Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Трудящі маси

Микола Жарких

Тому цілком природно, що наш огляд соціальної структури починаємо від найчисленнішої і найважливішої з груп – від трудящих мас.

Із 14 316 імен, котрі я нарахував у ПС, 12 549 імен, або 88%, належать особам без титулів і без жодних визначень. Дари їх для Печерського монастиря відповідають їх бідності: бачимо імена, вписані за сермягу (розділи 377, 402), тобто за простий грубий одяг.

Ми не можемо сказати про них нічого конкретного: вони народжувались, жили і помирали… Але тим самим вони забезпечували продовження посідання Києва і навколишніх земель сповідниками православної віри; вони були тим фундаментом, основою (субстратом), на якому трималась еліта того часу і з якого при черговому повороті історичних подій виділилось козацтво і поклало початок формуванню сучасної української нації.

Хоч я і не вірю в бога, але переписуючи їх імена, я відчував, що віддаю у такий спосіб шану нашим предкам, від яких походить наш народ.

Виписки свої я робив двома способами: частину розділів я переписав повністю (там налічується 5136 імен), а з решти розділів виписав тільки імена з якимись означеннями та рідкісні імена (таких набралось 725). Для статистичних підрахунків надаються тільки розділи, переписані цілком (це досить представницька вибірка, 36 % загалу).

З 4004 нетитулованих імен у вибірці 2505 чоловіків (62.6 %) і 1499 жінок (37.4 %). Така диспропорція означає, що іменам чоловіків приділялось більше уваги під час вписування до синодика, ніж іменам жінок. Маємо записи «Григорія і жену його» (44-5-49), «Фомы и жену его» (175-3-184) – де ім’я жінки пропущено.

Чи можна на підставі синодика щось сказати про демографічний потенціал суспільства – я не знаю, це могло би бути предметом подальших студій.

Географія записів досить широка, з тих місць, котрі наведені на нашій карті, досить значна кількість представлена нетитулованими іменами. З них назви сіл в значній кількості представлені тільки на волині, а на решті території переважають назви міст. З цього, я думаю, ще не можна робити висновок, що більшість населення жила в містах – думаю, в синодик потрапляла назва найближчого міста.

Так, два записи, позначені «з Путивля» (150, 151), містять, згідно зроблених припущень, вказівки на села, віддалені на 54 і 67 км від самого Путивля, що приблизно окреслює район впливу міста (досить значний).

Тому, я думаю, переважна більшість нетитулованих імен належала жителям сіл. Можна також припускати, що немало в цій групі і жителів Києва.