Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Вплив неоднорідності дисперсної системи на її електропровідність

Жарких М. І.

Розвинена загальна теорія впливу просторової неоднорідності будь-якого параметра дисперсної системи на її середню електропровідність K1. Виявлено, що оцінка K1 на основі середнього значення параметра і теорії, заснованої на припущенні про однорідність суспензії, в загальному випадку є зміщеною, причому зсув цей не має однозначного зв'язку з дисперсією розподілу параметра. На прикладі високочастотної межі електропровідності концентрованої суспензії сферичних частинок з поверхневою провідністю проілюстровано вплив просторової неоднорідності об'ємної частки та поверхневої провідності на K1.

Література

1. Духин С. С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Киев: Наук, думка, 1975. 256 с.

2. Борковская Ю. Б., Жарких Н. И., Дудкина Л. М. // Коллоид. журн. 1982. Т. 44. № 4. С. 645.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 7.12.1987 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1989 г., т. 51, № 6, c. 1089 – 1093.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 606.48 Кб)