Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Хронологічна таблиця

Микола Жарких

В наступній таблиці всі події, згадані в наших джерелах, зведені в один хронологічний ряд. У стовпчику «Дата» півжирним виділено тверді дати з тексту джерел, (?) позначено орієнтовні дати, вирахувані на підставі послідовності подій.

Для уточнення датувань я активно користувався книгою М. Г. Бережкова [Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – М.: 1963 г.]. Хронологія подій Галицько-Волинського літопису дана в основному за примітками Л. Є. Махновця до перекладу Іпатіївського кодексу [Літопис Руський. – К.: 1989 р.].

Подекуди запропоновані дослідниками дати здались мені суперечливими. Для таких подій я проставив дати власної комбінації, виділивши їх піщаним тлом. Значна частина таких дат є інтерполяціями між сусідніми відносно надійно датованими епізодами. У складніших випадках подано коментарі.

При вказівках на джерела проставлено роки, зазначені в них. Для Галицько-Волинського літопису я теж подаю ці роки – не для того, щоб ними керуватись, а для орієнтації в тексті літопису.

Літописна дата від створення світу проставляється у стовпчику «Основні джерела». Якщо в інших літописах стоїть та сама дата – вона не повторюється, але відмінні дати подаються.

В цій таблиці зібрано все, що ми знаємо про Чернігів та його князів від 1198 року аж до згадки 1331 р. Що понад те – все від лукавого.