Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Князі

Микола Жарких

Всього у ВС згадано 1236 князів, що становить 7.2 % загального числа імен. Але розподілені князі вкрай нерівномірно: в історичній частині маємо 1230 князів, або 99.5 % загального їх числа, а в поточній частині – тільки 6 князів, або 0.5 %. Уже з цього співвідношення можна зміркувати, що в 2 пол. 17 ст. князі не відігравали ніякої ролі в українському суспільстві.

В історичній частині маємо всього 2983 імені, серед яких князі складають 41 %. Це – наслідок відзначеної вище фільтрації джерел, проведеної при формуванні ВС з метою вибрати для поминання людей з вищим соціальним статусом.

Найбільше князів – 254 імені – містить 12-й розділ (Перелік князя Костянтина), який був розглянутий окремо. Тут можна тільки повторити, що цей перелік не є синодиком у стислому значенні слова, а тільки вписаний до синодика як вставний розділ:

Как вписанное в Часослов

«Слово о полку Игореве».

11 князів (розділ 17) запозичені з «литовського» літопису (ці імена я вже розглядав), ще 10 (розділ 81) були результатом історичних студій писаря ВС. Поза тим великий врожай дав Печерський синодик, в якому, як ми пам’ятаємо, занотовано 769 імен князів. Із них 34 розділи ПС, які містять імена князів, переписано до ВС без змін (всього 413 князів; нагадаю при цій нагоді, що чисто «князівських» розділів – 30 (397 імен), а 4 розділи – «панські», де вписані імена 16 князів).

7 розділів ПС (6 «князівських» та 1 «панський») при переписуванні з ПС було доповнено, в цих розділах маємо 241 ім’я князів. Основне джерело «доповнень» в цих розділах – це «автономні» князівські імена з ПС, тобто імена князів, вписані у «не-князівські» розділи, що йдуть після даного «князівського» розділу. Саме так утворено перелік «князів Вишневецьких» на 41 ім’я (розділ 50), «князів Сенгушків» на 33 імені (розділ 44); рід князя Іони Соколинського (розділ 49) «поповнився» за рахунок князів Крошинських. Деякі з цих розділів містять «нові» імена, яких не було в ПС (найрясніше вони подані в розділі 32 – князів Острозьких, де маємо аж 117 імен; ясно, що переважна більшість із них – не Острозькі). Нових історичних імен серед цих додатків немає зовсім.

38 розділів з іменами князів (4 «царських», 26 «князівських», 8 «панських») не мають відповідників у відомих мені джерелах. Всього вони містять 296 князівських імен. Подивимось на історичні імена серед них – упевнено інтерпретовані та сумнівні (але такі, що припущення можна прийняти).

Запис у ВС Роки життя (правління), пояснення
52-0 Князь Іван Васильович Пронський 1511 – † 1550 р.
53-0 Князь Іван Юрійович Коркодинов 1482 – 1514 р.
54-0 Князь Никита Васильович Оболенський 1513 – † 1540 р.
56-2-1 Князь Григорій Четвертинський 1601 – † 1651 р.
56-2-4 Князь Захарій Григорович Четвертинський 1628 – † 1649 р.
57-5 Князь Михайло Олександрович Сангушко 1481 – † перед 1501 р.
57-4 Князь Андрій Михайлович Сангушко 1502 – † 1560 р.
57-8 Князь Олександр Андрійович Сангушко 1533 – † 1565 р.
59-3 Княгиня Анастасія, дружина кн. Стефана Андрійовича Збаразького 1559 – † перед 1582 р.
60-1 Князь Семен Жилинський 1500 р.
61-1 Князь Олександр Юрійович Пузина (єпископ Афанасій) 1609 – † 1650 р.
61-2 Князь Юрій Юрійович Пузина 1618 – 1648 р.
61-3 Князь Михайло Юрійович Пузина 1624 – 1648 р.
61-5 Князь Костянтин Юрійович Пузина 1653 р.
62-1-1 Князь Семен Юрійович Гольшанський 1481 – 1505 р.
62-1-2 Княгиня Анастасія, дружина кн. Семена Юрійовича Гольшанського 1481 – 1516 р.
63-1 Князь Андрій Тимофійович Капуста 1536 – † 1571 р.
65-1 Князь Євстафій Іванович Ружинський 1536 – † 1587 р.
70-1 Князь Олександр Михайлович Вишневецький † 1555 р.
70-3 Князь Олександр Олександрович Вишневецький † 1577 р. (або Олександр Михайлович В. † 1594 р.)
70-4 Князь Михайло Олександрович Вишневецький † 1584 р. (або Михайло Михайлович В. † 1615 р.)
70-5 Адам Олександрович Вишневецький † 1621 р.
70-6 Княгиня Ірина з Могил, дружина князя Михайла Михайловича Вишневецького † 1619 р.
70-7 Ієремія Михайлович Вишневецький † 1651 р.
71-1 Князь Іван Семенович Кобринський 1465 – †бл. 1490 р.
71-2 Княгиня Юліанна Семенівна з Гольшанських Кобринська † бл. 1500 р.
72-1 Князь Михайло Львович Глинський † 1534 р. (або Михайло Васильович Г. † 1559 р.)
72-2 Князь Василь Львович Глинський † перед 1522 р. (або Василь Михайлович Г. † 1565 р.)
72-3 Князь Іван Львович Глинський † перед 1522 р. (або Іван Михайлович Г. † 1602 р.)
73-0 Князь Володимир Богданович Глинський 1532 – † 1537 р.
73-2 Князь Богдан Глинський † 1512 р. (або Богдан Богданович Г. † 1576 р.)
73-3 Князь Михайло Іванович Глинський † 1532 р.
74-1 Князь Данило Васильович Патрикеєв-Щеня † 1519 р.
74-2 Князь Михайло Данилович Щенятев † 1534 р.
75-5 Княгиня Євдокія, дружина Михайла Костянтиновича Волконського 1628 р. (або інша Євдокія – дружина Василя Федоровича Волконського, 1646 р.)
76-1-1 Князь Матвій Богданович Огінський 1546 – † 1564 р.
76-1-2 Княгиня Катерина з Юрлів, дружина кн. Матвія Богдановича Огінського 1546 – 1595 р.
76-1-3 Князь Богдан Матвійович Огінський 1577 – † 1625 р.
76-1-4 Княгиня Ірина з Воловичів, дружина Богдана Матвійовича Огінського 1582 – 6 1646 р.
76-1-5 Князь Іван Богданович Огінський 1605 – † 1640 р.
76-1-6 Князь Олександр Богданович Огінський поч. 17 ст. – † 1667 р.
76-1-7 Князь Самуїл Богданович Огінський 1619 – † 1657 р.
76-1-8 Катерина з Жилинських, друга дружина кн. Івана Богдановича Огінського † 1646 р.
76-1-9 Катерина з Полубенських, друга дружина кн. Олександра Богдановича Огінського 1633 – † перед 1655 р.
76-1-10 Софія з Белевичів, дружина Самуїла Богдановича Огінського 1619 – † бл. 1644 р.
76-1-11 Князь Дмитро Богданович Огінський 1606 – † 1624 р.
76-3-7 Князь Самуїл Сангушко 1593 – † 1638 р.
78-0 Князь Федір Федорович Волконський 1619 – † 1665 р.
78-1-4 Князь Тимофій Іванович Волконський † 1659 р.
78-1-14 Князь Іван Романович Волконський † 1618 р.
79-1 Князь Нефед Іванович Щербатов 1624 – 1646 р.
79-2 Князь Матвій Нефедович Щербатов 1645 – 1671 р.
82-1 Князь Семен Іванович Ликов 1598 – † перед 1633 р.
83-1 Князь Єзекиїл (Йосиф) Курцевич 1615 – † 1641 р.
83-2 Князь Павло Курцевич 1629 р.

В цілому маємо таку картину:

Джерело Надійно інтерпретованих імен Сумнівно інтерпретованих імен Імен, відомих тільки з синодиків
ПС 101 (13 %) 46 (6 %) 622 (81 %)
ПКК (розділ 12) 32 (17.4 %) 10 (5.4 %) 142 (77 %)
ВС (без ПС та ПКК) 35 (31 %) 20 (18 %) 57 (51 %)
ВС в цілому 168 (16 %) 76 (7 %) 821 (77 %)

Якщо ПС та ПКК дають нам дуже невеликий відсоток історичних імен, то в «нових» історичних розділах ВС історичні імена складають приблизно половину князівських імен. Головну роль тут відіграло збільшення числа історичних документів, збережених до нашого часу. Але й в цих найкраще документованих розділах ми маємо половину невідомих нам імен. Тому не треба мати ілюзій як щодо повноти наших знань про князівську верству, так і щодо синодиків як джерел про князів.

Окремо слід поговорити про титул княжата, який вживається щодо родів князів Острозьких (розділ 32), Сангушків (57), Жаславських (58), Збаразьких (59), Гольшанських (62) – всього 5 разів. З них 3 рази це слово вживається на позначення множини замість звичного князі, і два рази маємо неоковирне княжати (32, 58).

Висловлено припущення, що це слово вживалось спеціально на позначення нащадків удільних князів [Вольф, с. XXI; Грыцкевіч А. Княжаты. – Вялікае княства Літоўскае (энциклапедыя), Мінск, 2007 г., т. 2, с. 114], тобто неначе чогось вищого, ніж маса рядових князів.

Не думаю, щоб це могло бути. У Першому литовському статуті маємо вирази «прелатам, княжатам, панам хоруговным» [Статути Великого князівства Литовського. – Одеса: 2002 р., т. 1, 51, 52, 56], а «просто князів», котрі мали б стояти, згідно наведеного погляду, після княжат, взагалі немає. Тобто в законі термін княжата охоплював усю князівську верству, без поділу на ліпших та «підлішого гатунку».

Інший погляд висловив О. Ящук. Він думає, що княжата – це сини діючого правителя, котрі не є володарями, правителями [Ящук О. в другому зводі білорусько-литовського літописання (на прикладі “Хроніки Великого князівства Литовського”). – Український археографічний щорічник, 2016 р., т. 19-20, с. 202; трохи докладніше (але не більш переконливо) – у наступній статті: Ящук А. в третьем своде белорусско-литовского летописания (на примере Хроники Быховца). – «Проблемы славяноведения», Брянск, 2016 г., вып. 18, С. 38 – 43], тобто щось подібне до княжичів. Але наведені ним приклади із «Хроніки» (котру я волію називати «Баснословним початком Литви») мене не переконують. Згідно такого погляду, княжата мали б змінювати свій титул на князі при набутті верховної влади, а якраз прикладів такої зміни титулу щодо однієї особи ми не маємо.

О. Ящук, мені здається, підійшов упритул до правильного вирішення, коли записав, що це може бути запозиченням з польської мови [с. 201]. Даремно від відмовився – це цілком очевидний полонізм: слово стоїть у словнику сучасної польської мови як множина до слова książe – князь.

Тобто моя думка полягає в тому, що запозичена була саме форма множини, а не весь набір словоформ. В називному відмінку однини książe дало би нам княже, що співпадає з кличною формою слова князь, тому довелось вигадувати незграбне княжа (на зразок дівча, порося), котре дже погано відмінюється і до того ж відрізняється від прикметника тільки наголосом (Княжа Криниця). Хоча ця форма зустрічається в письмових документах і навіть потрапила в думу про Самійла Кішку (Алкан-паша, ), вона все ж таки не прижилась і була витіснена традиційним словом князь з його повним і правильним набором словоформ.

Причина такого невдалого запозичення полягає в тому, що мова найбільш політично потужної держави є найбільш авторитетною. Це правило діє і в наш час: кілер здається нам гоноровішим від доморослого убивці, спікер – від речника, а райтер – безмірно вищим від письменника.

Остаточний висновок такий: пролізання форми княжата у православний синодик є свідченням західного – католицького – польського впливу.