Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Низькочастотний приелектродний імпеданс дисперсних частинок

Жарких М. І., Духін С. С., Шилов В. М.

При нерівних коефіцієнтах дифузії іонів концентраційна поляризація частинок супроводжується виникненням дифузійного потенціалу. Цей потенціал породжується поляризаційними зарядами, які виділяються в області дії концентраційного диполя. Для частинок, досить близьких до електрода, частина цих поляризаційних зарядів виділяється на електроді, що призводить до додаткового вкладу дисперсних частинок у струм і електропровідність дисперсної системи. Дається кількісна оцінка цього ефекту.

Література

1. Духин С.С., Шилов В.Н. Диэлектрические явления и двойной слоя в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наукова думка, 1972.

2. Жарких M.І., Шилов В.М. Доповіді Національної АН України. 1994. № 11. С. 82.

Інститут біоколоїдної хімії НАН України, Київ

Надійшла до редакції 22.02.1995 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1995 г., т. 57, № 5, c. 675 – 678.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 831.41 Кб)