Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Електропровідність концентрованих дисперсних систем у наближенні тонкого подвійного шару

Борковська Ю. Б., Жарких М. І., Дудкіна Л. М.

На основі коміркового методу одержано вираз для електропровідності концентрованої дисперсії сферичних частинок з тонким подвійним шаром. За допомогою цієї та отриманої раніше аналогічної формули для системи циліндричних частинок передбачені якісно нові ефекти: існування при деяких значеннях поверхневої провідності мінімуму на залежності провідності від об'ємної частки частинок і зростання концентрації ізопровідності із зростанням об'ємної частки частинок. Існування передбачених ефектів підтверджено експериментально.

Література

1. Духин С. С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Киев: Наукова думка, 1976. 246 с.

2. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоидн. ж., 1981, т. 43, № 3, с. 540.

3. Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоидн. ж., 1981, т. 43, № 4, с. 652.

4. Фридрихсберг Д. А., Большакова Ю. С., Липшиц Т. С. Коллоидн. ж., 1960, т. 22, № 3, с. 357.

5. Духин С. С., Шилов В. Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наукова думка, 1972. 206 с.

6. Радева Ц., Баран А. А., Духин С. С., Шилов В. Н. Коллоидн. ж., 1980, т. 42, № 4, с. 686.

7. Тарасевич Ю. И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. Киев: Наукова думка, 1975. 352 с.

8. Поляков В. Е., Тарасевич Ю. И., Алексеев О. Л. Укр. хим. ж., 1968, т. 38, № 3, с. 526.

9. Духин С. С., Дудкина Л. М. Коллоидн. ж., 1978, т 40, № 2, с. 232.

10. Дудкина Л. М., Баран А. А. Теорет. и эксперим. химия, 1979, т. 15, № 2, с. 162.

11. Шилов В. Н., Зонтаг X., Иченский В. И. Коллоидн. ж., 1980, т. 42, с. 715.

12. Van der Put A. G. Electrokinetic Investigation on the System Polistyrene. Aqueous Electrolyte Solution. Ph. D. Thesis, Arnhem, 1980, p. 245.

13. Van der Put A. G. J. Colloid Interface Sei., 1980, v. 75, № 2, p. 512.

14. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Гостехтеориздат, 1957. 523 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 29.04.1981.

Опублікована : Коллоидный журнал, 1982 р., т. 44, № 4, c. 645 – 653.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.15 Мб)