Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Судацький заповідник

Микола Жарких

Історія охорони пам’яток Судака бере початок у 1868 р., коли ділянку землі з фортецею було передано у відання Одеського товариства історії і старожитностей. В 1890 р. член Товариства О.Л.Бертьє-Делагард на свої кошти провів ремонтні роботи. Ремонти проводились в 1894, 1895, 1907-1912 рр.

В 1925 (за іншими даними – у 1928) р. фортеця стала філією Державного історичного музею в Москві. В 1920-30-х рр. її пам’ятки досліджували фахівці Державного історичного музею (Н.Протасов, Є.Веймарн) та Державної академії історії матеріальної культури (Ленінград; О.Скржинська).

В 1958 р. заповідник перейшов у підпорядкування України і набув статусу філії (відділу) Національного заповідника «Софія Київська». Археологічні дослідження в 1960-70-х рр. провадив М.А.Фронджуло, в 1980-90-х – І.А.Баранов, з 2000-х рр. – А.В. Джанов, В.В. Майко та ін. Архітектурні дослідження велись з 1968 р. під керівництвом Є.І.Лопушинської, вона ж керувала розробкою проекту реставрації споруд фортеці, який було частково реалізовано до кінця 20 ст.

До складу заповідника, окрім фортеці, входять давня церква св. Параскеви та кірха (19 ст., використовується як виставковий зал). Фонди налічують… [тут я думав вставити конкретне число, але заповідник не міг мені його назвати, бо й сам не знає (і ніколи не знав), що зберігається в його фондах.]

Починаючи з 2003 р. Національний заповідник «Софія Київська» видає «Сугдейский сборник», в якому друкуються наукові праці про Судак. До 2012 р. випущено 4 томи.

В 2007 р. було запропоновано включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нову пам’ятку – «Комплекс пам’яток Судацької фортеці 6 – 16 ст.». В 2012 р. ця номінація перебувала у стані підготовки (tentative list).

В 2010 р. було запропоновано включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нову пам’ятку – «Торговельні пункти та укріплення на торговельних шляхах генуезців: від Середземного до Чорного моря», в якій основну роль відіграє Судак. В 2012 р. і ця номінація також перебувала у стані підготовки (tentative list).

Таким чином, якщо обидві номінації будуть прийняті, Судацька фортеця стане першою в світі пам’яткою, яка включена до Списку всесвітньої спадщини двічі.

Література

Сугдейский сборник. – К.: 2003, 2005, 2008, 2010.

Шаманаев А.В. Деятельность Одесского общества истории и древностей по сохранению Судакской крепости (вторая пол. XIX – нач. XX в.). – Сугдейский сборник, К., 2008, т. 3.

Преловська І.М. Приєднання Судацької фортеці до Софійського державного заповідника при М.Й. Кресальному. – Сугдейский сборник, К., 2008, т. 3.

Complex of the Sudak Fortress Monuments of the 6th – 16th c. –

Trading Posts and Fortifications on Genoese Trade Routes. From the Mediterranean to the Black Sea. –

Київ, 17 лютого 2012 р.