Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Електроосмос над мозаїчно зарядженою поверхнею

Жарких М. І.

Мозаїчно зарядженої названа плоска поверхня розділу твердого тіла і рідини, у якій потенціал або щільність поверхневого заряду непостійні. Електроосмос в такому випадку описується формулою Смолуховского, в яку входить середній ζ-потенціал. Останній у загальному випадку дорівнює середньому по площині моменту подвійного електричного шару. Для кількох окремих випадків вивчено зв'язок середнього ζ-потенціалу із статистичними властивостями поверхневого заряду. Показано, що товщина мозаїчного граничного шару (шару, за межами якого течія є потенційною) дорівнює характерному розміру мозаїчного ділянки, якщо останній перевищує дебаївський радіус. На цій підставі всі результати статті можуть застосовуватися для опису електрофорезу мозаїчно заряджених частинок довільної форми, якщо радіус кривизни їх поверхні перевищує товщину мозаїчного граничного шару.

Література

1. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Физматгиз, 1958. 464 с.

2. Schuhmann D. // Physicochem. and Hydrodynam. 1984. V. 5. № 5, 6. P. 383.

3. Sekor R., Radke C. // J. Colloid and Interface Sci. 1985. V. 103. № 2. P. 237.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 16.08.1988 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1990 г., т. 52, № 3, c. 457 – 464.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 918.51 Кб)