Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Період квітів (1907 – 1940 рр.)

Микола Жарких

Період квітів наступив з публікацією в 17-у тому «Полного собраний русских летописей», в якому С. Л. Пташицький і О. О. Шахматов ретельно зібрали майже всі тексти, які були на той час відомі. За наступні 110 років додалась тільки публікація Віт7Л (Г. Бугославський, 1911 р.), інші рукописи й досі не опубліковані.

Тому ми можемо вважати, що від цього року основа джерельної бази дослідження була сформована, і кожен автор, який зацікавився нашою темою, мав таку саму можливість написати вичерпну працю, що й я.

Подивимось, як же автори даного періоду скористались новими широкими можливостями.

Висновки

1. Оцінювати праці цього і наступних періодів треба значно суворіше, бо всі автори мали змогу поробити ті правильні спостереження, які поробив я, і коли цього не зробили – то вони тільки самі собі винні.

2. Унікальність цього періода полягала в одночасні активності трьох дослідницьких центрів – у Петербурзі-Петрограді-Ленінграді, Києві та Варшаві. Більшовицький переворот і наступне систематичне нищення культури сильно перешкодили взаємодії цих центрів, які працювали практично незалежно.

3. Найбільшим досягненням праць цього періоду було встановлення Симеонівського та Софійського 1-го літописів як джерел «Епітоми митрополита Фотія».

4. Найбільшим недоліком праць цього періоду була помилкова класифікація текстів (успадкована від попередників), котра не дала змоги побачити дві традиції у літописанні Великого князівства Литовського і поставити питання про їх взаємодію.