Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Порівняння варіантів тексту

Микола Жарких

Оскільки Лит2Л містить тільки самий початок ППЗ (тільки епізод 1), ми спрощуємо таблицю, опустивши цей стовпчик.

Епізод Віт3Л Віт4Л Віт6Л Лит4Л Лит5Л Лит6Л Лит7Л Лит1Л
0 Коли великий князь Вітовт поїхав з Литви до великого Луцька Коли великий князь Вітовт поїхав до Поділь-ської землі з Литви до великого Луцька Опять отселе почнем [як у Лит2Л] 1351 р.
1 Коли Ольгерд був паном Литовської землі, він пішов у поле з литовським військом + + + + Коли Вітовт Потім князь Оркгирд пішов… Князь Олкгирд пішов… Великий князь Ольгерд, зібравши свої литовські сили
2 і побив татар на Синій Воді, трьох братів + + убив трьох братів Як у Віт6Л побив татар і князів татар-ських [Синьої Води нема] побив татар-ських князів [Синьої Води нема] побив татар, князів татар-ських [Синьої Води нема] +
3 Хаджи-Бея Хочебия Хачебея Хачебея Хачабея Хачея Хочея Хачея Хачибея
4 Кутлубугу + + Сакутлу-буга Кукубуга Колобута Лобуса Колобуга +
5 Дмитра + + + + + + + +
6 А ті три брати були отчичі й дідичі Подільської землі, + + + + + + + [Допов-нено:] брати в Орді панували і були…
7 і від їх імені отамани й баскаки збирали данину з Подільської землі + + + [Пропу-щено: баскаків; князі самі відбирали данину від отаманів] Як у Лит4Л Як у Лит4Л Як у Лит4Л +
8 Коріат, брат великого князя Ольгерда, тримав Новгород Литовський, і мав 4 синів + + + + + Киряк, Корят + +
9 Юрія + + + + + + + +
10 Олександра + + + + + + + +
11 Костянтина + + + + + + + +
12 Федора + + + + + + + +
13 І три брати Коріатовичі – Юрій, Олександр, Костянтин і Федір [4 імені!] [Імен нема] І ті княжата Коріатовичі [ні числа, ні імен] Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт4Л
14 з дозволу Ольгерда і з литовською допомогою пішли в Подільську землю + [Пропу-щено: пішли в Подільську землю] + + за волею і допомо-гою Вітовта за волею і допомо-гою Ольгерда Як у Лит6Л +
15 А тоді в Подільській землі не було жодного города – ні дерев’яного, ані кам’яного + [Пропу-щено далі: А тоді в Подільській землі] + жодного замку + + + +
16 І Коріатовичі прийшли в Подільську землю, увійшли у приязнь з отаманами, і почали боронити Подільську землю від татар, а баскакам данини не давали [Нема: увійшли у приязнь з отама-нами, і почали боронити Подільську землю] + татарам [замість баскакам] Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л + +
17 І спочатку знайшли твердиню на ріці Смотричі, і тут спорудили город Смотрич Смотрити; [пропу-щено: і тут спорудили город Смотрич] + + замок [замість город] + Букут + +
18 а в другому місці були ченці в горі, і там створили город Бакоту + + [Додано помилково:] в другому місці на Смотричі В другому місці на Смотричі замок Богуту поставили [зіпсовано Віт6Л] Як у Лит4Л, Бокут В другому місці на Смотричі город Смотрич поставили В другом месте на Смотры же город Букуту поставил +
19 І під час полювання загнали багато оленів на острів, де нині місто Кам’янець лежить Каменское мѣсто Каменец-кое место Каменец-кое место Кам’яне-цьке місто Каменец-кое место Каменное место Каменец-кое место Каменец
20 І зрубали ліс і вимурували город Кам’янець і всі подільські городи вимурували і опанували Подільську землю + полоцькі городи [помилково замість подільські] [Пропу-щено: городи] замок Кам’янець, подільські замки [Замість] опанували Поділь-ську землю [стоїть] оселились ті Коріа-товичі [Замість] зрубали ліс [стоїть] роз-селились на тому місці, [далі як у Лит5Л] Як у Лит6Л +
21 Потім польський король Казимир Локоткович дізнався, що три брати Коріатовичі у Подільській землі – люди мужні, + + +
22 і надіслав князю Костянтину листи з гарантіями, щоб він приїхав + + +
23 І надумав з панами, що в нього сина нема, а тільки одна дочка – віддати за нього дочку + [Додано:] і по своєму животі королем посадити Як у Віт4Л
24 Князь Костянтин за тими гарантіями до короля їздив, але там йому не сподобалось, не схотів до віри приступити, і повернувся в Подільську землю і помер + [Додано:] і тут будучи у Подільській землі, на своєму господар-стві, помер [Інакше:] А потім один брат – князь Костянтин – поїхав до угорського короля, і там помер Як у Віт6Л Як у Віт6Л Потім один брат від’їхав до угорського короля, а Костянтин там помер Як у Віт6Л +
25 А князя Юрія волохи узяли до себе воєводою й отруїли + + [Інакше:] волохи убили Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л +
26 а князя Олександра татари вбили + + + + + +
27 А тут четвертий брат, князь Федір Коріатович, Новгородок тримав + Новгород [Інакше:] Як тих трьох братів не стало, 4-й брат, кн. Федір, тримав Новгородок у Литві і до того ще Гомель Як у Віт6Л Як у Віт6Л, Гомей [Інакше:] Як тих трьох братів не стало, 4-й брат, кн. Федір тримав до того ще Сомени Як у Віт6Л, Гомей +
28 І почув князь Федір, що його братів у Подільській землі не стало, і він пішов і зайняв Подільську землю + + [Інакше:] І кн. Федір з литовським військом приєднав Подільську землю до Литви Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л +
29 А в ті роки князь великий Вітовт господарем став на Литовській землі, і Подільська земля не хотіла бути послушною великому князю Вітовту і Литовській землі, як перед тим була послушна + + [Інакше:] кн. Федір Коріатович не хотів бути послушним і служити Вітовту з Поділь-ською землею Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Ольгерд замість Вітовта
30 І князь великий пішов з усіма силами литовськими на Поділля + + + + + + + Ольгерд
31 І то почув князь Федір Коріатович, утік з Подільської землі до Угорщини, а в городах посадив волохів, і угорський князь надав допомогу Федору + + [Додано:] надав допомогу Федору на Вітовта Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л [Скоро-чено, немає: угорський князь надав допомогу Федору]
32 А великий князь Вітовт прийшов спершу до Брацлава, і узявши Брацлав Брясловль Бряславль Брясловль Браслав Браславль Брасловль Ольгерд, Браславль
33 пішов до Сокільця, й узяв Сокілець, + + + +
34 і вночі прийшов до Кам’янця, і здобув Кам’янець, + + [Інакше:] прийшов під Кам’янець і ночував, а зранку здобув Кам’янець [Інакше:] прийшов під Кам’янець і на другий день здобув Кам’янець Як у Лит4Л Як у Лит4Л Як у Лит4Л +
35 а потім забрав Смотрич, + + + + + + + +
36 і Скалу, + + + + Бокут Бакут + +
37 і Червоний город, Черленый городок Червленый городок Черленый городок Чернів замочок Черленый городок Черленый город +
38 і всі городи позаймав + + + замки + + +
39 І воєводу князя Федора, що був у тих городах, на ім’я Нестиса, вивів, і по всіх городах великий князь Вітовт своїх старост посаджав + Нестака [Ім’я воєводи пропу-щено] Як у Віт6Л Як у Віт6Л Скоро-чення тексту Віт6Л, воєвод замість старост Як у Віт6Л Як у Віт3Л, тільки Ольгерд замість Вітовта
40 А добув усе литовськими силами, ніхто йому не допомагав + + + [Це речення перенесено до звернення Ягайла в наступний епізод] Як у Лит4Л Як у Лит4Л Як у Лит4Л
41 Тоді король став просити у Вітовта Подільську землю + + [Інакше:] дай половину Поділь-ської землі у заставу Як у Віт6Л + допов-нення з (40) Як у Лит4Л Як у Лит4Л Як у Лит4Л
42 Вітовт дав королю половину Подільської землі за 20 тисяч, + + [Інакше:] Вітовт дав королю за 20 тисяч кіп грошей Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л
43 Кам’янець, + + + + + + +
44 Смотрич, + + + + Скалу Смотроч +
45 Скалу, + + + + Смотрич + +
46 Червоний город Черленый городок Черленый городок Черленый город Чернів замок Черленый городок Черленый город Черленый город
47 Бакоту Бокату +
48 А на інших подільських городах Вітовт посадив своїх старост, + + + + + воєвод замість старост +
49 на Брацлаві Бряс-ловли Бряславли Брясловли Браславі Браславли Брясловли Браславли
50 на Сокільці + + + + + + +
51 на Вінниці Беници Венице Веници + Веницы Белицы
52 Король ті городи віддав у заставу Спитку за 20 тисяч + + [Інакше:] в тих грошах Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л
53 А коли великий князь бився на татарському побоїщи, Спитко приходив на допомогу, і Спитка убили татари, а пані його стала удовою, а діти малі + + [Інакше:] бився з татарами Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л Як у Віт6Л
54 І король прислав до Вітовта: «Дав нам половину Подільської землі за 20 тисяч, і ми дали її Спитку за 20 тисяч, і пані Спиткова овдовіла, і діти малі, і нема кому боронити землю від татар. Віддай мені 20 тисяч, а городи візьми собі» + + + + + + +
55 Великий князь надіслав королю 40 тисяч з паном Немиром і Дмитром Василь-овичем, луцьким боярином + + 20 тисяч Як у Віт6Л Як у Віт6Л, тільки лоским замість луцьким Як у Віт6Л, тільки лоским бюренком замість луцьким боярином 8 тисяч, [пропу-щено луцьким боярином]
56 а городи узяв за себе, і старосту свого посадив, свого дворянина Грановського + Граньского Грапов-ского Горнов-ського Гронов-ского + Гронов-ского
57 А після Грановського дав пану Петру Монти-гирдовичу Монтики-грдовичь (!) Грановь-ский, Монти-кгирдович + + + Манти-кгардович а в Кам’янець Ольгерд призначив Гаштольда Гаштоль-довича. Ми ж повер-немось на попереднє
58 А після пана Петра – пану Дидиголду + Дедикголд Дедиколд Дедиголду Дэдикголд Дидикголд Дадикголд
59 Потім дав пану Дидиголду Смоленськ, + + + + + + +
60 а Поділля дав пану Долгирду + Долгорд Довкгирд Долгирд Довкгирд Довкгирд
61 Пан Долгирд був старостою до смерті Вітовта, + + + + + +
62 а коли Вітовт помер, ляхи виманили його з Кам’янця на раду, схопили й пограбували, а Кам’янець захопили [На цьому список урива-ється] + [Інакше:] обрали и забили Як у Віт6Л забили забили
63 І з того часу Поділля відійшло до ляхів, і тепер держать + + + +