Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Міщанство

Микола Жарких

Звичне для нас слово «міщанство», як і аристократія, може мати два визначення. Міщанство-loose – це всі, хто живе в містах, без огляду на їх юридичний статус. Такими міщанами є і князі, й єпископи. Міщанство-strict – це ті, хто підлягає магдебурзькому праву (отже, такими міщанами не є жителі передмість, юридик, певних національних груп і т. д.).

Виділення міщанства як окремої соціальної групи зумовлено запровадженням магдебурзького права і відповідним відмежуванням прав міщан від інших людей.

Згадки терміну міщанин в ПС вкрай нечисленні і переважно міститься поза основним потоком імен, – у назвах розділів та у приписках на полях. Так, маємо згадки про мінського міщанина Олексія (розділ 246), київських міщан Сергія (311-2-1) та Івана Сидоровича (415) – і тільки. Показово, що ці згадки належать до часу (згідно моєї інтерполяції) від 1522 до 1530 рр., у попередні роки немає й таких.

До цього треба додати туровського війта Кузьму (270) – єдиний на весь ПС випадок згадки «магдебурзького» титула. Звичайно, виникає запитання – де ж київські війти та інші посадовці міського самоуправління? Їх у ПС ми не бачимо, можливо, ця титулатура, як і назва міщанин, тільки почала проникати у свідомість, і тому так слабо відбилась в іменах синодика.

Ознакою жителя міста могла би бути вказівка на ремісничу професію, але таких вказівок в усьому ПС ми не маємо зовсім. Виняток становить згадка аж двох іконників – Федора (52, орієнтовно 1495 р.) та Лук’яна (404-12, орієнтовно 1530 р.). При цих іменах немає географічних визначень, і можна думати, що обидва позначають київських майстрів, мабуть, добре відомих в Печерському монастирі. Значний інтервал часу між записами дозволяє припустили, що Лук’ян був сином Федора і успадкував від батька його професію.

З урахуванням загальної бідності джерельних свідчень про мистецьке життя наявність одразу двох імен іконописців становить неабияку цінність.

Ще один запис (розділ 327) зробив Наум Стрільник. Що може означати слово стрільник окрім майстра по виготовленню стріл? Можливо, маємо тут вказівку ще на одного ремісника (київського?).