Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Теорія нерівноважних електроповерхневих явищ в концентрованих дисперсних системах. 2

Жарких М. І., Борковська Ю. Б.

Розрахунок кінетичних коефіцієнтів у системі циліндричних частинок з тонким подвійним шаром

Запропонований раніше метод застосовано для обчислення всіх шести незалежних кінетичних коефіцієнтів модельної дисперсної системи: система однакових, орієнтованих поперек потоків, діелектричних циліндрів з тонким подвійним шаром. Отримані формули враховують поляризацію подвійного шару і є узагальненням отриманих раніше формул для електроповерхневих явищ у нескінчено розбавленій дисперсії на дисперсії зі скінченим об’ємним вмістом частинок. Встановлено, що комірковий метод добре працює при об’ємному вмісті, який не перевищує 34%.

Література

1. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Теория неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных дисперсных системах. 1. Применение метода термодинамики необратимых процессов к ячеечной модели концентрированной дисперсии.— Коллоидн. ж., 1981, т. 43, № 3.

2. Духин С. С, Шилов В. Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах.—Киев: Наукова думка, 1972, с. 206.

3. Хаппель Д., Бренер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1965, с. 680.

4. Духин С. С. Исследования в области поверхностных сил. М,: Наука, 1967, с. 335.

5. Фильчакова В. П. Конформные отображения областей специального типа. Киев: Наукова думка, 1972, с. 252.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 3.03.1980.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1981 г., т. 43, № 4, c. 652 – 659.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 909.33 Кб)