Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

1542 – 1574 рр.

Микола Жарких

№ об’єкту 1542 р. 1552 р. 1560 р. 1574 р.
1 w głowach to jest Kiyow а почонъши у головах Киев a począwszy w głowach Kiiów почонши у головах Киεв
2 Cerkassy Черкасы Cyrkassy Чεркасы
3 Канев Kanyów Канεв
4 Уручов Owrucz Уручов
5 Житомир ВГ Żytomierz ВГ2 Житомир ВГ
6
7 Wielkie Luczko z państwy Великое Луцъко ЗМ3 Вεликоε Луцко ЗМ3
8
9 Połoczko Полоцъко Połoczsk Полоцко
10 Витебск Witebsko Витεбск
11
12
13 Brasłow
14
15 и вси городы поднепръские почон з верху аж до устьѧ ЗГ3 wszelkie zamki podnieprskie, począwszy z wierzchu aż do uścia ЗГ3 и вси городы Поднεпрьскиε, почон звεрху аж до устьѧ ЗГ5
16
17
18
19
14а
20
21
22
23
24
25
26 Сокаль ЗГ4 Sokal ЗД24 Сокал ЗГ4
27 Звинигород ЗД3 Zwinihrod ЗД2 Звинигород ЗД3
13а Браславль Braczław Браславль
28 Веница з тьмами ЗР9 Wynnicza ЗВ Вεница с тьмѧми ЗР9
29
30
15а
16а Степруд Stepruth Стεпруд
17а Меньск [!] Mlennik Мленск
18а Золваш Żołdasz Золваш
19а Будула ЗВ3 Budula ЗД8 Будула ЗВ3
20а Бринтеж Brunten Брын, тεж [1]
21а
31 Ostreho
32 Olenisko
33 Choten Хотин Хотεн
22а Luczicen Лучычын Luczicen Лучичин
33а Choten
34
23а Chotensko [!] Хотмышлей Хотмышлεи
35 Ускул ЗВ3 Ускул ЗВ3
36 Kozielsko Козельско Kozielsko Козεлско
33б Chotmyen
23б Chotmislen Тмεнсара
35а Uskon Укгул
37
14а
25а
38
39
40
41 tumen Sareyewycza – Jakateńską ziemię тмен [!] Сараукгул Яколътай тьмень Saraacul Jarn telmon Якголта и тинε [!]
42
19б Batulą
43 Radonisko
44
45
47а
35б
46 Brańsko
47 Starodub
48
46а
49
50
51
52
53
36а
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
65а
69
69-1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
76а
51а
79
80
81
27а Zwinihrod
19в Budula
82 Jewnini
21б Sinacz
23в Chotmyslen
35г Uskun ТЗ

1. Помилково поділено на два слова.