Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Броневський Мартин

Микола Жарких

Броневський Мартин гербу Тарнава (нар. 1545..1550, помер 1590..1593) – польський дипломат, автор «Опису Татарії».

Біографічні відомості про М. Б. дуже обмежені. Рід його походив із с. Бездзедзя (нині – Ясельського повіту Підкарпацького воєводства в Польщі). В 1577 р. М. Б. став секретарем короля Стефана Баторія. В 1578 і 1579 роках М. Б. двічі їздив послом до Криму. Це посольство було вершиною його кар’єри. Пізніше він безуспішно домагався відшодування боргів, які він поробив на службі в Криму. Нечисленні згадки про нього трапляються до 1590 р.; 31 березня 1593 р. про нього згадано уже як про померлого.

«Опис Татарії» був надрукований у Кельні в 1595 р. уже після смерті автора – разом з описом Трансільванії Георга Рейхендорфера та трактатом Георгія Вернера про Угорщину.

Опис складається з двох частин. Перша присвячена орографії причорноморських степів (починаючи від Брацлава) і Криму, друга – етнографії татар.

Перша частина рясніє посиланнями на античних авторів – Страбона, Птолемея, Плінія. Це говорить про значну освіту автора в гуманістичному, ренесансному дусі, хоча ми не знаємо, де і як він її здобув. «Географія» Страбона визначила навіть план орографії М. Б. – він описував місцевості в тій самій послідовності, що й Страбон. М. Б. досить вдало ототожнив ряд географічних назв, наведених Страбоном, із назвами 16 ст. При цьому в «Описі» практично не видно впливу письмових джерел 16 ст.

Більшість географічних даних і майже всі етнографічні є результатом власних спостережень автора. Вони не містить очевидних фантазій і є цінним джерелом для історії регіону. Тенденція опису – протиставлення славного минулого півострова, свідками якого є руїни великих міст і фортець, і мізерного сучасного.

Мартина Броневського гербу Тарнава слід відрізняти від Мартина Прокоповича Броневського гербу Леліва – польського протестанта, імовірного автора трактату «Апокрисис».

Іменування Martinus Bronovius de Biezdzfedea у виданні «Опису Татарії» 1595 р. і наступних перевиданнях містить друкарську помилку (потрібно Bieździedza).

Література:

Tartariae descriptio… cum tabula geographica eiusdem Chersonesus Tauricae. – Coloniae Agrippinae: In officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1595. – 8 + 75 p.

Броневский М. Описание Крыма. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1867 г., т. 6, с. 333 – 367.

Marcin Broniewski Tartariae descriptio – Opis Tatarii. – Łódź: 2011. – 116 s. [тут подано також репринт видання 1595 р.]

Chodynicki K. Broniewski Marcin. – Polski słownik biograficzny, 1936, t. 2, s. 461 – 462.

Жарких М. І. : джерелознавчі спостереження. – «До джерел: збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя», К.-Льв., 2004 р., т. 2, с. 313 – 350.