Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Емідіо Дортеллі д’Асколі

Микола Жарких

Емідіо Дортеллі д’Асколі (Emiddio Dortelli d’Ascoli) – італієць, чернець домініканського ордену, керівник домініканської місії у Кафі (нині Феодосія, Крим) в 1624 – 1634 рр., автор твору «Опис Чорного моря і Татарії» (1634).

Біографічні дані про Е. вкрай обмежені. Окрім автобіографічних згадок у своєму творі, маємо тільки згадку про Е. у творі його товариша по місії Жака де Люка (1625). Роки його життя невідомі; з прізвища д’Асколі можна думати, що він був родом з італійського містечка такої назви, але невідомо, з якого саме (їх є два).

Видно, що Е. володів, окрім італійської та латинської, ще грецькою, турецькою та вірменською мовами, що давало йому змогу розмовляти з жителями Криму без перекладача.

Твір Е. був написаний в 1634 році (як звіт з його місії?). Він зберігся в одному чистовому рукописі, переписаному в тому ж 1634 р. Рукопис був відкритий М. П. Дашкевичем в 1879 р. і надрукований в італійському оригіналі в 1891 р. Італійська мова Е. досить складна для розуміння, тому важливе значення має російський переклад М. Піменова, надрукований у 1902 р.

Цінною особливістю твору Е. є його незалежність від попередніх творів про Крим, відсутність літературних впливів і розлогих цитат з давніх авторів. Твір написано виключно на підставі власних спостережень автора і зосереджено на подіях згаданого десятиліття.

Структурно твір поділяється на опис Чорного моря та опис Татарії. Для Чорного моря Е. подає його розміри, природні багатства, описи найважливіших населених пунктів. В цьому розділі подано звістки про морські походи запорозьких та донських козаків, про торгівлю рабами.

Для Татарії Е. подає географічний опис, відзначає різницю між кримськими та ногайськими татарами, торкається їх звичаїв та політичного становища ханства. Важливі дані подано про боротьбу хана Мухамед-Гірея 3-го та калги Шагін-Гірея (у спілці із запорозькими козаками) проти мурзи Кантеміра, турків та їх ставленика – хана Джанібек-Гірея. Подано опис найважливіших міст в Криму та опис Черкесії.

Твір Е. – важливе автентичне джерело для історії україни, Кримського ханства та сусідніх земель у 1-й третині 17 ст.

Слід відрізняти «нашого» Емідіо д’Асколі від одноіменного католицького (273 – 303? 309?).

Література

Дашкевич Н.П. Описание Черноморья, составленное Эмилием Д’Асколи в 1634 г. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1891 г., т. 5, отд. 2, с. 172 – 182; отд. 3, с. 3 – 46.

Описание Чёрного моря и Татарии составил доминиканец Эмиддио Дортелли Д’Асколи, префект Кафы, Татарии и проч. в 1634 г. / А. Л. Бертье-Делагард, Н. Н. Пименов. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1902 г., т. 24, отд. 2, с. 89 – 180.

Київ, 18 червня 2018 р.