Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Пам’ятки

Микола Жарких

Атрибути класу “Пам’ятка”

Малюнок 16. Атрибути класу “Пам’ятка”

Пам’ятка – клас-нащадок ІсторОб’єкта, розрахований на збереження інформації про пам’ятки. Це дуже складний об’єкт з великим числом атрибутів і відповідно великим інформаційним наповненням. Атрибут Місце (тип даних – вказівник на екземпляр ОроОб’єкту) зв’язує пам’ятку з певним орографічним об’єктом. Завдяки поліморфізму фактичним класом цього ОроОб’єкту може бути НаселПункт (церква в с.Тулинці), АдмОб’єкт (курган в Миронівському районі – в ситуації, коли місце його точніше невідомо), Територія (Змієві вали Подніпров’я, де Подніпров’я – екземпляр класу Територія) або МікроОб’єкт (будинок по вул.Сагайдачного в Києві; городище в урочищі Щовб біля с.Дарабани). Ми вважаємо, що таке рішення щодо способу задання місця пам’ятки поєднує величезну гнучкість із контролем цілісності даних (бо ніякою мірою не можна створити посилання на географічний об’єкт, який попередньо не введено в БД). Атрибут Номер будинку (тип даних – текст) використовується, якщо атрибут Місце вказує на вулицю або подібний МікроОб’єкт. [незручно, але кращого не можу вигадати]

Атрибут Гідромісце (тип даних – вказівник на ГідроОб’єкт) задає зв’язок пам’ятки з гідросистемою. Оскільки цей атрибут один, то треба вибирати головний гідрооб’єкт (наприклад, якщо городище Чернігова знаходиться при впадінні р.Стрижень в р.Десна, то цей атрибут повинен вказувати на р.Десну). Атрибут Деталі розміщення (тип даних – мемо) містить всі деталі розміщення пам’ятки щодо географічних об’єктів, заданих атрибутами Місце та Гідромісце. Ці деталі дуже різноманітні, і формалізувати їх, на наш погляд, недоцільно. Атрибут Тип (тип даних – множина) задає типологію пам’ятки. Елементами множини є “Пам’ятка археології”, “Пам’ятка архітектури”, “Пам’ятка історії”, “Пам’ятка мистецтва” [та інші]. Оскільки даний атрибут є множиною, комплексна пам’ятка характеризується кількома одночасно встановленими значеннями.

Атрибут Подія (тип даних – вказівник на екземпляр класу ІсторПодія) вказує на подію, яка зумовила виникнення пам’ятки. Ідея введення такого атрибуту полягає в тому, що більшість пам’яток є відносно простими, мають тільки один етап функціонування від виникнення до загибелі (перетворення на пам’ятку) і не мають складної історії. Для опису історичного контексту таких пам’яток цілком достатньо одного вказівника (наприклад, пам’ятник на могилі радянських воїнів матиме в цьому атрибуті значення “Велика Вітчизняна війна”). Для опису складної історії пам’ятки необхідно вживати картотеку Факти, успадковану від ІсторОб’єкта.

Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр класу Пам’ятка) дозволяє вказувати належність пам’ятки до іншої більшої пам’ятки (комплексу пам’яток). Оскільки цей комплекс сам по собі є екземпляром Пам’ятки, він може входити до ще більшого комплексу, і т.д. – глибина такої ієрархічної побудови може бути довільною.

Атрибути картотеки “Іконографія”

Малюнок 17. Атрибути картотеки “Іконографія”

Атрибут Іконографія (тип даних – картотека) містить набір зображень пам’ятки. Кожна картка складається з атрибутів Тип (тип даних – ієрархічний перелік), який містить формалізований тип зображення, Техніка (тип даних – перелік, елементи “Креслення”, Малюнок”, “Фотографія”, “Комп’ютерний образ”), Зображення (тип даних – зображення), Джерело та Деталі джерела (ідентичні одноіменним атрибутам картотеки Імена для ІмОб’єкту).

1. План

1.1. Генеральний план

2. Переріз

2.1. Поздовжній переріз

2.2. Поперечний переріз

3. Фіксація

3.1. Зовнішній вид

3.2. Внутрішній вид

3.3. Фрагмент

4. Реконструкція

4.1. Реконструкція плану

4.2. Реконструкція зовнішнього виду

4.3. Реконструкція внутрішнього виду

Малюнок 18. Організація ієрархічного переліку “Тип” для іконографії пам’ятки (основні рівні)

1. Охорона

1.1. Зона охорони

1.2. Зона регулювання забудови

2. Використання

3. Власність

4. Збереженість

Малюнок 19. Організація ієрархічного переліку “Тип запису” для територіального складу пам’ятки (основні рівні) [узяти з Бітковського]

Атрибут Охоронні документи (тип даних – картотека) містить набір даних про юридичні акти щодо охорони пам’ятки. Кожна картка складається з атрибутів Рішення (тип даних – вказівник на екземпляр класу ОфіційнеДжерело), Категорія охорони (тип даних – перелік із значеннями “Світова”, “Загальнодержавна”, “Місцева”), Охоронний номер (тип даних – текст). Ідея представлення рішення про охорону вказівником полягає в тому, що переважна частина таких рішень являє собою великі списки, а самих списків небагато. Тому можна досягти значної економії, вибираючи рішення зі списку замість того щоб повторювати текст заголовку списку для кожної пам’ятки. Окрім того, при цьому досягається додаткова перевірка вводу.

Атрибут Територіальний склад (тип даних – картотека) містить набір даних про особливості території пам’ятки. Кожна картка складається з атрибутів Тип запису (тип значення – ієрархічний перелік), який дає формалізований опис типу інформації на картці, Площа, га (тип значення – дійсне число, обмеження вводу – більше нуля), який містить площу відповідного складника, Пояснення (тип даних – мемо), Дата (тип даних – календарна дата), який містить момент заповнення картки.

Оскільки підкласи НазвОб’єкту не помістилися на загальному кресленні, ми їх винесли на наступне креслення.

Підкласи НазвОб’єкту

Малюнок 20. Підкласи НазвОб’єкту

Атрибути НазвОб’єкту

Малюнок 21. Атрибути НазвОб’єкту

НазвОб’єкт (від “Об’єкт з назвою”) – абстрактний клас, нащадок ТекстОб’єкта. На відміну від свого брата ІмОб’єкта, цей клас розрахований для об’єктів, які мають тільки одне ім’я, і не підтримує апарату альтернативних імен ІмОб’єкта. Атрибут ЛогНазва (тип даних – текст, обов’язковий, [індексований?]) містить логічну назву об’єкта. Логічне ім’я для даного класу просто співпадає з атрибутом ЛогНазва. Таким чином, користувач вручну визначає логічне ім’я, не покладаючись на його автоматичне формування.

Атрибути ІсторПодії

Малюнок 22. Атрибути ІсторПодії

ІсторПодія (скорочення від “Історична подія”) – клас, розрахований на зберігання даних про історичні події. Оскільки події найчастіше не мають альтернативних назв, то його ми успадковуємо від НазвОб’єкту.

Що таке історична подія? На наш погляд, в контексті бази даних історичною подією слід вважати те, що не може бути представлене як факт історії якогось історичного об’єкта (екземпляра класу ІсторОб’єкт) і не співпадає з ніяким Джерелом (екземпляром класу Джерело). Обов’язковою ознакою історичної події є її абстрактність, умоглядність; наприклад, такі поняття, як Визвольна війна українського народу, Скіфська доба, Проскурівсько-Чернівецька операція, Стиль бароко, відповідають висунутим критеріям.

Атрибутами є Дата (тип даних – історична дата), Тип (тип даних – ієрархічний перелік), Місце (тип даних – вказівник на екземпляр ГеоОб’єкту), Картосхема (тип даних – зображення), призначення яких очевидне. Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр ІсторПодії), як то нам уже звично, призначений для ієрархічного упорядкування подій (наприклад, Корсунь-Шевченківська битва є частиною Великої Вітчизняної війни). Атрибут Звістки (тип даних – картотека) містить перелік звісток про подію. Кожна картка має атрибути Звістка (тип даних – збагачене мемо) для змісту повідомлення, і добре знайому нам пару Джерело / Деталі джерела (тотожні одноіменним атрибутам ІмОб’єкту). Атрибут Дотичні особи (тип даних – картотека) дозволяє зберігати список осіб та установ, причетних до події. Кожна картка має атрибути Особа (тип даних – вказівник на екземпляр ЛогОсоби), Роль (тип даних – текст [індексований?]) та Дата (тип даних – історична дата).