Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Структурна незалежність електрокінетичних явищ при сильному перекритті граничних шарів

Жарких М. І., Ярощук А.Е.

У припущенні гомогенності (коли надлишки концентрації іонів в поровом просторі діафрагми постійні і не залежать від координат) ряд кінетичних явищ (включаючи електроосмотичний тиск) не залежать від геометричної форми порового простору діафрагми і визначаються виключно надлишками концентрації іонів. Вимірювання таких явищ дозволяє визначати ці надлишки без ускладнень, пов'язаних з моделюванням порового простору.

Література

1. Smoluchowski M. Kataphoresis. – Graetz Handbuch der Elektrizitat und des Magnetismus. – Leipzig, 1921. – Bd. 2. – S. 366 – 380.

2. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. – М.: Наука, 1976. – 328 с.

3. Шилов В. Н. Макрокинетическая теория неравновесных явлений в дисперсных системах и мембранах: Автореф…. докт. физ.-мат. наук, 1986. – 32 с.

4. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Кинетическая теория ионофореза коллоидов // Коллоид. журн – 1985. – 47, № 5. – С. 927 – 935.

5. Жарких Н. И. Электростатическое давление набухания лиофильных дисперсных систем // Коллоид. журн. – 1989. – 51, № 6. – С. 935 – 939.

6. Ярощук А. Э. Новый метод описания структуры сильно перекрытых двойных электрических слоев // Коллоид. журн. – 1988. – 50, № 5. – С. 973 – 979.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 19.01.1989.

Опублікована : Доклады АН УССР, Серия Б, 1989 г., № 11, c. 28 – 31.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 537.81 Кб)