Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Теорія зворотного осмосу на мембрані із заряджених сферичних частинок в наближенні Дебая

Жарких М. І., Шилов В. М.

У рамках наближення Дебая-Генрі (малий поверхневий потенціал і довільна товщина подвійного шару) обчислений коефіцієнт затримки електроліту при продавлюванні розчину крізь мембрану (явище зворотного осмосу). Обчислення проведені на основі коміркової моделі, що враховує гідродинамічну та електричну взаємодію сфер. Проаналізовано випадки дуже малих і дуже великих чисел Пекле. Показано, що вирішальний вплив на коефіцієнт затримки має ступінь перекриття подвійних шарів.

Література

1. Мартынов Г. А., Старов В. М., Чураев Н. В. К теории мембранного разделения растворов. 1. Постановка задачи и решение уравнений переноса. – Коллоид. журн., 1980, 42, № 3, с. 389 – 400.

2. Мартынов Г. А., Старов В. М., Чураев Н. В. К теории мембранного разделения растворов. 2. Анализ полученных решений. – Коллоид, журн., 1980, 42, № 4, с. 657 – 665.

3. Шилов В. Н., Мищук Н. А. Феноменологическое описание задержки электролита при обратном осмосе. – В кн.: Физика молекул. Киев, 1980, с. 85 – 97.

4. Electrokinetic Salt regection in hyperfiltration through porous materials. Theory and experiment / Jacazio G., Probstein R. F., Sonin A. et al. – J. Phys. Chem., 1972, 76, N 26, p. 4015 – 4023.

5. Dresner L. Ionic Transport through porous ion-exchange' membranes in hyperfiltration and piezodialysis. – Desalination, 1974, 15, N 1, p. 109 – 125.

6. Духин С. С., Князькова Т. В. Коллоидно-электрохимические аспекты формирования динамических мембран. Однослойные коллоидные мембраны. – Коллоид, журн.. 1980, 42, № 1, с. 31 – 42.

7. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Теория неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных дисперсных системах. 1. Применение метода термодинамики необратимых процессов к ячеечной модели концентрированной дисперсии. – Коллоид, журн., 1981, 43, № 3, с. 540 – 546.

8. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. – М.: Наука, 1976. – 326 с.

9. Мазур С., де Гроот П. Неравновесная термодинамика. – М.: Мир, 1964. – 456 с.

10. Levine S., Neale G., Epstein N. The prediction of electro-kinetic phenomena with in multiparticle systems. 2. Sedimentation potential – J. Coll. Int. Sci., 1976, 57, N 3, p. 424 – 437.

11. Mehta G. P., Morse T. F. Flow through charged membranes. – J. Chem. Phys., 1975, 63, N 5, p. 1877 – 1888.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 10.11.1980.

Опублікована : Химия и технология воды (Киев), 1982 г., т. 4, № 1, с. 3 – 9.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.33 Мб)