Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Археологічний портрет України

М.І.Жарких

Рецензія подібна до сили тертя : коли в системі нема руху, то нема й сил тертя, але тільки-но розпочинається якийсь рух – одразу з’являється сила, пропорційна силі руху і спрямована в протилежний бік. Поки ніхто нічого визначного не публікував – усе тихо й мирно, але тільки щось цікаве з’явиться – одразу звідусіль з’являються відгуки : і то не так, і це негаразд, і цього не вистачає, й те зайве, і краще б ти, куме, взагалі того не робив. Слід пам’ятати, що такий підхід до справи зумовлений самою природою жанру рецензії.

Рецензований словник [Словник-довідник з археології. – К. : Наукова думка, 1996 р. – 430 с.] підготовано групою працівників Інституту археології Національної АН України на чолі з Н.О.Гаврилюк. Він складається зі вступних зауважень, словникової частини та 14 додатків. Одразу зауважу, що в словнику дуже дотепно розв’язана актуальна в нинішній ситуації проблема усталення української наукової термінології : заголовок кожної статті подано в українській, російській та англійській мовах; окрім того, перші три додатки містять ці трійки термінів, відсортовані відповідно до української, російської та англійської абетки. Таким чином, дана праця може слугувати ще й тримовним термінологічним словником з археології. Я вважаю, що цей спосіб розв’язання термінологічної проблеми варто застосувати і в інших галузях.

Словникова частина містить статті про окремі археологічні культури, про визначні пам’ятки археології, про окремі категорії предметів старовини, про поняття теоретичної археології. До більшості статей додано коротку бібліографію, в якій перевагу слушно віддано найновішим працям.

Додатки, окрім згаданих термінологічних словників, містять словник археологічних культур, словник термінів, покажчик археологічної періодизації, перелік археологічних пам’яток, тематичний покажчик, біографічний словник археологів, іменний покажчик, хронологічну таблицю історії археологічних досліджень в Україні (1763 – 1994 рр.), покажчик періодичних видань з археології, список авторів словника, список використаної літератури.

З цього переліку видно, що книга містить значний та різноманітний довідковий матеріал, який може стати у пригоді дуже широкому колу людей, причетних до археології – від науковців до літературних редакторів. Звичайно, накладу 1500 примірників може виявитись замало для 52-мільйонної країни, і якщо дійде до якогось перевидання, то наступні зауваження можуть виявитись корисними.

А зауважень цих досить багато. Їх можна поділити на такі групи : щодо поліграфічного оформлення; щодо рівня опрацювання представлених матеріалів; щодо недоліків відбору матеріалів (про те, чого нема); щодо загальної концепції видання.

Джерело : Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, 1997 р., вип. 1, с. 115 – 125.