Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Джерела

Микола Жарких

Джерело – абстрактний клас, який є базою для підсистеми джерел. Він має один атрибут Повна назва (тип даних – текст). [Мови – множина? чи Мова – перелік, а можливістю кількох мов знехтувати?]

Атрибути класу “ОфіційнеДжерело”

Малюнок 23. Атрибути класу “ОфіційнеДжерело”

ОфіційнеДжерело – клас, розрахований на збереження інформації про діючі акти органів управління. Атрибут Видано (тип даних – вказівник на екземпляр ЛогОсоби) вказує на того, хто видав документ (найчастіше це Установа, наприклад Кабінет міністрів України; але в умовах монархії офіційні документи видаються також Особами (фізичними особами нашого законодавства), і в моделі така можливість передбачена). Атрибут Дата видачі (тип даних – календарна дата) містить дату видачі документа. Атрибути Скасовано і Дата скасування подібні двом вищевказаним, містять можливу інформацію про припинення чинності документу.

Атрибути класу “ЛогічнеДжерело”

Малюнок 24. Атрибути класу “ЛогічнеДжерело”

ЛогічнеДжерело – абстрактний клас, розрахований на збереження інформації про письмові джерела. Атрибут Носій (тип даних – ієрархічний перелік) дає формалізований опис типу носія, на якому записане джерело. Атрибут Автори (тип даних – ключові слова) додає до списку ключових слів об’єкта всіх причетних до створення джерела (без пояснення їхньої ролі, яка може пояснюватись, скажімо, в коментарі). Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр Джерела) дозволяє, як ми вже звикли, будувати ієрархічні списки джерел (наприклад, Повість временних літ, Київський літопис 12 ст. і Галицько-Волинський літопис є частинами Іпатіївського літопису). Атрибут Дотичні джерела (тип даних – картотека) містить список джерел, пов’язаних у якийсь спосіб з даним. На кожній картці атрибут Джерело (тип даних – вказівник на екземпляр Джерела) вказує на якесь джерело, атрибут Контекст (тип даних – текст) містить пояснення характеру зв’язку.

[З Носієм неясно: елементи його папір, пергамент…].

Атрибути класу “ТиражованеДжерело”

Малюнок 25. Атрибути класу “ТиражованеДжерело”

ТиражованеДжерело – клас, розрахований на збереження інформації про джерела, які існують у вигляді сукупності рівноцінних примірників (типовий приклад – книга, надрукована певним накладом). Атрибут Вихідні дані (тип даних – текст) містить вихідні дані джерела. Атрибут Рік видання (тип даних – ціле число, обмеження вводу – більше нуля) містить окремо рік видання, за яким часто відбувається сортування джерел. Атрибут Примірники (тип даних – картотека) містить опис примірників. Кожна картка має атрибути Сховище (тип даних – вказівник на екземпляр Сховища) і Шифр (тип даних – текст), який описує положення екземпляру всередині Сховища.

Атрибути класу “УнікальнеДжерело”

Малюнок 26. Атрибути класу “УнікальнеДжерело”

УнікальнеДжерело – клас, розрахований на збереження інформації про джерела, які існують у вигляді оригіналу та множини копій різного походження (типовий приклад – рукописний акт). Його атрибути Сховище і Шифр тотожні одноіменним атрибутам ТиражованогоДжерела, атрибут Тип (тип даних – перелік, елементи “Оригінал”, “Копія” і т.д.) дає формалізовану класифікацію міри автентичності джерела.

Атрибути класу “ЦіннаРіч”

Малюнок 28. Атрибути класу “ЦіннаРіч”

ЦіннаРіч – абстрактний клас, який є базовим для підсистеми опису рухомих пам’яток. Атрибут Тип (тип даних – ієрархічний перелік) дає формалізовану типологію речі [Його розвинути]. Атрибут Дата (тип даних – історична дата) містить датування речі. Атрибут Зображення (тип даних – зображення) містить зображення речі.

СтандартизованаРіч – клас, розрахований на збереження інформації про типи речей, які існують у кількох рівноцінних примірниках (типовий приклад – речі фабричного виробництва). Він має один атрибут Виробник (тип даних – текст, індексований).

Атрибути класу “Знахідка”

Малюнок 29. Атрибути класу “Знахідка”

Знахідка – клас, розрахований на збереження інформації про конкретну річ або речовий комплекс. Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр Знахідки) дозволяє будувати ієрархічні упорядковані описи комплексів знахідок (наприклад, група монет є частиною скарбу, а цей скарб – частиною закритого комплексу житла). Атрибут Є екземпляром (тип даних – вказівник на екземпляр СтандартизованоїРечі) дозволяє співвіднести дану знахідку з відповідним типом речей, якщо таке співставлення можливе. Атрибут Кількість екз. (тип даних – ціле число, по умовчанню 1, обмеження вводу – не менше за 1) дає кількість ідентичних екземплярів, що утворюють дану знахідку (ідентичними ми тут вважаємо екземпляри, відмінності між якими неістотні з точки зору бази даних). Атрибут Походження (тип даних – вказівник на екземпляр Пам’ятки) вказує на пам’ятку, звідки походить знахідка, якщо такий зв’язок існує (наприклад, ікона в музеї взята з певної церкви). Атрибут Дата вилучення (тип даних – історична дата) дає дату відділення знахідки від пам’ятки, з якої вона походить. Атрибут Зберігання (тип даних – картотека) містить історію мандрів знахідки між різними сховищами. Кожна картка має атрибути Місце (тип даних – вказівник на екземпляр Сховища), де зберігалась знахідка, Шифр (тип даних – текст), який уточнює положення знахідки всередині сховища, і Дата (тип даних – історична дата), який містить період період перебування знахідки в даному сховищі або період чинності шифра (в разі, якщо знахідка в одному сховищі перешифровувалась).