Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Пізніші літописи

Микола Жарких

В Єрмолінському літописі (1481) [ПСРЛ, 1910 г., т. 23, с. 103] ПВК немає. В Типографському літописі (1489) ПВК дана у кардинальному скороченні:

В лето 6839 [1331] митрополит Феогност постави Новгороду архиепископом Василия во Владимире Волынском, в церкви святой Богородицы, августа 25. В то же время прислаша псковичи к митрополиту Арсения, просяще его к себе во псков на епископство, митрополит же не постави им его [ПСРЛ, 1921 г., т. 24, с. 116].

В Московському зводі 1492 р. (МЗ1492) [ПСРЛ, 1949 г., т. 25, с. 170] маємо переробку оповідання С1ЛСІ. Тут дано епізод С1С-1, після чого оповідання розірвано вставкою згадки про пожежу в Москві 3 травня. Далі маємо епізоди С1С-3 (скорочено), С1С-5, 6, 7, 9 – 23 (останній у скороченні). У Воскресенському літописі (1541) [ПСРЛ, 1856 г., т. 7, с. 202 – 203] ми очікувано маємо повторення тексту МЗ1492 (ці два літописи так тісно пов’язані між собою, що Воскресенський літопис личило б називати Московським зводом молодшого ізводу).

У скорочених московських зводах 1493 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 238] та 1495 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 323 – 324] ПВК немає, нема його і у Хронографі 1512 р. [ПСРЛ, 1911 г., т. 22, вып. 1, с. 409], у Тверському літописі (1534) [ПСРЛ, 1863 г., т. 15, стб. 417], у Вологодсько-Пермському літописі [ПСРЛ, 1959 г., т. 26, с. 112].

В Літописі від 72-х язик старшого ізводу (1497) [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 68 – 69] дано сильне скорочення тексту МЗ1492, що видно зі згадки про пожежу в Москві. Характерною особливістю цього тексту є заміна слова бояри в епізоді С1С-3 на слово посадники. Точно в такому ж вигляді маємо це оповідання і в молодшому ізводі цього літопису (1518) [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 229], а також у Львовському літописі (1560) [ПСРЛ, 1910 г., т. 20, ч. 1, с. 179] – тут ми теж бачимо «посадників».

В Софійському 3-у літописі (за списком Царського, 1508 р.) [ПСРЛ, 1994 г., т. 39, с. 106] очікувано маємо повторення оповідання С1ЛСІ, з деякими скороченнями. Істотне різночитання тільки одне: замість 50 чоловік князя Федора тут написано 8 (здається, погляд писаря ковзнув далі, де йдеться про 8 грудня як дату приїзду Василя до Новгорода – цієї дати в С3Л немає).