Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Пани

Микола Жарких

Згадки про панів у ПС досить численні, і з довідковою метою я зібрав їх в наступну таблицю:

Розділ Запис в ПС Історичні дані
12 Рід пана Івана Єльця батько Федора та Яцка Єльців (1 чв. 16 ст.)
15 Пан Василь Павлович, Анастасія пані його ?
18 Рід пана Мишка Павловича ?
33 Рід пані Кальницької ?
34 Рід пані Мечевої ?
45 Рід пана Скипоря старости житомирського 1528 р.?
51 Рід пана Кузьми Шапочкина ?
53 Рід пана Зиновія Юрійовича 1486 – 1516 рр., маршалок королівський
59 Рід пана Фурса Романовича ?
64 Пана Андрія Кальницького ?
66 Пан Роман Івашкович 1482 р., намісник путивльський
67 Рід пана Мишка Свирнича ?
70 Рід пана Никити Страшка ?
81 Рід пана Івашка Пишневича ?
84 Рід пана Андрія Павловича 1502 р., Андрюшко Павлович?
85 Рід пана Мишка Затичича ?
95 Рід пана Бика Олександровича, старости вінницького 1497 р.
100 Рід пана Івана Владики ?
102 Пан Борис Курський ?
104 Рід пана Матфеєв Вільневцев ?
107 Рід пана Семена Полозовича 1494 – 1532 рр., намісник овруцький, річицький
115 Рід пана Семена Григорьевича ?
121 Пан Никита Ходусович з Пінська ?
127 Рід пана Івана Дашковича і пані його 1476 – 1480 рр., ключник вітебський
129 Рід пані Нимили Обернеєвої ?
133 Пан Грицько Шестовицький з Чернігова ?
137 Рід пана Федора Янушковича, писаря великого князя 1486 – 1508 рр., писар литовський
146 Рід пана Булгака Лисиченка ?
163 Пан Страшко ?
165 Рід пана Бикова ?
166 Пана Завиши і пані його 1491 р., королівський дворянин
167 Рід пана Калениковича і пані його 1476 р., Івашко Каленикович
168 Пані Олена Кичкирева уписала в дім Пречистої вислугу пана свого селище Брилевщину Новосілки ?
169 [Рід] пана Семена Олізаровича 1495 – 1496 рр., намісник берестейський
170 Ті душі, 50 їх, пан Звір Волчкович, намісник Слуцький, вписав рід свій ?
173 Рід пана Романа Єлизаровича воєводи Київського ?
177 Рід пана Дмитра Бутовича ?
180 Рід пана Івашка Дідковича поч. 16 ст., Іван Дедко?, зем’янин?
181 Рід пана Олехнов Скарутин 1501 – 1515 рр., войський любачівський
182 Рід пана Михайлів Гагинов 1504 – 1508 рр., намісник мозирський
183 Рід пана Семена Внуков ?
189 Отець і матір пана Гурка Федоровича ?
193 Рід пана Олехна Митьковича ?
197 Рід пана Яцька Ратомського 1505 – 1528 рр., намісник аінський
198 Пані Дідова ?
219 Рід пані Семенової Патрикеєвича з Волині ?
222 Упис пана Семена Попонки ?
245 Рід пана Василя Жеребятича 1508 р., київський зем’янин
250 Рід пана Богдана Гостського ?
251 Рід пана Юхна Сеньковича з Волині ?
252 Рід пана Джуси Олександра з Волині 1542 р., волинський зем’янин
259 Рід пана Михайла Павшин 1499 – 1522 рр., намісник чорнобильський
273 Рід пана Юхна Іванова сина Іванкевича із Слуцька поч. 16 ст.?
277 Рід пана Ворана ?
278 Рід пані Настасьї Поповкиної ?
279 Рід пана Яцка Романовича з Вінниці ?
280 Рід пана Михайла Полукнязевича ?
283 Рід пана Семена Бабинського ?
284 Рід пана Михайла Халецького 1522 – 1534 рр., староста овруцький
288 Рід пана Богдана Корсаковича ?
293 Рід пана Богуша писаря господарського 1500 – 1529 рр., Богуш-Михайло Богушевич Боговитин, писар литовський
297 Рід пана Боговитинова 1500 – 1529 рр., Богуш-Михайло Богушевич Боговитин
298 Рід пана Івана Кошки 1492 – 1509 рр., намісник смоленський
300 Рід пана Богуша писаря господарського 1500 – 1529 рр., Богуш-Михайло Богушевич Боговитин
308 Од пана Гринков Овруцького Степана и жены его Анны ?
309 Од пана Матфея Юньковича родич волинського зем’янина Василя Федоровича Юнкевича (відомого у 1533 – 1548 рр.)?
325 Пан Юрій Михайлович Попковича рід свій вписав ?
335 (рід пана Бориса королевського дворянина смольнянина – приписано на полі) ?
336 Пан Павло Родич з Бельська рід свій вписав ?
337 (Рід пана Шамакова дворянина королевського) ?
340 (пана Матфея Заморенка) 1522 – 1540 рр.
348 Рід пана Єска Матфеєвича ?
349 Рід пана Івана Рагачовского Дмитрієвича ?
350 Рід пана Івана Привередовського ?
351 Рід пана Івана Дмитровича Мжевського ?
353 Рід пана Івана Покотиловича 1544 р., зем’янин
358 Рід пана Данила Васильовича писаря князя Костянтина Івановича Острозького ?
363 Рід Промченков Василів Ігнат Промчейкович (1463 р.); Василь Промчейкович (1508 р.)
365 Рід пана Ласков Іванов ?
367 Рід пана Івана Федоровича Кощеєвича, архімандрита Жидичинського Іони ?
371 Рід пана Івана Котов 1495 – 1499 рр., Ян / Івашко Котович?
374 Рід пана Киселя Дорогиницького зем’янин (?)
375 Рід пана Гаврила Холеневського Представник волинського роду Холоневських?
383 Рід пана Семена Івановича ?
384 Рід пана Данила Семеновича ?
395 Рід пана Стефана Каші і його жони Меланії ?
396 Рід пана Івана Харитоновича 1541 – 1546 рр., Іван Сенькович Харитонович, королівський дворянин
397 Рід пана Сидора писаря князя Костянтина Крошинського ?
398 Рід пана Васка Бокшича із Слуцька ?
400-1 пані Анна, пані Агрипина з князів Друцьких?
403 пані Улита ?
407 Рід пана Михайла Скипорова дворянина короля його милості ?
409 Сії S [6] душ пан Василь Гостський вписав 1527 – 1537 рр., Василь Богданович Гостський
410-1 Рід пана Івана Шпрайського ?
410-6 Рід пана Семена Маринича з Мінська ?

Розподіл панів за класами…

Розподіл панів за класами інформативності

Ми бачимо, що немала кількість панів відома нам не тільки з ПС, але і з інших історичних документів – можна вважати, що таких приблизно 1/3 від загального числа 93 записів. Хронологія цих записів відображає загальний рух ПС – від імен 4 чв. 15 ст. до імен, відомих у 1 третині 16 ст. чи навіть трохи пізніше.

2/3 записів належать панам, котрі не лишили слідів в документах, сучасних Печерському синодику. Частину прізвищ ми зустрічаємо в пізніші часи, і відносно точно датовані записи ПС можна вважати ранніми свідченнями про ці роди.

Треба підкреслити, що всі згадки про панів (так само, як і розглянуті вище записи про писарів та службовців) походять із заголовків розділів та приписок на полях, не з основного потоку імен для поминання. Тільки наприкінці ПС ми бачимо, що титул пані три рази внесено у цей потік (400-1, 403). Отже, титул пан / пані, на відміну від князя / княгині, в цей час ще не розглядався як неодмінний додаток до власного імені. Можна припускати, що значна кількість людей, котра титулувалась за життя панами, внесена до ПС без цього титула, і ми не можемо їх розпізнати.

Ми бачимо, що з числа історичних родин шість названо в документах зем’янами. В ПС цей термін не зустрічається, можна думати, що пан як термін ширшого значення його поглинув.

Пани мали змогу надавати монастирю свої маєтки. В розділі 168 (орієнтовно 1510 р.) читаємо, що пані Олена Кичкирева надала Печерському монастирю селище Брилевщина. Ще один запис такого роду міститься в епілозі (416-228): «ці душі стариця Олелиная вписала за имение Койлово». Ця стариця (черниця?) не названа панією, але безспірно належала до цієї групи, бо могла розпоряджатись нерухомою власністю, цілим маєтком.