Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Повість про напад Батия

Микола Жарких

Порівняємо текст повісті 1237 – 1238 років за 4 літописами: Софійським 1-й літописом старшого ізводу (С1ЛСІ, 1418 р.), Новгородським Карамзінським літописом (НКЛ, 1428 р.), Новгородським 4-го літописом (Н4Л, 1447 рр.) та Біл1Л. При цьому ми будемо проминати фрагменти, спільні для всіх літописів, і відзначати переважно структурні та змістовні різниці. Різночитання окремих слів враховуються тільки тоді, коли вони присутні принаймні у двох літописах, тобто не є індивідуальними особливостями якого списку.

Подія С1ЛСІ НКЛ Н4Л Біл1Л
1 Повчання з нагоди відмови кн. Юрія допомогти Рязані +
2 Татари під Рязанню Прийшли 16 грудня, узяли місто 21-го 16 / 21 16 / 21 16 / 22
3 Емоційний опис руйнування Рязані +
4 Емоційний опис руйнування Москви +
5 Князь Юрій готується до битви на Сіті +
6 Воєвода у Владимирі Петро Ослядю-кович / Ослятин Ослятин Ослятин Ослятев
7 Татари перед брамою Владимира начаша въпрашати начаша глаголати начаша глаголати начаша глаголати
8 На слова татар: «Не стріляйте» Они же [владимирці] престаша стрѣлятъ
9 Всеволод і Мстислав збираються зробити вилазку +
10 Емоційний опис руйнування Суздаля +
11 Масове постриження И бысть наутрия: видѣвъ же се князь Всеволодъ и владыка Митрофанъ, яко уже взяту быти град, и внидоша въ церковь въ Святую Богородицю и остригошася всѣ въ аггельскыи образъ от владыки Митрофана И наутриа увидѣша гражане, яко уже взяту быти граду, и внидоша в церковь святыя Богородиця, и стригошася вси от владыкы Митрофана Як в НКЛ Як в НКЛ
12 Молитва Митрофана при штурмі Успенського собору +
13 Емоційний опис руйнування Владимира + Як в НКЛ Особливий варіант
14 Татари воюють землю И до Торьжьку нѣсть мѣста, гдѣ же не воеваша И всю ту страну и грады мнози поимашя, и до Тръжку нѣсть мѣста, ни веси, ни селъ таких, идеже не воевашя Як в НКЛ Як в НКЛ
15 Князь Юрій збирає військо на Сіті Скорочений виклад епізоду 5 Як в НКЛ Як в НКЛ
16 Князь Юрій оплакує загибель Владимира +
17 Повідомлення Дорожа А уже, княже, обошли суть нас около татары Княже, обошли нас около Як в НКЛ Як в НКЛ
18 Битва на Сіті И нача князь полкы ставити около себя, и се вънезапу приспѣша татарове на Сить противу князю Юрью. Юрьи же князь отложи всю печаль и поиде к нимъ. И съступишася обоихъ полци, и бысть сѣча зла и велика, и побѣгоше пред инопле-меньники …начашя ставити плъки около себе. И се внезапу приспѣша крово-проливци христи-анскыи на Сить, и съступишася обои полци, и бысть брань велика. Разгне-ванием Божиим таково зло не бывало, побегоша наши пред инопле-менникы. Як в НКЛ Початок як в НКЛ, далі: Разгневанием Божиим побегоша наши пред инопле-менникы
19 Загибель Юрія И ту убиенъ бысть великии князь Юрьи Всеволодичь на рѣцѣ на Сити, и вои его много побиша И ту убьен бысть князь великыи Юрьи Всеволодич Володи-мерскыи Як в НКЛ Як в НКЛ
20 Татари схопили Василька руками яша и ведоша въ станы своя съ великою нуждею, и дошедше Ренъскаго лѣса, и сташа станы ту, и нудиша Василка много проклятии и безбожнии татаровѣ яша и ведошя с великою нужею до Шерньскаго лѣса, и сташа станом, и нудиша его много Як в НКЛ Як в НКЛ
21 Відповідь Василька татарам і його молитви + + +
22 Дата загибелі Василька Сия злоба съключила месяца марта в 4, в четверг 4 недѣли поста Си же злоба съключися марта в 4 Сия же злоба смертнаа сътворися марта 4 Си же злоба случися марта в 4
23 Поховання кн. Юрія Докладний опис Скорочено до фактичних деталей Як в НКЛ Як в НКЛ
24 Знайдення тіла Василька + + + Скорочено і стилізовано трохи інакше
25 Оплакування Василька +
26 Похвала кн. Васильку Тільки перша половина: «Бѣ же Василько лицемъ красенъ… на отне столе и дедне». И далі заключне речення: «И тако тѣ скончашася судомъ божиимъ, яко же слышасте». Дано цілком Як в НКЛ Інший текст за мотивами похвали
27 Бог врятував князів В переліку названо поіменно 6 синів Ярослава Всеволо-довича Тільки: Ярослава Всеволо-довича з синами Як в НКЛ
28 Ярослав розподіляє столи + +
29 Емоційний опис зруйнування Торжка і перелік убитих + + +
30 Похід татар на Новгород Довгий перелік святих заступників. Оплакування Русі Перелік скорочено, татар відвернув св. Кирило. Оплакування нема Як в НКЛ Текст НКЛ скорочено
31 Оборона Козельська Козляне же на ножи рѣзахуся с ними. Съвѣтъ же сътвориша изыти противу имъ на полкы татарьскыя. Исъшедше из града… Козляне же [на] ножи рѣзахуся с ними и, исъшедше из града… Як в НКЛ Як в НКЛ
32 Козельський князь Василь …понеже убо млад бѣ …понеже убо млад бѣ, 12 лѣт Як в НКЛ Як в НКЛ
33 Дві звістки про Олександра Ярославича + + +
34 Татари здобувають Переяславль + Трохи скорочено Як в С1ЛСІ Сильно скорочено
35 Татари здобувають Чернігів Докладний опис Скорочено Як в НКЛ Сильно скорочено і пере-фразовано
36 Невська битва Не на цьому місці, поставлена після повісті про похід Батия + + +
37 Татари здобувають Київ і йдуть на Угорщину Докладне оповідання Неістотні скорочення С1ЛСІ Як в НКЛ Пропущено початок до княжіння Ростислава. Деяке скорочення тексту НКЛ – Н4Л

Далі, як ми уже звикли, складаємо таблицю збіжностей, в комірках якої вписуємо числа спільних епізодів:

НКЛ Н4Л Біл1Л
С1ЛСІ 5 6 0
НКЛ 33 21
Н4Л 21

Тут нам ніякий графо-аналітичний метод не потрібен, бо справа цілком очевидна: НКЛ та Н4Л утворюють тісну пару, яка досить помітно відрізняється від С1ЛСІ. Біл1Л показує досить тісну залежність від цієї пари і незалежність від характерних особливостей С1ЛСІ.