Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

1461 – 1513 рр.

Микола Жарких

№ об’єкту [1461 р.] [1472 р.] 1507 р. 1513 р.
1 Kiiow ЗД Kiiow ЗД2 киевъскую тму ЗД4 Киев со тмою ЗД6
2
3
4
5
6 Włodzymierz ЗД2 володимеръскую тму ЗД4 Володимер со тмою ЗД6
7 Łuczko ЗВ Łuczko ЗД2 Великого Луцъка тму ЗД4 Великий Лучоск со тьмами [!] ЗР
8 Smoleńsko ЗВ Smoleńsko смоленъскую тму ЗД4 Смолнеск со тьмою ЗР2
9 Полоцько
10 и Витебьско со тмами ЗД7
11 Podole ЗВ Podole подолскую тму ЗД4 Подолска тма ЗД7
12 Kamieniec ЗВ Kamyeniec каменецкую тму ЗД4 Каменець со тмою ЗД7
13 Braczlaw ЗВ Braczlaw браславъскую тму ЗД4 Браславская тма ЗР3
14 Czerniehow
15 począwszy od Kiiowa do ujścia morza
16 Sczieprut
17 ezilniskiego [1] ЗЗ
18 Zolwasz
19 Budała ЗП
14а Czernieiow ЗП
20 Bryczien
21 szinass [2]
22 Luscza
23 Chotmy
24 Slenniczany ЗП
25 Siewiersky Nowohrod Siewierski Nowohrod
26 Sokal [3] сокалскую тму ЗД4 Сокал ЗД8
27 Nowogrod ЗД3 Звинигород ЗД4 Звинегородь ЗД8
13а
28
Cirkassy Черкаси ЗД4
29 Koczibey Хачибиев
30 Mayak ЗП3 Маяк ЗВ2
15а począwszy od Kiiowa aż do uścia morza ино почонши ѡт Киева, и Днепром и до устья почон ѡт Киева города Днепром и до устѧ
16а Steprud Снепород Снепород
17а Holennisko ЗП2 Глинеск ЗЛ Глинеск ЗЛ2
18а Жолваж Жолваж
19а Путивль ЗВ3 Путивль ЗВ3
20а Brynten Бирин Бирин
21а Синяч Синеч
31
32
33 Хотел Хотин
22а Лосичи Лосичи
33а
34 Tukluscze
23а Chotmislen Хотмышль Хомышль ЗД7
35
36
33б
23б
35а
37 Netssa ЗД2 Ницяны ЗД5
14а черниговъскую тму ЗД4 Чернігівська тьма [4] ЗД7
25а
38 Rilsko ЗП Rilsko ЗВ6 Рылеск ЗД4
39
40 Rylsko (2) Hrirusko курскую тму ЗД4 Курская тма
41 tumyen Szaraiewicza Jagalta wyssuyu ЗП tumien Sarayewcza państwa Jakaltemskie ЗД2 Сараева сына Егалтаеву тму Сарѧева сына Егалтева тма
42 Midzass Barzass
19б
43 Радогощь
44 Милолюб ЗД4 Милолюбь ЗД9
45 Мужеч Мужень
47а
35б Uspuł Uskul Оскол Исков
46
47 Starodub Starodub Старадуб Стародуб
48
46а Bransko ЗП Bransko ЗП2 Брянеськ ЗД4 Бранеск ЗД7
49 Mychalsko Miczensko Мченеск Мченеск
50 Mobutulsko Lubotusko Люботеск Любятеск
51 Tula ЗП Bułahrod ЗП2 Тула-город ЗД4 Тула-город ЗД7
52 Biresta Berestaya Берестей Берестей
53 Jaskub [!] Ратунь Ратно
36а Kozielsko Козелеск Козелско
54 Ratuznisko
55 Alibsko
56 Burunsko Bronsko Пронско Пронско
57 Ѡлконъско Волконско
58 Lubow
59 Izbesz Испаш Спаш
60 Донец ЗД4 Донець ЗД7
61 Czynamir ЗП
62 Kulminsko
63 Saschonar ЗП
64 Japuhrad Japihrod Ябу-городок
65 Дашод-город
66 Bałykły Balykly Балыклы Балыклы
67 Strożowy hrod Strozowy hrod Караул Карасул [!]
68 Чорныи город Чорныи город
65а Дашов городищо
69 Teskye Tasskau Утешков
69-1 Horodziscze Horodyscze Городищо
70 Tusiknemer horod Тошичи Тушинь
71 Немир Немир
72 Угромская тьма
73
74 Muschiczmy hrod ЗП Mussalcz Мушач Мушал
75 Kudar horod Ходоров ЗД4 Федоров-город ЗД7
76 Turapkie Псков Псков
77
78 Wielki Nowogrod Wyelky Nowohrod Великий Новгород Великий Новгород
76а
51а Tula (2) ЗГ
79 Rezanskie państwo Резани
80 Pereasław ЗГ2 Переясловл ЛТ Резанская [!] Переяславль ЗТ
81
27а
19в
82
21б
23в
35г

1. В документі маємо одне слово Sczieprutezilniskiego; думаю, тут дві назви об’єднано в одному слові. Так думає і Д. Колодзейчик [D. K., s. 531].

2. В документі маємо одне слово Bryczienszinass; так само думаю, тут дві назви об’єднано в одному слові. Так думає і Д. Колодзейчик [D. K., s. 531].

3. Слово написано через м’яке л, тобто Сокаль; в тексті документа уживається і тверде л відповідно до польської орфографії.

4. В документі – чергиновская тма, явна описка.