Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

16 ст.

Микола Жарких

Дата Титул особи Мирське ім’я Чернече ім’я Місце події Формула події та джерела
1501, 19.02 княгиня Феодосія Іванівна [дочка Івана 3-го] Москва, церква Вознесіння Преставися (Л72Я, С3Л, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ)
1501, 14.04 велика княгиня рязан-ська Анна Василівна [дочка Василя 2-го] [Рязань?] Преставися (Л72Я, С3Л, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ)
1503, 7.04 велика княгиня москов-ська Софія Палеолог Москва, церква Вознесіння Преставися (Л72Я, С3Л, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ, КБ3Л)
1503, листо-пад княгиня Ульяна [удова по Борису Васильо-вичу] ? Преставися (Л72Я, С3Л, Хр, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ)
1505, 18.01 велика княгиня москов-ська Олена Стефанівна [удова по Івану Івановичу] Москва, церква Вознесіння Преставися в заточении (ТипЛ); преставися в нятстве (Л72Я, С2Л, ІфЛ, ВЛ, НикЛ); преставися (С3Л, Хр) [+]
1505, 27.10 великий князь москов-ський Іван Васильо-вич Москва, церква св. Михаїла Преставися (С1ЛСІ, Н4Л, ТипЛ, Л72Я, С3Л, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, НЛД, ВЛ, НикЛ)
1509, 14.02 князь москов-ський Дмитро Іванович Москва, церква св. Михаїла Преставися (ТипЛ, С1ЛСІ); преставися в нужде и в турме (Л72Я, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ) [+]
1513, 8.02 велика княжна Євдокія Іванівна [дочка Івана 3-го] Москва, церква Вознесіння Преставися (ТипЛ, Л72Я, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, ВЛ, НикЛ)
1513, 26.02 велика княгиня литовська Олена Іванівна [дочка Івана 3-го] [Вільнюс?] Преставися (ТипЛ); в нужи не стало (Л72Я, ІфЛ, ВЛ, НикЛ) [+]
1518, 26.06 князь москов-ський Семен Іванович Москва, церква св. Михаїла Преставися (ТипЛ, Л72Я, Хр, С2Л, ІфЛ, ВПЛ, НЛД, ВЛ, НикЛ)
1521, лютий князь угли-цький Дмитро Іванович Углич; похований у Москві, в церкві св. Михаїла Преставися (ТипЛ, Хр, ВПЛ, ВЛ, НикЛ)
1522, 19.05 князь угли-цький Іван Андрій-ович [син Андрія Васильо-вича Большого] Ігнатій [Углич?] похований у Спасо-Прилуць-кому монастирі Преставися в чернцех и во скиме (Л72Я, УНЛ, ПискЛ)
1525, 30.11 велика княгиня москов-ська Соломонія Сабурова [дружина Василя 3-го] ? [Москва?] Постриг (УНЛ) [!]
1533, 4.12 великий князь москов-ський Василь Іванович Варлаам Москва, церква св. Михаїла Преставися в черньцех и в скиме (ТипЛ, Л72Я, Хр, КБ2Л, УНЛ); преставися (Хр); преставися во мнишеском чину и в скиме (ВПЛ); велика повість (НЛД, ОНЛ) коротка повість (ВЛ, НикЛ, ЛПЦ); преставися, приим мнишеский чин (П1Л); умер (Н2Л); преставися во иноцех и в схиме (ХНЛ)
1535 князь Михайло Васильо-вич Горбатий Кислий ? Москва, Чудов монастир В животе не стало в черьнцех и в скиме (ВПЛ)
1536, 3.08 князь дмитров-ський Юрій Іванович ? Москва, церква св. Михаїла Преставися (Хр); преставися в тюрьме (Хр); преставися в изымании (ВЛ, НикЛ, ОНЛ) преставися страдальческою смертью (ЛПЦ) [+]
1537, 10.12 князь стари-цький Андрій Іванович ? Москва, церква св. Михаїла Преставися в опале (Хр); преставися в нуже, страдалческою смертию (ЛПЦ, НикЛ) [+]
1538, 3.04 велика княгиня москов-ська Олена Василівна Глинська Москва, церква Вознесіння Преставися (Хр, ВПЛ, ВЛ, ЛПЦ, НикЛ, ОНЛ)
1544, 24.04 княгиня вяземська Олекс-андра ? Москва, Дівочий монастир Преставися в черницах и в скиме (Л72Я)
1544 князь угли-цький Дмитро Андрій-ович [син Андрія Васильо-вича Большого] Переславль, похований у Спасо-Прилуць-кому монастирі у Вологді Преставися, сиде в железах (ПискЛ) [+]
1560, 7.08 цариця москов-ська Анастасія Романова Москва, монастир Вознесіння Преставися (ОНЛ, ПискЛ)
1563 княгиня стари-цька Єфросинія [удова по Андрію Івановичу] Євдокія Москва Государь повелел ей постричися (ОНЛ) [!]
1563, 24.11 князь москов-ський Юрій Васильо-вич Москва, церква св. Михаїла Преставися (ОНЛ, ПискЛ)
1564, 30.04 княгиня москов-ська Ульяна [удова по Юрію Васильо-вичу] ? Москва, Ново-дівичий монастир произволила ся постричи (ОНЛ) [*]
1569 князь стари-цький Володи-мир Андрій-ович Богона Не стало в животе (Л72Я); опоил зелием (ПискЛ) [+]
1569 княгиня стари-цька Євдокія Романівна Одоєвська [дружина Володи-мира Андрій-овича] Богона Опоил зелием (ПискЛ) [+]
1570 княгиня стари-цька Єфросинія [удова по Андрію Івановичу] Євдокія Москва, монастир Вознесіння Велел ея уморити (ПискЛ) [+]
1570 цариця москов-ська Марія Темрюківна ? Преставися (ПискЛ, МазЛ)
1570 цариця москов-ська Марфа Василівна Собакина ? Преставися (МазЛ)
[? перед 1581] цариця москов-ська Феодосія Михайлівна Солового [дружина Івана Івановича] Пара-сковія Білоозеро Пострижена (МЛ) [!]
1581 царевич москов-ський Іван Іванович Олексан-дрівська Слобода, похований у Москві, в церкві св. Михаїла Преставление (ПискЛ); от ветви жития отторгну (МазЛ) [+]
[? після 1581] цариця москов-ська Олена Іванівна Шереметева [удова по Івану Івановичу] Леоніда Москва, Новий монастир Пострижена (МЛ) [!]
1584, 18.03 цар москов-ський Іван Васильо-вич Іона Москва, церква св. Михаїла Преставися в иноцех (МЛ, П1Л); восприят великий ангельский образ, ко господу отиде ПФІ; преставися (ХНЛ, ПискЛ, МазЛ, Н3Л, ЛНДС); повеле себе постричи и отдаде душу свою к богу (НовЛ)
1591, 12.05 царевич москов-ський Дмитро Іванович Углич Заколан бысть (МЛ); убиение (МазЛ) [+]
[? після 12.05 1591] цариця москов-ська Марія Федорівна Нагая Марфа [Углич?] Пострижена (МЛ) [!]
1598, 6.01 цар москов-ський Федір Іванович Москва, церква св. Михаїла Преставися (МЛ, П1Л, ПискЛ, МазЛ, БельЛ, Н3Л, ЛНДС); ко господу отиде (ПФІ); отходит в жизнь вечную (ХНЛ); душу отдаде богу (НовЛ)
1598, 6.01 цариця москов-ська Ірина Федорівна Годунова [удова по Федору Івановичу] Олекс-андра Москва, Ново-дівичий монастир Пострижеся (МЛ); постригается во иноческий образ (ПискЛ, НовЛ); облечеся в иноческий чин (ЛНДС) [*]