Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Видання родовідних книг

Микола Жарких

Перша помітна публікація в цьому напрямку належить все тому ж Миколі Новікову (1744 – 1818), який у 1787 р. надрукував найпізнішу з офіційних московських родовідних книг – так звану «Бархатну книгу», складену в 1682 – 1687 рр.

Наступна помітна публікація одразу трьох родовідних книг була здійснена у 1851 році.

В 1913 році була опублікована «Родословная книга святейшего государя Филарета Никитича патриарха всея России» [Юбилейный сборник С.-Петербургского археологического института, 1613 – 1913, Спб., 1913, с. 1 – 106]. Але цього видання немає в Мережі, і я скористатись ним не міг.

У 1977 р. М. Є. Бичкова опублікувала дві найраніші книги – так звані «Літописну» та «Рум’янцевську» редакції родовідної книги [Редкие источники по истории России. – М., 1977 г., Вып. 2. – 254 с.]

Оце, власне, все, чим може похвалитись археографія родовідних книг.

В наступній таблиці наведено уніфіковані назви опублікованих родовідних книг, якими я буду користуватись. Роки, якими позначені книги – тільки орієнтовні.

Скорочення Публікація Підстави датування
РК-1507 Родовідна книга у складі Синодального списку (1506 – 1507 рр.) Типографського літопису. – ПСРЛ, 1921 г., т. 24, с. 227 – 233. Дата списку літопису.
РК-1510 Родовідні записки Діонісія Звенигородського. – Бычкова М. Е. , М., Наука, 1986 г., с. 74 – 77. Бичкова датувала ці записи розпливчасто – початком 16 ст. Я чисто умовно ставлю 1510 р.
РК-1540 Літописна редакція родовідної книги. – «Редкие источники по истории России», М., 1977 г., вып. 2, с. 10 – 75. Датована орієнтовно за складом записаних осіб.
РК-1541 Родовідна книга, додана до Воскресенського літопису. – ПСРЛ, 1856 г., т. 7, с. 239 – 259. Датована да останнім роком подій, відбитих у літописі.
РК-1550 Рум’янцевська редакція родовідної книги. – «Редкие источники по истории России», М., 1977 г., вып. 2, с. 76 – 182. Датована орієнтовно за складом записаних осіб.
РК-1581 Родовідна книга, складена за життя царевича Івана Івановича, тобто до 1581 р. – Временник общества истории и древностей российских (ВОИДР), 1851 г., т. 10, – 266. [Видавець позначив її як список Б.] Датована за згадкою царевича Івана Івановича.
РК-1598 Родовідна книга, складена за царювання Федора Івановича, тобто до 1598 р. – ВОИДР, 1851 г., т. 10, – 203. [Видавець позначив її як список А.] Датована за згадкою царя Федора Івановича.
РК-1610 Родовідна книга, переписана за патріарха Гермогена (1606 – 1612 рр.) – ВОИДР, 1851 г., т. 10, – 130. [Видавець позначив її як основний (Синодальний) список.] Датована за періодом правління Гермогена, конкретний рік – чисто умовний.
БК (РК-1687) Бархатная книга. – М.: 1787 г., ч. 1 – 393 с.; ч. 2 – 458 с. Скан на сайті , прочитаний текст на сайті Датована за згадкою документальними згадками про роботу над книгою.

Треба застерегти читачів від використання «родовідних книг» 19 ст., таких як видання П. В. Долгорукова (1816 – 1868) та О. Б. Лобанова-Ростовського (1824 – 1896) [Долгоруков П. Российская родословная книга. – Спб.: 1854 – 1857 гг., тт. 1 – 4; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. – Спб.: 1895 г., тт. 1 – 2]. Хоча вони своїми назвами підшиваються під старі родовідні книги, вони не є ніякими історичними джерелами, ані генеалогічними довідниками, бо наповнені довільними фантазіями при повній відсутності вказівок на джерела.

Не ставлячи під сумнів «чесність з собою» названих авторів, слід визнати, що вони дають приклад до-наукового, фантазійного підходу до генеалогії.