (Гоголевича – приписано на полі).

(6) Марію, Дорофея (родители Дорофея Заморенкова – приписано на полі).

(7) Якова, Павла, Василя, Анни, Анни (!), Федора, Олени (!), Акулину, схимника Варсонофія, Григорія, Никитія, Івана, Івана.

Л. Войтович чомусь побачив у блоці (1) тільки перших два імені [Л. В., 251 – 252]. Трохи більше уваги приділила цьому блоку Є. Вітте [Є. В., 104 – 105]. Спробуємо подивитись на цей блок з використанням раніших записів (розділи 152, 318).

(340-1-1) Іван – мабуть, Іван Романович (318-2).

(340-1-2) Євпраксія – мабуть черниця Євпраксія (318-3); за моїм припущенням, дружина Івана, тут також записана одразу після нього, що трохи підкріплює це припущення. Але пропущена вказівка, що це – чернече ім’я (думаю, помилка писаря).

(340-1-3) Федір – мабуть, (318-4), батько кн. Костянтина.

(340-1-4) Аксинія / Єфросинія – (152-1-1) чітко вказана як дружина Федора і мати Костянтина.

(340-1-5) Феодосій – (152-1-2) чітко вказаний як син князя Костянтина.

(340-1-7) Костянтин – майже безсумнівно той, що вже вказаний як (318-6).

Після цього йдуть два Дмитра (такого імені в роду Крошинських ми взагалі не бачимо) та два Івана, одного з яких можна з натяжкою прийняти за Івана Филиповича Крошенського (відомого у 1488 – 1525 рр., помер бл. 1527 р.) [Вольф, 188 – 189].

В цілому цей блок, в якому з 11 імен вдається відносно надійно ототожнити 6, можна вважати ще досить ясним порівняно з іншими записами князівських родів.