Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Порівняльна таблиця

Микола Жарких

Наведена далі порівняльна таблиця із 15 колонок вийшла надзвичайно широкою, і її з технічних причин довелось розбити на три частини. Номери об’єктів (у першій колонці) надаються при першій згадці; під час перекомпоновок переліку ці об’єкти з’являються в нових позиціях з літерними добавками: 14 → 14а.

Елементи переліку складаються з однієї або кількох назв, після яких іде формула надання. Слід здогадуватись, що ця формула стосується всіх назв, записаних після попередньої формули надання. Формули досить різноманітні, і в таблиці їх подано скорочено.

Скорочення

(2) – об’єкт згадано другий раз в тому самому документі.

ВГ – і всі городи й волості, землі і води, і з усякими доходами і пожитками їх.

ВГ2 – і всі замки подніпровські й держави, і води, і з усякими доходами і пожитками їх.

ВП – весь його повіт з усіма його землями і водами і данями.

ЗВ – з водами, землями і всіма пожитками.

ЗВ2 – з водами і з землями.

ЗВ3 – з землями і водами.

ЗВ4 – з водами і землями і данями.

ЗВ5 – з землями і водами etc.

ЗВ6 – з землями etc.

ЗГ – з усіма городами і всіма їх доходами і пожитками, і села з усіма доходами і пожитками.

ЗГ2 – з землями, водами, з їх городами і селами і всіма їх доходами і пожитками.

ЗГ3 – з землями, і з водами, і з многими доходами і пожитками їх.

ЗГ4 – із многими землями і водами, і з усіма пожитками й доходами їх.

ЗГ5 – з землями, з водами, і з многими пожитками і доходами їх.

ЗД – з усіма доходами, землями, водами і пожитками.

ЗД2 – з землями, водами і усіма доходами і пожитками.

ЗД3 – з землями, водами і усіма пожитками і доходами.

ЗД4 – з усіма в[и?]ходами і данями, і з землями, і з водами.

ЗД5 – з усіма їх землями, і водами, і данями, і виходами.

ЗД6 – з землями, і з водами, з данями, і пошлинами.

ЗД7 – з землями, і з водами, з приходами і виходами.

ЗД8 – з землями, з водами, і з усіма доходами.

ЗД9 – з усіма їх землями, і з водами, з приходами і виходами.

ЗД10 – з виходами, і з данями, і з землями, і з водами, і з доходами.

ЗД11 – з землями, і з водами, і з доходами.

ЗД12 – з доходами, і з землями, і з водами.

ЗД13 – з землями, і з водами, і з усіма доходами.

ЗД14 – з усіма землями і доходами.

ЗД15 – з усіма землями, і з водами, і з усіма доходами.

ЗД15а – з усіма доходами і данями, і з землями, і з водами.

ЗД16 – з данями, і з землями, і з водами.

ЗД16а – з усіма землями і водами і данями.

ЗД17 – з усіма землями і водами, і виходами, і данями.

ЗД18 – із землями і водами, і з усіма їх данями і виходами.

ЗД19 – із землями і водами і данями і виходами.

ЗД20 – із землями і водами, і з данями, із усіма доходами.

ЗД21 – із землями і водами, і з усіма виходами і данями.

ЗД22 – із землями і водами і данью і виходами.

ЗД23 – з усіма землями, з водами, з данями і виходами.

ЗД24 – з усіма землями, водами і доходами їх.

ЗЗ – з землями і пожитками.

ЗЛ – з усіма їх людьми.

ЗЛ2 – з людьми.

ЗМ – з усіма волостями і виходами, і землями, і водами, і данями.

ЗМ2 – з усіма виходами і волостями і данями, і землями, і водами.

ЗМ3 – з волостями, із землями, і з водами, і з усіма пожитками і доходами.

ЗП – з землями, водами і пожитками.

ЗП2 – з землями, водами і т. д.

ЗП3 – з землями, водами і усіма пожитками.

ЗР – з усіма приходами.

ЗР2 – з приходами і виходами.

ЗР3 – з усіма доходами.

ЗР4 – з виходами.

ЗР5 – з виходами, і з землями, і з водами.

ЗР6 – з доходами.

ЗР7 – з усіма їх виходами і данями і землями.

ЗР8 – з землями, і з виходами, і з водами.

ЗР8а – з землями, з водами, і з усіма приходами.

ЗР9 – з доходами і пожитками їх.

ЗТ – з тьмами, з городами, і з селами, з ріками і потоками, з приходами і виходами.

ЛТ – люди, тьми, городи і села, і дані, і виходи, і з землями, і з водами, і з потоками.

ЛТ2 – люди з тьмами, і з городами, і з лісами, і з доходами, а що тече і канеть [!].

ЛТ3 – з людьми, із тьмою, з городами, з лісами і доходами, що потече і вканеть [!].

ЛТ4 – людьми в головах, і землі, і води, і дані, і доходи, що і тече, що і канеть [!].

ЛТ5 – з людьми, із тьмами, з лісами, з виходами, що потече і вканеть [!].

ЛТ6 – з людьми і лісами, з пущами і з городами, і з усіма приходами, що тече і канеть [!].

ТЗ – ті замки з усім на всім, із землями, водами і з усіма доходами і пожитками.