Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Риси світогляду

Микола Жарких

Перш ніж переходити до аналізу літературної творчості Клима Поліщука, я хочу окреслити загальні риси його світогляду, які зумовлювали те або інше освітлення подій в його творах. Я не буду намагатись резюмувати ці риси своїми словами, натомість спробую окреслити їх за допомогою цитат із творів К. П.

Висновки

1. Визначальна риса світогляду К. Поліщука – зневіра, байдужість до життя. Він постійно вірив, що особисті зусилля людини не можуть змінити навіть її особисту долю, не кажучи вже про загальний хід подій.

2. Скрайній, радикальний пацифізм К. Поліщука випливав з цієї зневіри: якщо нічого не можна змінити, то не треба й воювати.

3. Революційність, позитивне ставлення до революції у К. Поліщука постійно переплітається із контрреволюційністю, негативним ставленням до революції.

4. Він неначе й хотів революції, але не такої, яка була, а якої саме він хотів – він не вмів сказати. Таку ситуацію К. Поліщук окреслював поняттям «свій шлях», але ніколи не конкретизував, в чому він мав би полягати і куди вести.

5. Цілком виразно через усю творчість К. Поліщука проходить неприязнь, навіть відверта ненависть до міста і любов до села, від якого він сподівався великих досягнень.

6. Дуже характерною рисою світогляду К. Поліщука, яка послідовно виступає в усіх його творах, є стремління до безпредметності викладу, намагання поставити події поза їх конкретним історичним контекстом.