Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

1535 – 1541 рр.

Микола Жарких

№ об’єкту 1535 р. 1539 р. 1541 р.
1 Киев ЗР8а w głowach Kiiow в головах Киев ЗВ3
2 Cerkassy ЗД2
3
4
5
6
7 Луческ з тьмами ЗР8а Луческ со тъмами ЗВ3
8 Смольнеск со тмою ЗР8а Smoleńsko ЗВ3 Смольнск со тьмою ЗВ2
9 Полоцко со тмою ЗР8а Połoczko ЗВ5 Полоцъко со тьмою ЗВ3
10
11 Подоле со тмою ЗР8а Подолье со тьмами ЗВ3
12
13
14
15
16
17
18
19
14а
20
21
22
23
24
25
26 Сокал со тмою ЗР8а Сокаль со тьмами ЗВ2
27 Звинигород со тмою ЗР8а Zwynihrod ЗВ5 Звинигород ЗВ2
13а Бряславль со тмою ЗР6 Brasław ЗВ5 Браславъль со тьмою ЗР6
28
29 Качыбиев Качибиев
30 Маек ЗВ3 Маек ЗВ3
15а такеж почонши от Киева, Днепром уверх [!] аж до устья такеж почонъши ѡт Киева Днепром у веръх аж до устьѧ
16а Снепорода Stoprud Снепорода
17а Глиньска ЗЛ2 [1] Mlinsko ЗВ6 Глиньска ЗЛ2
18а Жолваж Żołwasz Жолва
19а Ботула ЗВ3 Budulę ЗВ5 Ботули ЗВ3
20а Берын Buczinten Берин
21а Синец Синец
31
32
33 Хотен Choten Хотень
22а Лучычын Łucziczyn Лучичин
33а
34
23а Хотомышъле Totmyślen Хотомышъле
35 Оскол ЗД10 Uscun ЗВ5 Ѡсколь ЗВ3
36 Kozielsko
33б
23б
35а
37
14а
25а
38
39
40 Корске со тмою Коръске со тьмою
41 Сареевич Якгалдай со тмою tumenz Saraiowicza – Jekaltańskie państwo Сараевич Якгалдай со тьмоною [!]
42
19б Путивль Путивъль
43 Радогощ Радогощ
44 Милюб [!] ЗР8а Милюбов ЗВ3
45 Можеч Можеч
47а Стародуб
35б
46
47 Стародуб
48 Любеч Любеч
46а Бранско ЗР8а Браньско
49 Бченско Пченско [!]
50 Любско Люпско
51 Тола ЗР8а Тола ЗВ3
52 Берестей Берестей
53 Ратно Ратно
36а Козелско Козельско
54
55
56 Бранеск Бранеск (2)
57 Олконя Ѡльконѧ
58
59 Избаш Избаш
60 Донаш ЗР8а Донаш
61
62
63
64
65 Дашев город Дашов город
66 Балыкълы Балаклы городища
67
68
65а
69
69-1 Городище
70 Тошын Ташин
71 Мемижа Мемижи
72 Охура со тмою Ѡхура со тьмою
73
74 Мамыш Момыш
75 Остура ЗР8а Ѡстура ЗВ3
76
77 Буско Буско
78 Великий Новгород Великий Новгород
76а Пъсков Пъсков
51а
79
80 Резанский Переясловль ЛТ6 Резинский Переяславъл со тьмою ЛТ6
81
27а
19в
82
21б
23в
35г

1. В цьому списку стоїть «аж до устя Снепорода, Глинська з людми» – виходить, писар думав, що Снепород впадає у Дніпро; або, більш імовірно – не побачив після устя нового елементу переліку і спробував узгодити його із устям.